Ján Babjak, Maroš Kuffa a Jozef Šesták ...

alebo

Pohoršenie, aké skutky milosrdenstva na Slovensku pácha v Jubilejnom roku milosrdenstva arcibiskup Ján Babjak, SJ (nar. 1953)

(medzi veriacimi sa šíri príbeh dvojnásobného potrestania o. Jozefa Šestáka (nar. 1976) z Malého Lipníka, okr. Stará Ľubovňa)

 

 

 

Rímsky pápež František vyhlásil Jubilejný rok milosrdenstva, ktorý začal v druhej polovici roka 2015 a skončí v druhej polovici roka 2016. V tomto roku by ľudia mali preukazovať jeden k druhému skutky milosrdenstva ako Otec Nebeský – teda v praxi odpúšťať si jeden druhému a robiť dobro (dobré skutky)…

Keď bol prešovský gréckokatolícky arcibiskup a metropolita jezuita Mons. ThDr. Ján Babjak, PhD. na Ad Limina návšteve u pápeža Františka vo Vatikáne (v druhej polovici r. 2015), kritizovali ho, že má v porovnaní s inými katolíckymi biskupmi sveta vo svojej diecéze nejako príliš veľa suspendovaných kňazov …

V súčasnom presexualizovanom a sekularizovanom svete je kríza manželstva. V priemere každé druhé manželstvo sa rozpadá. To sa odráža i na manželstvách gréckokatolíckych farárov na Slovensku. Tu sa nerozpadá každé druhé manželstvo, ale niekoľko rozpadnutých manželstiev sa v posledných rokoch predsa len prejavilo.

Vždy v praxi rímskokatolíckej Cirkvi bolo, že ak sa nejakí manželia rozviedli, tak nesmeli pristupovať k sviatostiam (spovede a Eucharistie), dokiaľ jeden z nich nedostal písomné dovolenie od miestneho biskupa, aby k sviatostiam pristupovať mohol. Daný biskup rozhodol na základe rozsudku civilného rozvodového súdu nasledovne: Ten z manželov, ktorý podal žiadosť o rozvod na civilný súd - nesmie naďalej pristupovať k sviatostiam, a nevinná stránka - ten druhý dostal od biskupa písomné dovolenie, že na spoveď a sv. prijímanie môže chodiť…

V morálke jezuitu arcibiskupa Jána Babjaka to však neplatí. Žena opustila-utiekla od svojho manžela-kňaza, podala na rozvod na civilnom súde a civilný súd ich rozvedie. Arcibiskup Ján Babjak následne potrestá nevinnú stránku – gréckokatolíckeho kňaza, že ho suspenduje z kňazstva. Takýchto prípadov v Prešovskej gréckokatolíckej metropolii za biskupovania Babjaka je veľa.

Keby bol biskup normálny, tak by to riešil asi takto: nuž, rozvod kňaza (i keď na rozvod podala jeho žena) je škandál. Muž a žena sú však v manželstve samostatné svojprávne bytosti. Ak žena zavraždila niekoho, nie je zodpovedný za to jej muž. Spáchala to podľa svoje slobodnej vôle… To platí aj pri rozvode. Dobre, rozvedeného nevinného kňaza nedám na faru (veď farárov mám na rozdávanie - v prípade arcibiskupa Babjaka), ale na svojom biskupskom úrade mám zamestnaných kopu laikov, ktorým platím plat zo štátneho rozpočtu. Tak mojím archivárom, či pracovníkom v knižnici nebude laik ako doteraz, ale tam zamestnám tohto nešťastného kňaza s pobabraným životom. Veď ako kňaz danú prácu vykoná lepšie ako laik doteraz…

Arcibiskup Ján Babjak, však morálne problémy nerieši tak, ako by to riešil otec- ktorýkoľvek iný katolícky biskup. On má svoju zvláštnu morálku. On jednoducho nespravodlivo potrestá nevinného kňaza - supenduje ho z kňazstva …

Keďže pápež František vyhlásil rok milosrdenstva, tak arcibiskup Ján Babjak vo Vatikáne hrdinsky a pompézne prehlásil, že v roku milosrdenstva 2015/16 sa stretne s každým z mnohopočetných suspendovaných kňazov a prehodnotí svoj trest tomuto kňazovi - preukáže mu milosrdenstvo.

Tak sa arcibiskup Ján Babjak (nar.1953) začiatkom roka 2016 stretol so suspendovaným gréckokatolíckym kňazom o. Jozefom Šestákom (nar.1976) z Malého Lipníka, okr. Stará Ľubovňa.

S o. Jozefom Šestákom sa rozviedla jeho manželka, lebo podľa nej na fare málo zarábal. Išla žiť s iným starším chlapom, ktorý má peňazí veľa. Arcibiskup Ján Babjak ho za to krátko po rozvode v roku 2007 nevinne potrestal-suspendoval. Temer po 10 (desať) rokov trvajúcom treste suspendácie sa arcibiskup Ján Babjak naň zrazu rozpamätal a predvolal si ho v roku milosrdenstva - začiatkom r. 2016 -, aby mu (všetci sme si to mysleli) podľa výzvy pápeža Františka preukázal skutok milosrdenstva. Otec Jozef Šesták už bol normálne desať rokov civilne zamestnaný, pretože naďalej miluje svoju rodinu a naďalej finančne podporuje svoje deti, ktoré sú s jeho rozvedenou manželkou žijúcou na viru s iným chlapom. Veď deti nemôžu za skutky svojej matky…

A viete, čo urobil arcibiskup Ján Babjak (nar.1953)? Ako vykonal skutok milosrdenstva voči tomuto utrápenému kňazovi, ktorý sa túži dostať naspäť do pastorácie veriacich? Po desiatich rokoch suspendácie, ktorú ani teraz neodvolal, ho potrestal ďalším trestom! Poslal ho do Žakoviec k rímskokatolíckemu kňazovi o. Mariánovi Kuffovi (nar.1959), aby tam žil a spal v jednej izbe, v smrade a nečistote z bývalými väzňami, drogovo závislými rozličného typu a druhu (na izbe ich bolo len osemnásť!), ktorí sa nevedia zaradiť nijako do spoločnosti! A to nie ako gréckokatolíckeho kňaza, ale ako laika-bezdomovca - teda k lopate a fúriku! Samozrejme, že bez akéhokoľvek platu – len za stravu a ubytovanie.

To je milosrdenstvo arcibiskupa!

Tu je potrebné pohovoriť o heroickej činnosti o. Maroša Kuffu v Žakovciach. Koncom deväťdesiatych rokov 20-tého st. som sa osobne rozprával s o. Kuffom o istom jeho bývalom zverencovi, s ktorým som mal práve do činenia… Z rozhovoru vyplynulo, že o. Kuffa hlboko verí v Pána Boha, robí dobro opusteným a zároveň nebezpečným ľuďom a každý deň, keď usína - tak s vedomím, že ráno môže mať od niektorého zo svojich psychicky narušených zverencov podrezaný krk… A napriek tomu sa týmto spoločnosťou odvrhnutým ľuďom každodenne venuje na plný úväzok. Tento človek bol kedysi karatistom a horolezcom. Raz (bolo to ešte za socializmu), keď liezol na najvyšší vrch Slovenska - Gerlachovský štít, tak sa pod ním uvoľnila skala a on spadol z dvadsaťmetrovej výšky. Keď padal, slúbil Pánu Bohu, že ak prežije, tak sa stane kňazom. Prežil – a svoj sľub dodržal. A ako kňaz sa od vtedy stará o tých, ktorých spoločnosť odvrhla: o bezdomovcov, bývalých väzňov, psychicky narušených schizofrenikov, ktorých odmietli v blázinci… Kňaz Maroš Kuffa sa dnes stará o 250 (štvrťtisícky!) vydedencov ľudskej spoločnosti všetkých vekových kategórií, a to nielen mužov, ale aj žien a ich detí.

Len pre vykreslenie charakteru tohto svätého kňaza, jeden z jeho citátov uverejnených na wikipédii o jeho negatívnom postoji k dnes vo svete tak propagovanej a chválenej homosexualite: «Keď milujem alkoholika neznamená, že mu dám fľašku, keď milujem narkomana neznamená, že mu dám drogu, keď milujem prostitútku, homosexuálov neznamená, že im dám nezriadený sex. „To nie je dobrá matka, dobrý otec, čo všetko dovolí svojím deťom!“», alebo iný: «Pán Boh nás nebude súdiť za to, čo sme nemohli urobiť. Ale za to, čo sme mohli a neurobili sme». (fotky o Kuffovi pozri na internete:

http://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/farar-maros-kuffa     https://sk.wikipedia.org/wiki/Marián_Kuffa )

 

No a práve do tohto prostredia poslal arcibiskup Ján Babjak, ako svoj skutok milosrdenstva v roku 2016, o. Jozefa Šestáka na pol roka, že potom sa uvidí, či mu tam pobyt ešte predĺži, alebo čo… A predstavte si, o. Jozef Šesták tam naozaj išiel. Nechal svoje desaťročné civilné zamestnanie a išiel medzi syfilisom, kvapavkou a aidesom (HIV) infikovaných bezdomovcov - vydržal tam tri týždne. Viacej nemohol vydržať. Povráva sa, že odišiel si hľadať novú prácu do Talianska (Italia), aby mohol naďalej podporovať svoje deti (alimenty).

Mons. Ján Babjak namiesto toho, aby nevinne desať rokov suspendovaného kňaza zaradil naspäť do pastorácie, tak mu v roku milosrdenstva napálil ďalší neľudský trest s výhľadom do budúcnosti na dobu neurčitú. Tak, páni čitatelia, arcibiskup Ján Babjak sa v tomto prípade správal nie ako Otec Nebeský (“Milosrdní ako Otec”), ale krutejšie ako ateistickí komunisti za tvrdého stalinského socializmu. Existuje totiž staroveké pohanské, ináč veľmi spravodlivé a právnikmi dodnes uznávané tzv. rímske právo uznávané na celom svete v civilnom práve – že totiž nijaký človek nemôže byť za jeden a ten istý zločin potrestaný dvakrát. To dodržiavali dokonca aj komunisti.

Jezuita Ján Babjak nevinného o. Šestáka potrestal suspendáciou z kňazstva zato, že sa s ním žena rozviedla a išla žiť s iným, a potom neskôr v roku milosrdenstva ho potrestal ešte druhýkrát, že mu prikázal aby opustil civilné zamestnanie a išiel zadarmo pracovať a žiť medzi prepustených trestancov, asociálov, drogovo závislých, prostitútky a iných…

Len taký jeden príklad: slávneho slovenského jezuitu o. Vendelína Javorku (1882-1966), ktorý utiekol na Západ a pôsobil ako kňaz temer všade vo svete a dokonca i v Číne, za komunizmu Rusi odsúdili na Sibír, za polárny kruh, ako vatikánskeho špióna. Tam si svoj trest aj odpykal. Keď sa potom vrátil do Československa (ČSSR), Čechoslováci ho už za údajnú špionáž pre Vatikán ani nesúdili a ani nevyšetrovali, lebo bol už raz potrestaný v Sovietskom Zväze (ZSSR).

Ak by však prípad jezuitu Vendelína Javorku po jeho návrate z Ruska riešil arcibiskup Ján Babjak, tak by mu v Prešove na Slovensku zrejme pripasal ďalší trest …

 

jeden z pohoršených veriacich

Script logo