6. 4. 2016: Rusínsky festival

Prvá sprievodná akcia Rusínskeho festivalu : SNM - Múzeum rusínskej kultúry Prešov

4. ročník Rusínskeho festivalu sa uskutoční 23. – 29. mája 2016 vo Svidníku. Vstupenky na podujatie sú už v predaji, zakúpiť sa dajú vo viacerých mestách Prešovského kraja.

Prvá sprievodná akcia, ktorá oficiálne otvorí tohtoročný Rusínsky festival sa uskutoční v pondelok 23. mája 2016. O svojich aktivitách nás poinformujú zamestnanci  SNM - Múzea rusínskej kultúry Prešov. Múzeum rusínskej kultúry je najmladšie múzeum na Slovensku, vzniklo 1. januára 2007, s celoštátnou pôsobnosťou. Toto dokumentačné, vedeckovýskumné a metodické pracovisko je zamerané na dejiny a kultúru rusínskeho etnika na Slovensku. Poslaním špecializovaného múzea je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie múzejných zbierok, ktoré dokladajú vývin materiálnej a duchovnej kultúry Rusínov v Slovenskej republike a vo svete.

Vstupenky na Rusínsky festival sú už k dispozícii

Cena permanentky v predpredaji na piatok, sobotu a nedeľu je do 30. apríla 3€. Permanentky sa dajú zakúpiť v predajných miestach sieti ticketportal alebo na www.ticketportal.sk. Predajné miesta ticketportal sú na 55 miestach v prešovskom kraji, napr. mesto Svidník: POŠTA, cestovná kancelária SATUR a cestovná kancelária EUROTOUR. Podrobnejšie informácie na webovej stránke www.rusinskyfestival.sk

OO RO vo Svidníku

Script logo