5. 7. 2019: Novou riaditeľkou Múzea rusínskej kultúry v Prešove bude Ľuba Kráľová

Múzeum rusínskej kultúry v Prešove bude mať novú riaditeľku Ľubu Kráľovú.

Vedúca Centra múzejnej komunikácie Slovenského národného múzea Zuzana Vášáryová informovala, že výberové konanie, do ktorého sa prihlásilo osem uchádzačov, sa konalo v utorok, 2. júna 2019.

„Jeden z uchádzačov z účasti na výberovom konaní odstúpil. Sedemčlenná komisia, menovaná generálnym riaditeľom Slovenského národného múzea Branislavom Panisom, vybrala za novú riaditeľku múzea Ľubu Kráľovú," uviedla Vášáryová s tým, že predpokladaný termín menovania novej riaditeľky je 1. august 2019.

 

Zlé výsledky múzea

Panis mal už skôr výhrady k činnosti bývalej riaditeľky Oľgy Glosíkovej, ktorá v múzeu zastávala pozíciu približne desať rokov, v podstate od jeho vzniku.

To boli hlavné dôvody, prečo ju tento rok z funkcie odvolal a vypísal nové výberové konanie.

„Výhrady sme mali najmä k činnosti múzea, výsledkom, ktoré dosahovalo, a tiež neboli splnené úlohy v požadovanej kvalite, ktoré sme mali," zdôvodnil svoje rozhodnutie Panis.

Zdroj: Korzár Prešov, foto: TASR

Script logo