29. 5. 2019: Studium Carpato-Ruthenorum 2019

Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові орґанізує в днях 9. – 30. юна 2019 на Пряшівскій універзітї 10. рочник Меджінародной лїтнёй школы русиньского языка і културы під назвов „Studium Carpato-Ruthenorum 2019“. Ниже в прилозї публікуєме цїлый проґрам той акції.

Script logo