22. 2. 2020: MUDr. Antonín Maťovič: Za našimi zády tekla řeka Dněstr

Не так давно вышла інтересна книжка споминів Антонїна Мотёвіча, о котрій, як і о авторови, приносиме текст в ческім оріґіналї.

MUDr. Antonín Moťovič se narodil 17. ledna 1927 v Chustu na Podkarpatské Rusi v židovské rodině. Měl staršího bratra a mladší sestru, otec obchodoval se dřevem a matka byla v domácnosti. Pamětník navštěvoval české gymnázium v Chustu. V roce 1939 byla Podkarpatská Rus anektována Maďarskem a otec narukoval do maďarské armády jako pomocná technická síla. Dne 15. července 1941 byla matka se třemi dětmi zatčena a deportována z Chustu do Jasini, kde bylo sběrné místo pro Židy bez státní příslušnosti. Po několika dnech následovalo vyhoštění do obce Tlusté (ukrajinsky Tovste), tehdy v okupované části Polska. Většinu Židů bez státní příslušnosti čekala v srpnu 1941 masová poprava jednotkami Einsatzgruppen v Kamenci Podolském. Rodině Moťovičových se podařilo díky zásahu matčina bratrance na poslední chvíli z transportu do Kamence Podolského uniknout a s jeho pomocí se tajně vrátila do Chustu. Podruhé byla celá rodina zatčena v létě 1944 - po několika dnech v ghettu v Chustu byla v červnu 1944 deportována do Osvětimi. Pamětník s otcem byli převezeni do koncentračního tábora Mauthausen, odkud pokračovali do pracovního tábora v Eibensee, kde kopali silnici v horském údolí. Tatínek zemřel začátkem května 1945, krátce před osvobozením tábora. Antonín Moťovič se vrátil do Chustu, kde se setkal s matkou, sestrou a bratrem, kteří přežili válku v pracovních táborech. Po přičlenění Podkarpatské Rusi k Sovětskému svazu se rozhodli odejít do Československa. Pamětník studoval na gymnáziu v Praze a poté pokračoval na lékařské fakultě. Jeho sourozenci po válce emigrovali do Izraele, resp. USA. Po ukončení studia v roce 1953 pracoval Antonín Moťovič jako chirurg v nemocnici v Krči. Od 60. let se s rodinou neúspěšně snažili o legální vystěhování do Izraele. V roce 1965 s manželkou a dvěma dcerami přes Jugoslávii emigrovali do Izraele. Tam pracoval jako chirurg a stál u zrodu samostatné dětské chirurgie v Izraeli. Za svůj přínos v oboru medicíny byl v roce 1998 vyznamenán Kafkovou medailí. Antonín Moťovič má dvě dcery a žije v Kfar Saba v Izraeli.

Přehled:

 • narozen 17. ledna 1927 v Chustu, Podkarpatská Rus
 • židovská rodina, tři děti
 • studium na českém gymnáziu v Chustu
 • 15. července 1941 děti s matkou deportovány do Jasini a Tlustého (ukrajinsky Tovste)
 • rodina unikla masakru v Kamenci Podolském, návrat do Chustu
 • v létě 1944 do ghetta v Chustu
 • červen 1944 – deportace do Osvětimi
 • koncentrační tábor Mauthausen, pracovní tábor v Eibensee
 • květen 1945 – osvobození, otec krátce před osvobozením zemřel
 • návrat do Chustu, setkání s matkou a sourozenci
 • 1945 – stěhování do Československa
 • studium na gymnáziu a na lékařské fakultě
 • 1953 – absolvoval lékařskou fakultu, práce na chirurgii v nemocnici v Krči
 • 1965 – emigroval s manželkou a dcerami přes Jugoslávii do Izraele
 • práce v oboru dětské chirurgie v Izraeli
 • 1998 – oceněn Kafkovou medailí

Agata PILÁTOVÁ, Společnosť přatel Podkarpatské Rusi, Praha

Script logo