22. 12. 2017: Srdečná vďaka všetkým darcom na tabuľu A. Dobrianskeho v Čertižnom

18. 12. 2017 skončila naša verejná zbierka na pamätnä tabuľu pre Adolfa Dobrianskeho pre obec Čertižné. Na portál Ľudia ľuďom darovali naši vzácni darcovia 1025 eur, s tým, že pánovi Michalovi Kaliňákovi sme vrátili 200 eur, pretože nám ich daroval dvakrát (raz omylom), takže reálne sme na portál Ľudia ľuďom dostali 825 eur a priamo na účet OZ Kolysočky-Kolísky, t.j. IBAN: SK91 1111 0000 0011 9731 7005 nám darcovia darovali 1226,50 € – na pamätnú tabuľu Adolfa Dobrianskeho pre obec Čertižné, spolu teda 2051,50 eur. Všetci darcovia sú napísaní nižšie a veľmi pekne im ďakujeme. Teraz je rad na pani akademickej sochárke Eve Potfajovej-Ilkovičovej, dcére nášho významného fyzika Dionýza Ilkoviča, aby vytvorila pamätnú tabuľu z bronzu s reliéfom Adolfa Dobrianskeho. Tešíme sa, že sa naše očakávania naplnili, dokonca prevýšili, keďže sa nám namiesto plánovaných 1000 € podarilo vyzbierať 2451,50 € od 37 darcov, práve potrebných na zhotovenie dôstojnej tabule pre tohto velikána Rusínov. Mená všetkých darcov budú vypísané na pamätnej plakete, ktorú venujeme obci Čertižné spolu s pamätnou tabuľou a bude vyvesená na čestnom mieste na obecnom úrade v Čertižnom, rovnako ako tabuľa. Ešte raz srdečná vďaka všetkým našim darcom, myslíme si, že sa nám všetkým spolu podarilo vykonať šľachetný čin – pripomenutím si života charakterného, čestného a obetavého človeka s veľkými zásluhami o kultúrny rozvoj Rusínov.


Doteper´ na našu verejnu vyzvu na zbirku pro pamňatnu tablu Adolfa Dobrjaňskoho v seľi Čertižne reagovaly toty darcove, kotrym sja chočeme z ciloho serdcja poďakovaty za jich pidporu. Vyzberaly sme doteper´ 2451,50 €.


Doteraz na našu výzvu reagovali títo darcovia, ktorým sa chceme z celého srdca poďakovať za ich podporu:


18. 5. 2017 - Občianske združenie Kolysočka – Kolíska, Prešov - 100 €

1. 6. 2017 - Milan Orlovský a jeho syn – Košice (Orlov) - 20 €

7. 6. 2017 - Marián Grivna, okr. Bardejov - 20 €

29. 6. 2017 - Bohuslav Harvilák – Bratislava (Čertižné) - 50 €

12. 6. 2017 - výťažok zo zbierky na galakoncerte ku Dňu Rusínov dňa 11.6. 2017 –

                     21,50 €

23. 7. 2017 - Elena a Renáta Chomové – Stará Ľubovňa - 20 €

15. 8. 2017 - Jozef Badida – Bratislava (Snina) - 50 €

2. 9. 2017 - Miroslav Galajda – Košice (Čertižné) - 100 €

6. 9. 2017 - Ján Baka – Šarišský Štiavnik - 5 €

6. 9. 2017 - Spolok rusínskych spisovateľov – Prešov - 50 €

6. 9. 2017- Miroslav Osifčin – Prešov - 20 €

7. 9. 2017 - Valéria Fürješová – Prešov (Snina) - 30 €

8. 9. 2017 - Občianske združenie ... 50 €

11. 9. 2017 - Mgr. Alexander Zozuľák – Prešov - 50 €

11. 9. 2017 - Milan Semančík – Trenčín - 50 €

12. 9. 2017 - Mgr.Jaroslav Krajkovič – Vápenník/Stropkov - 50 €

12. 9. 2017 - Ing. Peter Štefaňák – Bratislava (Malý Lipník) - 40 €

13. 9. 2017 - Ing. Jozef Hučko – Poprad - 100 €

12. 9. 2017 - Ing. Alena Minarská – Bratislava (Svidník) - 20 €

28.9.2017 - Mgr. Ján Kaliňák – Svidník - 20 €

3.10.2017 - Mgr. Alexander Onufrák, PhD., MUDr. Ľubica Onufráková – Košice

                   (Medzilaborce) - 50 €

10. 10. 2017 - Viktor Petrašovský – Humenné - 100 €

11.10. 2017 - Mgr. Vladimír Šandala – Svidník - 25 €

13. 10. 2017 - PhDr. Táňa Rundesová – Bratislava - 20 €

17. 10. 2017 - Marcel Sivák – Londýn (Snina) - 25 €

19. 10. 2017 - Mgr. Peter Medviď – Prešov - 15 €

27. 10. 2017 - PhDr. Zoja Jacinová – Snina - 15 €

30. 10. 2017 - František Námešpetra - MO Matice slovenskej, Prešov - 5 €

31. 10. 2017 - Obščestvo sv. Joana Krestiteľa – Čabalovce - 400 €

14. 11. 2017 - Bohuslav Harvilák – Bratislava (Čertižné) - 50 €

14. 11. 2017 - Gabriela Vavríková – Bratislava (Bokša) - 15 €

16. 11. 2017 - Kristína Mojžišová – Košice - 25 €

16. 11. 2017 - Michal Kaliňák - Hudobno-dramatický súbor Tarasa Ševčenka,   

                       Bratislava (Havaj) - 200 €

12. 12. 2017 - Terézia Kutková – Bratislava (Čertižné) - 50 €

18. 12. 2017 - Michal Pirnik – Prešov (Medzilaborce) - 200 €

20. 12. 2017 - Anna Plišková – Prešov (Pichné) - 50 €
21. 12. 2017 - Sergej Zápotocký – Košice (Habura) - 350 €


Summa summarum – 2451,50 €

 

 

Script logo