21. 2. 2020: Barbora Zavadilová: Má rusínská vyšívanka

„Má rusínská vyšívanka“ (Моя русиньска вашывка) є обсягово богата книжка на добрій штілістічній уровни. Має добру выповідну вартость. Іде о конфронтацію зажытку молодого чоловіка із сучасностого Підкарпатя із споминами жены о дві ґенерації старшой (бабкы), котры суть до тексту орґанічно закомпонованы. Книга має дві ровины – літературный репортаж о путованю сучасника і бабчіна пригода жывота.

Треба оцїнити, же авторка креатівно сполупрацовала з ґрафічков, єдночасно тыж ілустраторков книжкы (Даньєла Геродесова). Выслїдком є якостна вытварна подоба книжкы з прекрасныма ілустраціями, котре сполутворить єдно цїле з текстом і обогачує го.

А. П., Прага

Script logo