18. 12. 2017: Zbierka na pamätnú tabuľu Adolfovi Dobrianskemu

Dobrý deň Vám všetkým prajem, budem písať po slovensky, lebo medzi darcami našej verejnej zbierky bolo viacero Slovákov. 

 

Veľmi sa teším, že v tento predvianočný hektický čas Vám môžem oznámiť veľmi dobrú správu, a to, že sme dnes ukončili verejnú zbierku OZ Kolysočka Kolíska na pamätnú tabuľu pre Adolfa Dobrianskeho v obci Čertižnе a vďaka všetkým Vám sme vyzbierali krásnych 2051,50 eur, za čo Vám z celého srdca ďakujeme. Obec Čertižné taktiež prispeje na našu zbierku – potom, keď bude jasné, koľko peňazí bude stáť celá výroba pamätnej tabule a koľko prostriedkov budeme potrebovat na kultúrny program pri odhalení pamätnej tabule v Čertižnom. 

 

Keď budeme poznať presný dátum odhalenia tabule v Čertižnom, všetkým Vám ho včas oznámim. Keďže darcov je 35, nemohli byť Vaše mená napísané na samotnej tabuli, ale z vyzbieraných peňazí chceme dať vyrobiť i pamätnú plaketu, ktorú zavesíme v sídle OZ Kolysočka – Kolíska a na obecnom úrade v Čertižnom, kde budú  všetky Vaše mená i organizácie zaznamenané. 

 

Pôvodne sme si vytýčili vyzbierať 1000 eur, lenže po rozhovore s pani Evou Ilkovičovou- Potfajovou, akademickouz sochárkou, som zistila, že budeme potrebovať okolo 2000 eur, preto som mobilizovala – Vás všetkých – na internete, v mailoch... aby sme vyzbierali dostatočnú výšku peňazí na vyhotovenie dôstojnej tabule a to sa vďaka všetkým Vám nakoniec podarilo. Ešte raz srdečná vďaka. 

 

Myslím si, že krásnym aktom, vyzbieraním potrebnej sumy na pamätnú tabuľu pre AD sme ukázali, že sa vieme zjednotiť pre dobro veci – a najväčším pokladom pamätnej tabule – bude jej kolektívny charakter. 

 

Po rozhovore s pánom starostom obce Čertižné  sme sa dohodli, že vyzbierané peniaze poukážeme priamo pani akademickej sochárke, pani Eve Ilkovičovej-Potfajovej, dcére nášho významného svetovo uznávaného fyzika - Dionýza Ilkoviča, z Bratislavy, ktorá bude autorkou pamätnej tabule AD – z bronzu. S pani Evou sa po Novom roku vyberieme do Čertižného, aby tam na mieste videla miesto, kde bude pamätná tabuľa osadená. Na internete je vidieť budovu obecného úradu v Čertižnom, ale to nenahradí osobnú skúsenosť. Potom nám dá vedieť, kedy konkrétne môže byť tabuľa zhotovená a od toho sa odvine výber dátumu jej odhalenia. 

 

Dovoľte mi zvlášť poďakovať sa otcom duchovným zo Spoločnosti sv. Jána Krstiteľa - Obščestva sj. Joana Krestiteľa za to, že mi poradili, aby sme tabuľu venovali obci Čertižné, ktoré sa príkladne stará o hroby našich rusínskych buditeľov a významných kultúrnych a náboženských predstaviteľov na svojom obecnom cintoríne, zvlášť o hrob Adolfa Dobrianskeho, ako aj za najvyšší dar v našej zbierke. 

 

Rovnako sa chcem poďakovať Vladovi Ilkovičovi, synovi Alexеja Ilkoviča, významného rusínskeho medzivojnového novinára, tragicky zahynuvšieho ku koncu II.svetovej vojny v prešovskej zbombardovanej väznici, za to, že ma zoznámil pri akte odhalenia tabule Dionýzovi Ilkovičovi na nádvorí Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove (bývalom ruskom gymnáziu), so svojou sesternicou, pani Evou Ilkovičovou- Potfajovou. Tabuľa Dionýza Ilkoviča je krásna, preto verím, že taká krásna bude i bronzová tabuľa Adolfa Dobrianskeho v Čertižnom. 

 

Nemám mailové adresy na všetkých darcov, preto Vás poprosím, aby ste hlavne v Bratislave šírili môj mail o výslednej vyzbieranej sume a úspešnom ukončení našej zbierky – ďalej, napríklad pánovi Michalovi Kaliňákovi, Gabriele Vavríkovej a ďalším. V prílohe posielam zoznam všetkých darcov - i vyzbieranú sumu. 

 

Dovoľte mi na záver popriať Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a mnoho šťastia, zdravia i pracovných úspechov v nastupujúcom 2018. roku.

 

S pozdravom PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D., štatutárka a predsedníčka OZ KOLYSOČKA – KOLÍSKA, Solivarská 70, 080 05 Prešov

 M: +421 905 863369, prac. tel.: +421 51 7731344, e-mail: kralovaluba@gmail.com,

https://www.facebook.com/luba.kralova, https://www.facebook.com/kolysockakoliska,

http://www.rusinskyjazyk.sk/

 

 

Script logo