16. 08. 2017: I. MEDZINÁRODNÉ KARPATSKÉ SYMPÓZIUM

I. MEDZINÁRODNÉ KARPATSKÉ SYMPÓZIUM

LEMKOVIA, BOJKOVIA, HUCULI, RUSÍNI – DEJINY, SÚČASNOSŤ, MATERIÁLNA A DUCHOVNÁ KULTÚRA VI

k 70. výročiu presídlenia slovenských Rusínov a Ukrajincov do ZSSR a Akcie „Visla“ v Poľsku v roku 1947

1947 – 2017

KONGRESOVÉ CENTRUM SAV „ACADEMIA“ Stará Lesná, 27. – 28. septembra 2017

 

Script logo