15. 6. 2016: Málotriedky a menšinové školy nezaniknú, poslanci odobrili výnimku

Poslanci Národnej rady SR dnes 108 hlasmi schválili novelu školského zákona, ktorým udelili takýmto školám výnimku. O právnej norme sa rokovalo v skrátenom legislatívnom konaní.

 

Málotriedky, ale aj plnoorganizované školy (so všetkými ročníkmi od 1. po 9.) s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny, ktorým hrozil pre nízky počet žiakov od septembra zánik, budú fungovať ďalej. Poslanci Národnej rady SR dnes 108 hlasmi schválili novelu školského zákona, ktorým udelili takýmto školám výnimku. O právnej norme sa rokovalo v skrátenom legislatívnom konaní.
 

Podľa ministerstva školstva bolo potenciálne ohrozených 60 málotriedok (3 ZŠ v Bratislavskom kraji, 11 ZŠ v Trnavskom kraji, 10 ZŠ v Nitrianskom kraji, 7 ZŠ v Banskobystrickom kraji, 5 ZŠ v Košickom kraji, 1 ZŠ v Žilinskom kraji, 2 ZŠ v Trenčianskom kraji a 21 ZŠ v Prešovskom kraji). Na pôde parlamentného školského výboru bol prijatý pozmeňujúci návrh, ktorý do výnimky zahŕňa aj 60 plnoorganizovaných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré rovnako nedokážu splniť podmienku minimálneho počtu žiakov.

"Hoci školský zákon ustanovuje aj rôzne výnimky z minimálneho počtu žiakov v jednej triede, bez zákonnej garancie však tieto školy budú vystavené zániku, čo je z hľadiska zachovania identity národnostných menšín neprípustné. Plnoorganizované školy sú z hľadiska dlhodobého vývoja životaschopné," píše sa v odôvodnení.

Súčasný školský zákon vyžaduje od 1. septembra 2016 najmenej 11 žiakov v triede v prvom a 13 žiakov v druhom až štvrtom ročníku. Zavedenie minimálnych počtov súviselo s predpokladanými zmenami spôsobu financovania regionálneho školstva. Normatív sa mal odvodzovať od naplnenosti triedy.

Súčasný systém financovania je nastavený tak, že podporuje zachovanie málotriedok prostredníctvom zvýšeného normatívu. Podľa ministerstva školstva niektorým školám ani tento zvýšený normatív nepostačuje a ich zriaďovatelia žiadajú o dofinancovanie v rámci dohodovacieho konania.

Script logo