15. 2. 2017: Rusínske deti v Prahe

Myšlienka, že založíme rusínské detské centrum v Prahe, nás napadla na začiatku roku 2016. Uvědomujeme si, že existencia nášho národa leží v rukách rusínskych rodičov a detí. Preto sme oslovili niekoľko matiek, členiek spolku Rusíni.cz – rusínská iniciativa v ČR, a ponukli im možnosti zapojenia do našej spolkovej činnosti aj prostredníctvom ich ratolestí. Nápad sa stretol s veľmi pozitívnou odozvou.

Prvotné stretnutia boli spontánne. Kladli sme оtázky, deti sa navzájom zoznámovali. S postupom času sa do aktivít detského krúžku začali pridávať elementy metodiky určené výlučne pre rusínske deti predškolského veku. Sú nimi napríklad rusínske riekanky, piesne, slová, zvykoslovia a podobne. Snažíme sa i takouto formou brzdiť tlaky markantnej asimilácie nášho etnika s vačšinovou spoločnosťou. Do činnosti sa tiež snažíme zapájať odborníkov z pedagogických či umeleckých kruhov, no hlavne samotných rodičov.

Pred nedávnom nás napríklad navštívila Marcela Prislupčáková Ruňaninová, riaditeľka rusínskej základnej školy v Kalnej Roztoke na Slovensku, ktorá rodičom ukázala metodiku a sposoby při vedení krúžku, motivačné elementy výuky, ktoré aplikovala priamo na hodine s deťmi.

Snažíme sa v deťoch nenútene prebudiť hlavne záujem o svoj povod, kultúru či jazyk. O to viac sme radi, že vidíme reálnu odozvu vo forme zapájania sa rodičov do organizácie. Uvedomujú si, že len aktívnou spoluúčasťou samotných Rusínov – rodičov a ich detí –  možme prebudiť záujem, chcenie a ďalšiu motiváciu k tomu, aby sa hlásili k svojej národnosti, a aby sa náš jazyk zachoval aj u ďalších generáciach.

Martin VELIČKO

Script logo