1. 6. 2016: Začína sa STUDIUM CARPATO-RUTHENORUM 2016

V nedeľu 5. júna 2016 pietnym aktom pri Pamätníku Alexandra Duchnoviča na Duchnovičovom námestí č. 1 v Prešove o 16.30 hodine sa začne 7. ročník edukačného projektu Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity (ÚRJK PU) STUDIUM CARPATO-RUTHENORUM 2016 – medzinárodnej letnej školy rusínskeho jazyka a kultúry.

 

Program slávnostného otvorenia projektu bude pokračovať v prešovskom Penzióne Átrium na ul. Floriánovej č. 4, ktorý svojim vystúpením spestrí populárna interpretka rusínskych ľudových piesní Anna Servická s hudobnou skupinou „Dribna“ z Prešova. Na podujatí sa očakáva účasť rektora Prešovskej univerzity prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD., štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Petra Krajňáka, predstaviteľov rusínskych národnostných organizácií, domácich a zahraničných pedagógov a  študentov.

 

Trojtýždenný vzdelávací projekt ÚRJK PU je zameraný na výučbu rusínskeho jazyka, dejín, literatúry, kultúry a etnografie karpatských Rusínov. Prednášky z daných disciplín budú zabezpečovať paralelne v rusínskom a anglickom jazyku zahraniční a domáci vysokoškolskí pedagógovia – prof. Dr. Paul Robert Magocsi z Kanady, assist. prof. Dr. Elena Boudovskaia z USA, Mgr. Valerij Paďak, PhD., z Ukrajiny, prof. PhDr. Mykola Mušinka, DrSc., PhDr. Kvetoslava Koporová, PhD., a Mgr. Marek Gaj zo Slovenska. Hosťom programu tohtoročnej letnej školy bude prof. Dr. Achim Rabus z Freiburskej univerzity v Nemecku, ktorý vo svojich dvoch prednáškach sa bude venovať dynamickým procesom v súčasných rusínskych nárečiach a korpusu hovorového rusínskeho jazyka.

 

Súčasťou projektu bude množstvo sprievodných kultúrnych podujatí, workshopov a poznávacích exkurzií v regióne severovýchodného Slovenska a lemkovskej oblasti v Poľsku. Medzi tohtoročnými prihlásenými účastníkmi sú študenti zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny, Bulharska, Srbska, USA, Kanady a Argentíny. Vyučovací proces na letnej škole je otvorený pre všetkých študentov Prešovskej univerzity, ale aj pre záujemcov z mimouniverzitného prostredia.

 

Slávnostné ukončenie Studium Carpato-Ruthenorum 2016 spojené s odovzdávaním certifikátov absolventom sa uskutoční 24. júna 2016. Projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore Úradu vlády SR, programu Kultúra národnostných menšín 2016, Nadácii CAF America (USA), Karpatsko-rusínskemu výskumnému centru (USA), domácim a zahraničným sponzorom.

 

doc. PhDr. Anna PLIŠKOVÁ, PhD.,

Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU v Prešove

Script logo