ZOZNAM RUSÍNSKYCH NEPERIODICKÝCH VYDANÍ

Rusínska obroda na Slovensku

 • Jan Hrîb: Rusîn´skyj jazyk pro 7. klasu osnovnoj školy z navčaňom rusîn´skojo jazyka (učebnica) – (2003)
 • Jan Hrîb, PhDr. Mîchajlo Hîrjak, CSc.: Chrestomatija pro 5. – 9. klasy osnovnoj školy z navčaňom rusîn´skoho jazyka (učebnica) – Výber literárnych textov pre II. stupeň základných škôl. (2003)
 • Jan Hrîb, PhDr. Mîchajlo Hîrjak, CSc.:: Literaturna vychova pro 7. klasu osnovnoj školy z navčaňom rusîn´skoho jazyka (učebnica) (2003)
 • Doc. PhDr. Vasîľ Choma, CSc.: Rusîn´ska literatura pro 2. klasu seredni´ch škol iz navčaňom rusyn´skoho jazyka (učebnica) (2003)
 • Doc. PhDr. Vasîľ Jabur, CSc., PhDr. Anna Pliškova: Rusîn´skyj jazyk pro 2. klasu seredni´ch škol iz navčaňom rusyn´skoho jazyka (učebnica) (2003)
 • Aleksander Zozuľak (zostavovateľ): Rusîn´skyj narodnyj kalendar´ na 2004 rik (2003)
 • Jan Hrîb: Robočij zošyt z rusîn´skoho jazyka pro 6. klasu osnovnoj školy  z navčaňom rusîn´skoho jazyka (2002)
 • Jan Hrîb: Rusîn´skyj jazyk pro 6. klasu osnovnoj školy z navčaňom   rusîn´skojo jazyka (učebnica) (2002)
 • Mgr. Štefan Suchyj: Literaturna vychova pro 6. klasu osnovnoj školy  z navčaňom rusîn´skoho jazyka (učebnica) (2002)
 • Doc. PhDr. Vasîľ Jabur, CSc., PhDr. Anna Pliškova: Rusîn´skyj jazyk pro 1. klasu seredni´ch škol iz navčaňom rusyn´skoho jazyka (učebnica) Prvá porevolučná učebnica rusínskeho jazyka pre stredné školy. (2002)
 • Doc. PhDr. Miron Sîsak, CSc.: Rusîn´ska literatura pro 1. klasu Seredni´ch škol iz navčaňom rusyn´skoho jazyka (učebnica) Prvá porevolučná učebnica rusínskej literatúry pre stredné školy. (2002)
 • PhDr. Anna Pliškova (zostavovateľka): Terňova ruža (Zbornîk rusîn´skoj narodnoj poeziji) Druhý zborník rusínskej poézie od roku 1992. (2002)
 • Nîkolaj Hvozda: Kvitky z mojoj zahorodky 168-stranková zbierka poézie autora. (2002)
 • Mgr. Aleksander Zozuľak (zostavovateľ): Rusîn´skyj narodnyj kalendar´  na rik 2003 (2002)
 • Mgr. Jan Kalîňak, Mgr. Ľuboslav Kalîňak: Viflejemskýj večur Výber myšlienok o rusínskom národnom obrodení, vianočné a novoročné koledy aj s notovým zápisom. (2002)
 • PhDr. Marija Maľcovska: Rusîn´sky arabesky – Druhý zborník poviedok autorky v rusínskom jazyku. (2002)
 • Mgr. Jan Kalyňak (zostavovateľ): Pamjatnyj deň Aleksandra Pavlovîča   (Dokumentacija z Pamjatnoho dňa Aleksandra Duchnoviča)   (2002)
 • Mgr. Ján Kaliňák: Jarné rusínske piesne – Zborník sa skladá s analitického textu po stranu 75 v slovenskom jazyku, ďalej sú piesne v rusínskom jazyku aybukov s ich notovým zápisom po str. 128. (2002)
 • Mgr. Ľuboslav Kaliňák: Úvod do štúdia hudobného folklóru Rusínov na  Slovensku – Je to monografia napísaná o Rusínoch, ich folklóre s bohatou fotodokumentáciou a niektorými piesňami po rusínsky v azbuke s ich notovým zápisom (2002)
 • Jan Hrîb: Robočij zošyt z rusîn´skoho jazyka pro 5. klasu osnovnoj školy z navčaňom rusîn´skoho jazyka (2001)
 • Jan Hrîb: Rusîn´skyj jazyk pro 5. klasu osnovnoj školy z navčaňom  rusîn´skojo jazyka (učebnica) (2001)
 • Mgr. Štefan Suchyj: Literaturna vychova pro 5. klasu osnovnoj školy z navčaňom rusîn´skoho jazyka (2001)
 • Aleksander Zozuľak (zostavovateľ): Rusîn´skyj narodnyj kalendar´ na rik 2002 (2001)
 • Jan Hrîb: Robočij zošyt z rusîn´skoho jazyka pro 5. klasu osnovnoj školy z navčaňom rusîn´skoho jazyka (2001)
 • Jan Hrîb: Rusîn´skyj jazyk pro 5. klasu osnovnoj školy z navčaňom  rusîn´skojo jazyka (učebnica) (2001)
 • Mgr. Štefan Suchyj: Literaturna vychova pro 5. klasu osnovnoj školy z navčaňom rusîn´skoho jazyka (2001)
 • Aleksander Zozuľak (zostavovateľ): Rusîn´skyj narodnyj kalendar´ na rik 2002 (2001)
 • Jan Hrîb: Robočij zošyt z rusîn´skoho jazyka pro 4. klasu osnovnoj školy z navčaňom rusîn´skoho jazyka (2000)
 • Jan Hrîb: Rusîn´skyj jazyk pro 4. klasu osnovnoj školy z navčaňom rusîn´skoho jazyka (2000)
 • Jan Hrîb:  Čitanka pro 4. klasu osnovnoj školy z navčaňom  rusîn´skojo jazyka (učebnica) (2000)
 • PhDr. Mîchajlo Hîrjak, Mgr. Aleksander Zozuľak (zostavovatelia): Rusîn´skyj narodnyj kalendar´ na rik 2001 Prvý porevolučný rusínsky 248-stranový ľudový kalendár, ktorý nadviazal na tradíciu kalendárov-almanachov, ktoré vydával buditeľ rusínskeho národa Alexander Duchnovič v 2. pol. 19. st. (2000)
 • Jan Hrîb: Rusîn´skyj jazyk pro 2. a 3. klasy osnovnoj školy z navčaňom rusîn´skoho jazyka (1999)
 • Jan Hrîb: Putovaňa iz soničkom – Robočij zošyt z rusîn´skoho jazyka pro 2. a 3. klasy osnovnoj školy (učebnica) Prvý porevolučný pracovný zošit z kodifikovaného rusínskeho jazyka na Slovensku. (1999)
 • Jan Hrîb, PhDr. Mîchajlo Hîrjak, CSc.: Čitanka pro 3. klasu osnovnoj školy z navčaňom   rusîn´skoho jazyka (učebnica) (1999)
 • PhDr. Mîchajlo Hirjak, CSc.: Hori tyma Pychňamî Etnografický materiál, v ktorom sa nachádzajú okrem opisu jednotlivých zvykov obce Pichne okresu Snina aj ľudové piesne tejto oblasti. (1998)
 • Mgr. Štefan Suchyj: Jak Rusnaky relaksujuť Po dvoch poetických zbierkach autor vydal aj zbierku humorných a satirických poviedok v rusínskom jazyku, ktorá čerpá námety z dedinského prostredie a nastavuje zrkadlo do vlastných radov Rusínov, aby sme sa sami nad sebou zasmiali. (1997)
 • PhDr. Anna Pliškova (zostavovateľka): Muza spid Karpat Zborník rusínskej poézie od najstarších čias po súčasnosť, v ktorom sú aj prvé pokusy najmladších autorov, školopovinných detí ZŠ v obci Habura okres Medzilaborce. (1996)
 • Štefan Suchyj: Endi sidať na mašynu vičnostî Druhá poetická zbierka autora v rusínskom jazyku, ktorá obsahuje aj koláž pod rovnomenným názvom o slávnom výtvarnom umelcovi Andy Warholovi, ktorého rodičia boli Rusíni a pochádzali z rusínskej obce Miková dnes okres Medzilaborce. (1995)
 • Jurij Charîtun: Husľi z javora Prvá porevolučná zbierka poézie autora v rusínskom jazyku čerpajúca tematiku zo zátopovej oblasti vodnej nádrže Starina. (1995)
 • PhDr. Marija Maľcovska: Prîpovidkova lučka Prvá porevolučná kniha rozprávok v rusínskom jazyku určená deťom, ale aj dospelým, obohatená detskými ilustráciami dcéry autorky. (1995)
 • Vasîľ Petrovaj: Rusîny I. Prvý porevolučný román vydaný pre Rusínov a o Rusínoch v ich rodnom rusínskom jazyku, ale v latinke. Kniha je o medziľudských a medzietnických vzťahoch odohrávajúcich sa v okolí Medzilaboriec (1994)
 • Štefan Suchyj: Rusîn´skyj spivnîk Prvá porevolučná zbierka rusínskej poézie. (1994)
 • Mîkolaj Kseňak: O kamjun´skych majstrach Kniha o zvykoch a tradíciách obce Kamienka okres Stará Ľubovňa vydaná dialektom tejto podtatranskej obce vo veršovanej podobe. (1994)
 • Prof. Pavel Robert Magočij, PhD.: Rusîny na Sloven´sku, Prof. Paul Robert Magocsi, PhD.: Rusíni na Slovensku Prvá neskreslená publikácia o histórii Rusínov od 6. storočia po rok 1992, ktorá vyšla v rusínskom a slovenskom jazyku, a to aj s množstvom poznámok, bohatou bibliografiou, odkazovou literatúrou, štatistikou a mapami. Publikácia môže poslúžiť aj ako učebnica dejín Rusínov. (1994)
 • Jan Hrîb: Čitanka pro rusîn´sky d´ity (učebnica) Prvá porevolučná učebnica v rusínskom jazyku, ktorá sa môže používať aj pre tie najmenšie deti, ktoré sa rusínsky jazyk neučia. (1994)
 • Jan Hrîb: Bukvar´ pro rusyn´sky d´ity (učebnica) Prvý porevolučný šlabikár rusínskeho jazyka, ktorý je zostavený metódou porovnávania so slovenským jazykom a ktorý sa využíva pri vyučovaní predmetu rusínsky jazyk a kultúra od 2. ročníka ZŠ. (1994)
 • PhDr. Mîchajlo Hîrjak, CSc.: Bibliografija narodnych spivanok i narodnoj poeziji Rusîniv vychodnoho Sloven´ska 565-stranková I. časť bibliografie, ktorá obsahuje názvy 3.824 rusínskych ľudových piesní z repertoáru jednotlivých spevákov a 6.927 rusínskych ľudových piesní podľa jednotlivých obcí. (1994)
 • PhDr. Marija Maľcovska: Manna i oskomîna Prvá zbierka poviedok tejto autorky v rusínskom jazyku s tematikou dedinskou, psychologickou, medzietnickou, opierajúcou sa o život a zmýšľanie Rusínov. (1994)
 • Doc. PhDr. Jurij Paňko, CSc.: Rusîn´sko-rus´ko-ukrajin´sko-sloven´sko-poľskyj slovnîk lingvističnych terminiv (jazyková príručka) Je to publikácia, ktorá môže poslúžiť učiteľom rusínskeho jazyka a lingvistom všeobecne, lebo využíva porovnávaciu metódu niekoľkých slovanských jazykov. (1994)
 • Doc. PhDr. Vasîľ Jabur, CSc., doc. PhDr. Jurij Paňko, CSc.: Pravîla rusîn´skoho pravopîsu (jazyková príručka) Prvé pravidlá rusínskeho pravopisu, ktoré poslúžili pri kodifikácii rusínskeho spisovného jazyka na Slovensku v roku 1995 a ktoré dnes využívajú učitelia a lingvisti. (1994)
 • Doc. PhDr. Jurij Paňko, CSc. a kolektív: Orfografičnyj slovnîk rusîn´skoho jazyka (jazyková príručka) Prvý porevolučný slovník rusínskeho spisovného jazyka, ktorý poslúžil pri kodifikácii rusínskeho normatívneho jazyka na Slovensku a ktorý využívajú učitelia rusínskeho jazyka, lingvisti a širšia obec rusínskej inteligencie. (1994)
 • Rusíni: otázky dejín a kultúry, Rusîny: voprosy istoriji i kultury (zostavovateľ Fedor Barna) Zborník referátov v slovenskom a niektoré v rusínskom jazyku tak, ako odzneli 15. – 16. októbra 1994 v Bardejovských Kúpeľoch na vedeckej konferencii pod názvom Rusíni v dobe slovanského obrodenia. (1994)
 • PhDr. Mîchal Popovič: Perekročeny storiča I., Fedor Korjatovič – rusîn´skyj vojvoda – Publikácia, ktorá v základných črtách približuje čitateľovi dobu vládnutia Korjatovičovcov – Fedora I., jeho následníka Fedora II. a jeho brata Vasiľa na Podolí a na južných svahoch Karpát. V podstate je to zmapovanie histórie Rusínov tohto obdobia. (1993)
 • PhDr. Mîchajlo Hîrjak, CSc. (zostavovateľ): Spivanky Anny Macibobovoj  Zborník 250 rusínskych ľudových piesni z repertoáru Anny Macibobovej z obce Pichne okresu Snina. V publikácii je aj ich notový zápis. (1993)
 • Mgr. Jan Kalîňak (zostavovateľ): Dvi viflejemsky hry Je to zborník, v ktorom sú časti: Viflejemci (Jasličkári) zo Bžan, Viflejemsky (Vianočné) koľady (koledy). Zborník je v rusínskom jazyku, ale v latinke. Je tu aj notový zápis rusínskych kolied, ktoré spievali jasličkári na Štedrý večer. (1993)
 • Anna Halgašova: Stružnîc´kyma pišnîkamî, zostaviteľ PhDr. Mîchajlo Hîrjak, CSc. Zbierka prísloví, porekadiel, anekdot, legiend, hádaniek, poviedok a detského folklóru. (1993)
 • Volodîmîr Fedînîšînec´: Mîrna naša rusyn´ska puť Zborník esejí o Rusínoch v minulosti a súčasnosti. Je to prvá publikácia Rusínskej obrody. Tie isté eseje sú v tejto knihe v 3 jazykoch: rusínskom, slovenskom a anglickom. (1992)
 • PaedDr. Milan Garbera (zostavovateľ): Š´viť, miš´ačku Zborník rusínskych ľudových piesni bývalého populárneho dua zo Šambrona okres Stará Ľubovňa – Štefana Lukacka a Jána Karafu. V zborníku sú texty piesni v azbuke a latinke, v publikácii je aj ich notový zápis. (1992)
 • PaedDr. Milan Garbera (zostavovateľ): U Ňagovi jasno Zborník rusínskych ľudových piesni bývalého známeho dua Petra Gubu a Michala Beleja z Ňagova okres Medzilaborce. Texty piesni sú v azbuke a latinke, v publikácii je aj ich notový zápis. (1992)
 • o. František Krajňak: Malyj grec´kokatolîc´kyj katechizm pro rusyn´sky d´itî Katechizmus je podaný v azbuke a latinke a je farebne ilustrovaný ikonami z rusínskych drevených cerkvi severovýchodného Slovenska. (1992)

 

Rusín a Ľudové noviny

 • Mgr. Štefan Suchyj: Literaturna vychova pro 6. klasu osnovnych škol iz navčalnym jazykom rusyňskym i z navčaňom rusyňskoho jazyka (učebnica). (2010)
 • Mgr. Marek Gaj: Robočij zošyt iz rusyňskoho jazyka pro 6. klasu osnovnych škol iz navčalnym jazykom rusyňskym i z navčaňom rusyňskoho jazyka (učebnica). (2010)
 • Mgr. Jan Hryb: Rusyňskyj jazyk pro 6. klasu osnovnych škol iz navčalnym jazykom rusyňskym i z navčaňom rusyňskoho jazyka (učebnica). (2010)
 • Mgr. Marek Gaj : Muzyčna vychova pro I. i II. stupiň osnovnych škol iz navčalnym jazykom rusyňskym i z navčaňom rusyňskoho jazyka (učebnica). (2010)
 • Kveta Morochovičova-Cvyk: Dumky i tužby. Prvá zbierka rusínskej poézie danej autorky. (2010)
 • Inž. Rudolf Pavlovič: Grekokatolyc´kyj svjaščenyc´kyj rod Pavlovičovych iz Šarišskoho Čornoho (1693 – 1900). Prvá vedecko-populárna publikácia v rusínskom jazyku daného autora. (2010)
 • Iveta Malnyčakova: I Jankovy, i ňaňkovy. Prvá zbierka rusínskej poézie danej autorky. (2010)
 • Anna Pľiškova (ed.): Rusyňsky solovji (Pozdravľiňa Rusyniv 1995 – 2000). Prvý diel výberu prác zo štvrťročných literárnych príloh Pozdravľiňa Rusyniv v Narodnych novynkach z daných rokov. (2010)
 • Jan Hrîb: Rusîňskyj jazyk pro 5. klasu osnovnŷch škol iz navčalnŷm rusîňskŷm jazŷkom i z navčaňom rusîňskoho jazŷka (učebnica). (2009)
 • Štefan Suchŷj: Čitanka pro 5. klasu osnovnŷch škol iz navčalnŷm rusîňskŷm jazŷkom i z navčaňom rusîňskoho jazŷka (učebnica). (2009)
 • Mgr. Marek Gaj: Robočij zošŷt iz rusîňskoho jazŷka pro 5. klasu osnovnŷch škol iz navčalnŷm jazŷkom rusîňskŷm i z navčaňom rusîňskoho jaza (učebnica). (2009)
 • Kvetoslava Koporova, Anna Pľiškova, Eva Eddi: Rusîňskyj jazyk v konverzaciji pro II. stupiň osnovnŷch škol iz navčalnŷm rusîňskŷm jazŷkym i z navčaňom rusîňskoho jazŷka. Prvá takého druhu trojjazyčná (slovensko-rusínsko-anglická) učebnica. (2009)
 • Osyf Kudzej: Bajkar´ovŷ dumŷ. Tretia zbierka bájok nového autora, ktorý zažiaril na rusínskom literárnom nebi v minulom roku, hoci už nie je v najmladšom veku. (2009)
 • Anna Pľiškova (ed.): Rusalka (Tvorčosť molodych avtoriv, 2000 – 2009). Výber najlepších prác z kvartálnych príloh Rusalka v Narodnych novynkach, uverejnených vo vymedzených rokoch. (2009)
 • PhDr. Staňislav Koňečni: Kapitoly z istoriji Rusyniv na Sloveňsku v konteksťi rozvoja karpaťskych Rusyniv od najstaršych časiv. (2009)
 • Aleksander Zozuľak (ed.): Svitla i ťiňi Vasyľa Zozuľaka (Zbornyk statej i literaturnych teksťiv k 100-ričnic´i narodžiňa i 15. ričnic´i smerty). (2009)
 • Osîf Kuzej: Mudrosťžyvota (Vybir z bajok) Zborník bájok. (2008)
 • Jan Hrîb: Čitanka pro 4. klasu osnovnych škol iz navčalnym rusîňskym jazykom i z navčaňom rusîňskoho jazyka (učebnica) Nová čítanka rusínskeho jazyka pre dva typy škôl. (2008)
 • Mgr. Marek Gaj: Robočij zošyt iz rusîňskoho jazyka pro 4. klasu osnovnych škol iz navčalnym jazykom rusîňskym i z navčaňom rusîňskoho jazyka (učebnica) (2008)
 • Jan Hrîb: Rusîňskyj jazyk pro 4. klasu osnovnych škol iz navčalnym rusîňskym jazykom i z navčaňom rusîňskoho jazyka (učebnica) (2008)
 • Marija Smetanova: Rusîňskyj jazyk v obrazkach pro I. stupiň osnovnych škol iz navčalnym rusîňskym jazykom i z navčaňom rusîňskoho jazyka Nového typu učebnica rusínskeho jazyka pripravená na základe porovnávacej metódy s jazykmi slovenským, ruským a anglickým, slová ktorých sú vždy priradené k páru dvoch obrázkov rôznych vecí. (2008)
 • Marija Girova: Rodne hňizdo (Zbornîk poeziji) Prvá zbierka poézie danej autorky. (2008)
 • Osîf Kuzej: Bajky-zabavľajky Druhý zborník bájok tohto autora. (2008)
 • Štefan Smolej: Beskîďsky spivy Tretia zbierka poézie daného autora. (2008)
 • Osîf Kuzej: Pacerky Zbierka duchovnej poézie autora. (2008)
 • PhDr. Mîchajlo Hîrjak, CSc.: Bibliografija narodnych spivanok i narodnoj poeziji Rusîniv vychodnoho Sloven´ska II. – 376-stranková II. časť bibliografie, ktorá obsahuje názvy 7464 rusínskych ľudových piesní podľa jednotlivých obcí a sú tu aj dva doplnky, a to 175 piesní Anny Jaburovej zo Stakčína a 880 ukážok  kalendárno-obradovej poézie. (2007)
 • Jan Hrîb: Rusîňskyj jazyk pro 3. klasu osnovnych škol iz navčalnym rusîňskym jazykom i z navčaňom rusîňskoho jazyka – Nová učebnica rusínskeho jazyka pre dva typy škôl. (2007)
 • Jan Hrîb: Čitanka pro 3. klasu osnovnych škol iz navčalnym rusîňskym jazykom i z navčaňom rusîňskoho jazyka – Nová čítanka rusínskeho jazyka pre dva typy škôl. (2007)
 • Mgr. Marek Gaj: Robočij zošyt iz rusîňskoho jazyka pro 3. klasu osnovnych škol iz navčalnym jazykom rusîňskym i z navčaňom rusîňskoho jazyka – Nový pracovný zošit z rusínskeho jazyka pre dva typy škôl. (2007)
 • Doc. PhDr. Vasîľ Jabur, CSc, PhDr. Anna Pliškova, PhD.: Rusîňskyj jazyk pro 1. – 4. klasy serednich škol iz navčalnym rusîňskym jazykom i z navčaňom rusîňskoho jazyka – Prvá súhrnná učebnica rusínskeho jazyka pre dva typy stredných škôl. (2007)
 • Doc. PhDr. Vasîľ Jabur, CSc, PhDr. Anna Pliškova, PhD., PhDr. Kvetoslava Koporova: Rusîňska leksika na osnovi zmin u pravîlach rusîňskoho jazyka pro osnovny i seredňi školy z navčalnym rusîňskym jazykom i z navčaňom rusîňskoho jazyka (Pravopîsnyj i gramatičnyj slovnîk – Druhý slovník rusínskeho jazyka, ktorý je prepracovaný na základe zmien, ktoré nastali v pravidlách rusínskeho pravopisu a ktoré sú platné od 1. septembra 2005. Slovník má skoro 70 tisíc slov. (2007)
 • Štefan Suchyj: Slon na Kyčar´i (Stîšková knîžka pro rusîňsky ďitîska) – Štvrtá kniha pre deti v rusínskom jazyku, ktorá vyšla po roku 1989. (2007)
 • Paul Robert Magocsi: Národ znikadiaľ: ilustrovaná história karpatských Rusínov – Reprezentatívna vedecko-populárna, bohato ilustrovaná publikácia o histórii Rusínov od najstarších čias po súčasnosť. Kniha známeho historika, člena Kanadskej kráľovskej akadémie vied a profesora Torontskej univerzity vyšla doteraz po anglicky, ukrajinsky, rusínsky, rumunsky a teraz po slovensky. (2007)
 • PhDr. Anna Plišková, PhD.: Rusínsky jazyk na Slovensku: náčrt vývoja a súčasný stav – Práca sociolingvistického charakteru, ktorá v 1. časti analyzuje hlavné tendencie vývoja rusínskeho jazyka od 17. st. až do súčasnosti a v 2. časti prezentuje problematiku funkčných sfér rusínskeho jazyka v súčasnosti. (2007)
 • Jan Hrîb: Bukvar´ pro 2. klasu osnovnych škol iz navčalnym rusîn´skym jazykom i z navčaňom rusîn´skoho jazyka (učebnica) – Prvá rusínska učebnica pre dva typy škôl. (2006)
 • Jan Hrîb: Čitanka  pro 2. klasu osnovnych škol iz navčalnym rusîn´skym jazykom i z navčaňom rusîn´skoho jazyka (učebnica) (2006)
 • Mgr. Marek Gaj: Bukvy – moji prîjateľi (Robočij zošyt iz rusîn´skoho jazyka pro 2. klasu osnovnych škol iz navčalnym rusîn´skym jazykom i z navčaňom rusîn´skoho jazyka)  (učebnica) (2006)
 • Mgr. Štefan Suchyj: Aspirin Zbierka básní a eseji známeho rusínskeho autora. (2006)
 • Marija i Erika Kostovy: Prîpovidky na dobru nič – 200 Sk  – Druhá kniha rozprávok v rusínskom jazyku. (2006)
 • Jan Hrîb: Rusîn´skyj jazyk pro 9. klasu osnovnych škol z navčaňom   rusîn´skojo jazyka (učebnica) (2005)
 • Jan Hrîb: Literaturna vychova pro 8. klasu osnovnych škol z navčaňom  rusîn´skoho jazyka (učebnica) (2005)
 • Mgr. Štefan Suchyj: Rusîn´ska literatura pro 4. klasu seredni´ch škol iz  navčaňom rusyn´skoho jazyka (učebnica) (2005)
 • Doc. PhDr. Vasîľ Jabur, CSc., PhDr. Anna Pliškova: Rusîn´skyj jazyk pro 4. klasu seredni´ch škol iz navčaňom rusyn´skoho jazyka (učebnica) (2005)
 • Doc. PhDr. Vasîľ Jabur, CSc., PhDr. Anna Pliškova: Rusîn´skyj jazyk  v zerkaľi novych pravîl pro osnovny i seredňi školy z navčaňom rusîn´skoho jazyka –  Po 10 rokoch od kodifikácie rusínskeho spisovného jazyka na Slovensku prax priniesla potrebu istých zmien v rusínskom pravopise, preto vznikla táto publikácia pre učiteľov rusínskeho jazyka a lingvistov. (2005)
 • Štefan Smolej: Ne haňb sja, Rusîne! (Zbornîk patriotičnoj poeziji) –  Prvá básnická zbierka autora z Medzilaboriec. (2005)
 • Mgr. Štefan Suchyj: Azbukarňa (Stîškova knîžka z notamî pro rusîn´sky di´tî, pomičnyj tekst pro osnovny školy z navčaňom rusîn´skoho jazyka) – (pomocný učebný text) – Zbierka originálnej poézie pre detí s notami. (2004)
 • Jan Hrîb: Literaturna vychova pro 8. klasu osnovnych škol z navčaňom rusîn´skoho jazyka (učebnica) – (2004)
 • Jan Hrîb: Rusîn´skyj jazyk pro 8. klasu osnovnych škol z navčaňom rusîn´skoho jazyka (učebnica) (2004)
 • Doc. PhDr. Vasîľ Jabur, CSc., PhDr. Anna Pliškova: Rusîn´skyj jazyk pro 3. klasu seredni´ch škol iz navčaňom rusyn´skoho jazyka (učebnica) (2004)
 • Mgr. Štefan Suchyj: Rusîn´ska literatura pro 3. klasu seredni´ch škol iz  navčaňom rusyn´skoho jazyka (učebnica) (2004)
 • Aleksander Zozuľak (zostavovateľ): Rusîn´skyj narodnyj kalendar´ na 2004 rik (2004)

 

Svetový kongres Rusínov

 • Anna Pľiškova (zostavovateľka): Rusŷňskyj jazŷk medži dvoma Kongresamy Zborník referátov z III. Medzinárodného kongresu rusínskeho jazyka, Krakov, 13. – 16. 9. 2007. Vydaný v spolupráci z Ústavom rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity  v Prešove. (2008)
 • Anna Pliškova: Rusŷňskyj jazŷk na Sloveňsku Krátky náčrt histórie a súčasnosti tohto jazyka na 204 stranách s obrazovou prílohou. (2008)
 • Emil Kubek: Jedna striča (Vybrane z prozy), zostavîteľi PhD. Marija Maľcovska, Mgr. Franťišek Dancak – Prví výber prózy v súčasnom rusínskom spisovnom jazyku tohto autora na Slovensku. (2007)
 • PhD. Marija Maľcovska (zostavîteľka): 100 vyznamnych Rusîňiv očamî sučasnîkiv, I. časť – Prvá takéhoto druhu publikácia o významných osobnostiach Rusínov po rusínsky, ktorá podáva umelecko-publicistické materiály o prvých 25 z nich.(2007)
 • Nîkolaj Hvozda: Spoviď Rusîna Básnická zbierka autora z najnovšej jeho tvorby. (2006)
 • Prof. PhDr. Pavel Robert Magočij, PhD.: Karpat´sky Rusîny (brožúra) – Je to druhé rozšírené vydanie brožúry o Rusínoch po rusínsky azbukou, ktorá má takéto časti Geografická poloha a hospodárstvo, Jazyk, identita a kultúra, Náboženstvo, Politika, Chronológia, Kultúrne a vedecké inštitúcie, Časopisy a noviny. Je to dobrý 32-strankový pomocník pre tých, ktorý sa zaujímajú o Rusínoch.5. (2006)
 • Prof. PhDr. Paul Robert Magocsi, PhD.: Karpatskí Rusíni (brožúra) – Je to tá istá brožúra, ako v rusinčine, ale v slovenčine. (2006)
 • Mgr. Havrîjil Beskîd, Mgr. Aleksander Zozuľak (zostavovatelia): Vyznačny pro Rusîniv (Zbornîk referativ iz midžinarodnoho naučnoho seminar´a k 110 rokam od začaťa navčaňa v Grekokatolîc´kij rus´kij učiteľskij seminariji i 80 rokiv od kupľiňa Rus´koho domu v Pr´ašovi) (2005)
 • Mîkolaj Kseňak: Bida Rusîniv z domu vyhaňala – Publikácia obsahuje dramatickú hru, poviedky a fotografickú časť zo sféry drotárstva z autorovej rodnej obce Kamienka okres Stará Ľubovňa. (2002)

  

Akadémia rusínskej kultúry v SR

 • Aleksander Zozuľak (ed.): 100 vyznamnych Rusyniv očamy sučasnykiv, III. časť. Nadviazanie na I. a II. časť knihy pod tou názvou. V III. časti sú predstavené ďalšie 25 významné osobnosti Rusínov. (2020)
 • Jurko Charytun: Naš kraj – naš raj. 15. zbierka poézie známeho a uznávaneho básnika. (2020).
 • Elena Chomova-Hriňova: Ujac´kyma dražkamy. Prvá zbierka poézie, ktorú autorke vydala ARK v SR. (2020)
 • Mykolaj Kseňak: Odpovidž sobi sam. 15-tá kniha autora vydaná v rusínskom jazyku, ide o zbierku básní a bájok. (2020)
 • Štefan Smolej: Otrošynky ščasťa. 30-ta kniha autora vydaná v rusínskom jazyku. Ide o poéziu a prózu tykajúcu sa predsvadobných a svadobnýchn zvykov na dedine. (2020)
 • Osyf Kudzej: Chrumky. Ďalšia zbierka bájok známeho bajkára (2019)
 • Jurko Charytun: Moja trynadc´ata. Dalšia zbierka poézie (2019)
 • Štefan Smolej: Ťažkyj žyvot. Kniha prózy a poézia (2019)
 • Mykolaj Kseňak: Košaryk plodiv. Výber z bájok, esejí a poviedok (2019)
 • Milan Gaj: Z namy Boh. Zbierka duchovnej poézie (2019)
 • Osyf Kudzej: Cuker´, med i feferonky. Ďalšia zbierka bájok známeho bajkára (2018)
 • Jurko Charytun: Dijagnoza: Figľi pro ďity. Prvá kniha anekdot v rusínskej literatúre (2018)
 • Štefan Smolej: Zapysky obyčajnoho vojaka. Príbeh vojáka v próze a poézii (2018)
 • Mykolaj Kseňak: Nedopovidžene. Zbierka bájok, mikrobájok, epigramov, poézie a esejí (2018)
 • Mykolaj Kseňak: Rezonanciji na knyžky i poďiji. Zbierka poézie. (2017) 
 • Štefan Suchy: Jak Rusnaky relaksujuť. Druhé vydanie populárnej zbierky humoristicko-satiristických poviedok. (2017)
 • Helena Gicova-Micovčinova: Rodne slovo. Zbierka básni pre deti. (2016)
 • Jurko Charytun: Fakľi horjať. Zbierka poézie. (2016)
 • Mykolaj Kseňak: Formovaňa rusyňskoj identity. Zbierka poézie. (2016)
 • Štefan Smolej: Obyčajny slova. Zbierka poézie. (2016)
 • Jurko Charytun: Zdohadaj, škoľaryku. Prvá zbierka hádaniek autora pre rusínske deti. Spisovateľ je laureátom Ceny A. Duchnoviča za rusínsku literatúru. (2015)
 • Melanija Hermanova: Ďiťom pro radosť i poučiňa. Knižný debut autorky, v ktorom sú väčšinou poviedky pre rusínske deti a mládež. (2015)
 • Mykolaj Kseňak: Našy horizonty. Ďalší zborník krátkej prózy a poézie tohto renomovaného autora. Spisovateľ je laureátom Ceny A. Duchnoviča za rusínsku literatúru. (2015)
 • Jurko Charytun: Moji nadiji. Zbierka poézie. (2014)
 • Osyf Kudzej: Smich čerez slyzy. Desiata jubilejná publikácia spisovateľa od roku 2006 po súčasnosť. (2013)
 • Milan Gaj: Molytva Rusyna. Prvá zbierka poézie autora, ktorou obohatil súčasnú rusínsku literatúru na Slovensku. (2012)
 • Mykolaj Kseňak: Uhly pohľadu. Zbierka krátkej prózy prevážne básnika a bajkára je dobrým spestrením rusínskej literatury v SR z tvorby autora. (2011)
 • Osyf Kudzej: Kadylo. Druhá zbierka duchovnej poézie prevážne bajkára, akým je autor z Ňagova (2011)
 • Jurko Charytun: Moji žaľi. Prvá publikácia daného vydavateľského subjektu, druhá zbierka poézie v rusínskom jazyku autora. (2010)

 

Spolok rusínskych spisovateľov Slovenska

 • Miro Žolobanič: Chto sja smije, je mudryj. Druhá zbierka kresleného humoru, doplnená aforizmami v rusínskom jazyku. (2018)
 • Miro Žolobanič: Chto sja smije, je zdravyj. Tretia zbierka kresleného humoru, doplnená aforizmami v rusínskom jazyku. (2019)
 • Miro Žolobanič: Chto sja smije, je odvažnyj. Prvá zbierka kresleného humoru, doplnená aforizmami v rusínskom jazyku. (2017) 
 • Milan Gaj: Mojim rodakam. Zbierka poézie. (2016)
 • Jurko Charytun: Moji nezabudky. Ďalšia zbierka poézie veľmi plodného autora v poslednom päťroči. (2013)
 • Mykolaj Kseňak: Spomynky i očekovavaňa. Ešte plodnejším spisovateľom čo sa týka krásnej literatúry v rusínskom jazyku je spomenutý autor, ktorý sa teraz prezentuje s novou zbierkou básní. (2013)
 • Helena Gicova-Micovčinova: Ruža pid oblakom. Autorka vydala v rusínskom jazyku tri zbierky poézie hlavne pre detí a teraz vydáva prvú zbierku poézie pre dospelých. (2012)
 • Marija Maľcovská: Najkrasša prypovidka. Ide o vyber z jej celoživotnej prozaickej tvorby. (2012)
 • Valerij Paďak: Narys istoriji karpatorusyňskoj literatury XVI. – XXI. storoča. Ide o prvú a jedinú takého druhu publikáciu o rusínskej literatúre vydanú na Slovensku. (2012)
 • Jurko Charytun: Moje sny. Tretia zbierka poézie básnika z Kežmarku, rodáka z rusínskej obce Ostružnica, ktorá bola vysťahopvaná pre výstavbu starinskej prehrady. (2011)
 • Kveta Morochovičova Cvyk: Kamaraťa spid zelenoho duba i belavoho neba. Prvá a tak potrebná zbierka hádaniek pre najmenšie deti Rusínov na Slovensku. (2011)
 • Mgr. Aleksander Zozuľak (ed.), PhDr. Kvetoslava Koporova (ed.): Rusyňskyj literaturnyj almanach na 2011-yj rik. Deviaty rusínsky almanach, druhý publikovaný v súčasnej norme rusínskeho spisovného jazyka na Slovensku. (2011)
 • Mykolaj Kseňak/Mikuláš Kseňák: Zerkaľiňa (Bajky)/Zrkadlenie (Bájky). Prvá publikácia vydavateľského subjektu v novej ére vydávania kníh v súčasnej norme rusínskeho spisovného jazyka na Slovensku, ďalšia zbierka bájok autora, prvá jeho dvojjazyčná kniha. (2010)
 • Mgr. Aleksander Zozuľak (ed.): Rusyňskyj literaturnyj almanach na 2010-yj rik. Ôsmy rusínsky almanach, prvý v súčasnej norme rusínskeho spisovného jazyka na Slovensku.(2010)

 

Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU v Prešove

 • PhDr. Kvetoslava Koporova, PhD. (ed.).: Studium Carpatho-Ruthenorum 2019 (Študiji z karpatorusynistiky 11). Jedenastý zborník referátov z danej série referátov z karpatorusinistiky, organizovaných daným ústavom. (2019)
 • Anna Pliškova, Kvetoslava Koporova , Vasyľ Jabur:. Rusyňskyj jazyk (Kompleksnyj opys jazykovoj sistemy v konteksti kodifikacií). Monografia, v ktorej sú analizované všetky roviny rusínskeho spisovného jazyka. (2019)
 • Valerij Paďak: Istorija karpatorusyns´koho nacionalnoho teatra y dramaturgiji. Vysokoškolská učebnica (2018)
 • PhDr. Kvetoslava Koporova, PhD. (ed.).: Studium Carpatho-Ruthenorum 2018. (Študiji z karpatorusynistiky. Desiaty zborník referátov z danej série referátov z karpatorusinistiky, organizovaných daným ústavom. (2018)
 • PhDr. Kvetoslava Koporova, PhD. (ed.).: Studium Carpatho-Ruthenorum 2017. (Študiji z karpatorusynistiky. Deviaty zborník referátov z danej série referátov z karpatorusinistiky, organizovaných daným ústavom. (2017)
 • PhDr. Kvetoslava Koporova, PhD. (ed.).: Studium Carpatho-Ruthenorum 2016. (Študiji z karpatorusynistiky. Vôsmy zborník referátov z danej série referátov z karpatorusinistiky, organizovaných daným ústavom. (2016)
 • PhDr. Kvetoslava Koporova, PhD. (ed.).: Dynamické procesy v súčasnej slavistike. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 80. narodenín doc. PhDr. Vasiľa Jabura, CSc., a 20. výročia založenia lektorátu bulharského jazyka na PU. (2016)
 • Vasiľ Jabur: Morfologija i sintaksis rusyňskoho jazyka. Výsokoškolská učebnica. (2015)
 • Anna Plišková: Leksikologija i slovotvorjiňa rusyňskoho jazyka. Výsokoškolská  učebnica. (2015)
 • Júlia Dudášová-Kriššáková: Vývin rusínskeho jazyka a dialektolo. Výsokoškolská učebnica. (2015)
 • Kvetoslava Koporová: Fonetika, fonologija i akcentologija rusyňskoho jazyka. Výsokoškolská učebnica. (2015)
 • Valerij Paďak: Istorija karpatorusynsjkoj literatury y kultury. Výsokoškolská učebnica.
 • Andrej Antoňák: Vstup do teoriji literatury. Výsokoškolská učebnica. (2015)
 • Stanislav Konečný: Náčrt dejín karpatských Rusínov. Výsokoškolská učebnica. (2015)
 • Anna Pliškova, Kvetoslava Koporova: Rusyňskyj  jazyk pro čudžincjiv. Výsokoškolská učebnica. (2015)
 • Vasyľ Jabur, Anna Pľiškova, Kvetoslava Koporova: Gramatika rusyňskoho jazyka. Monografia. (2015)
 • PhDr. Kvetoslava Koporova, PhD. (ed.).: Studium Carpatho-Ruthenorum 2015. (Študiji z karpatorusynistiky. Siedmy zborník referátov z danej série referátov z karpatorusinistiky, organizovaných daným ústavom. (2015)
 • PhDr. Kvetoslava Koporová (ed.): Studium Carpato-Ruthenorum 2013 (Študiji
 • z karpatorusynistiky). Piaty zborník referátov z danej série, tento konkrétne vedeckých referátov z karpatorusinistiky, organizovaných daným ústavom. (2013)
 • PhDr. Kvetoslava Koporová (ed.): Studium Carpato-Ruthenorum 2012 (Študiji      
 • z karpatorusynistiky). Štvrtý zborník referátov z danej série, tento konkrétne vedeckých referátov z karpatorusinistiky, organizovaných daným ústavom. (2012)
 • PhDr. Kvetoslava Koporová (ed.): Studium Carpato-Ruthenorum 2011 (Študiji z karpatorusynistiky). Tretí zborník referátov z danej novej série, tento konkrétne vedeckých referátov z karpatorusinistiky, organizovaných daným ústavom.  (2011) 
 • PhDr. Marta Beňkova, PhD. (ed.): Літературна творчость М. Мальцовской в контекстї сучасной русиньской літературы (Зборник рефератів з Міджінародного літературного семінара к недожытым 60-ым народенинам авторкы, 2. децембра 2011.) Zborník referátov z Medzinárodného seminára k nedožitým 60. narodeninám M. Maľcovskej, ktorý sa uskutočnil v novej budove rektorátu Prešovskej univerzity v Prešove 2. decembra 2011. (2011)
 • PhDr. Kvetoslava Koporová (ed.): Studium Carpato-Ruthenorum 2009 (Študiji z karpatorusynistiky). Druhý zborník referátov z danej série, konkrétne vedeckých referátov karpatorusinistiky, organizovaných daným ústavom.  (2010) 
 • Doc. PhDr. Anna Pliškova, PhD.(ed.): Rusyňskyj spysovnyj jazyk na Sloveňsku 1995 – 2010 i sučasna rusyňska literatura (Zbornyk referativ z naučnoho seminar´a z midžinarodnov učasťou 2. decembra 2010). (2010)
 • PhDr. Kvetoslava Koporová (ed.): Studium Carpato-Ruthenorum 2009 (Študiji z karpatorusynistiky). Prvý zborník referátov z danej novej série, tento konkrétne vedeckých referátov z karpatorusinistiky, organizovaných daným ústavom. (2009)

 

 

OBJEDNÁVKY: Akadémia rusínskej kultúry v SR, Duchnovičovo nám. 1, 081 48 Prešov, e-mail: zozulakpo@gmail.com alebo tel.: 0917 171 912.

Script logo