7. 6. 2019: Novozvolená prezidentka Zuzana Čaputová predstavila poradný expertný tím pre národnostné a nové menšiny.

Čaputová zopakovala, že chce byť prezidentkou všetkých, preto zakladá novú tradíciu a rozhodla sa prizvať k spolupráci aj zástupcov a zástupkyne národnostným menšín a odborníčku pre oblasť nových menšín a menšinových práv. „S expertným poradným výborom sa budem pravidelne stretávať, načúvať ich názorom a postojom,“ uviedla na sociálnej sieti.

Za maďarskú menšinu bude s prezidentkou spolupracovať Ilona Németh z Vysokej školy výtvarných umení a historik a riaditeľ Fóra inštitútu pre výskum menšín Attila Simon. Za rusínsku menšinu to bude Anna Plišková, riaditeľka Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove a Peter Medviď, hovorca okrúhleho stola Rusínov Slovenska, člen Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Rómsku menšinu bude zastupovať vedúca Ústavu romologických štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Jurina Rusnáková a Viktor Teru z Rómskeho vzdelávacieho fondu. Ostatné národnostné menšiny a nové menšiny zastúpi v novom poradnom výbore Elena Gallová Kriglerová, riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry.

Zdroj: Pravda, foto: Robert Hüttner, Pravda

Script logo