6. 5. 2016: Крайняк вырїшыть народностны малокласны школы до кінця юна 2016

Під веджіне нового державного таёмника Міністерства школства, наукы, баданя і шпорту Словацькой републікы, номінанта партії Most-Híd, і русиньского актівісты Петра Крайняка, приготовлює ся на міністерстві зміна школьского закона, котра є напрямена ку тому, жебы зістали малокласны школы на народностно змішаній теріторії. Пише о тім офіціалный сайт партії Most-Híd.

Пропозіція закона подля слов Крайняка ся до Народной рады Словацькой републікы дістане іщі перед лїнїма вакціями в скороченім леґіслатівнім процесї, жебы каждый єден школярь мав істоту, же од септембра може наступити до своёй школы, до котрой ходив і дотеперь.

„Всокочіня неповноорґанізованых школ (малокласны школы, позн. ред.) на змішаных терітотіях є єдным із головных цїлїв партії Most-Híd в области школства, як і посилнїня і піднятя якости навчаня словацького языка на меншыновых школах. На Міністерстві школства выникать оддїлїня одповідне за народностне школство, на котрім будуть робити якраз одборниц на школьску проблематіку народностных меншын, і котре буде мати на старости і высше спомянуты темы,“ додав Крайняк. Задачов того оддїлїня буде і довгодобе планованя сістемы навчаня на меншыновых школах односно тринадцятёх народностных меншын жыючіх на Словакії. В сучасноти має Словакія школы з мадярьскым, ромскым, русиньскым, україньскым і нїмецькым навчалныма языками.

Державный таёмник ся тот тыждень стрітнув і з новым уповномоченым влады Словацькой републікы про народностны меншыны і етнічны ґрупы Ласлом Буковскым. Як інформує офіціалный сайт уповномоченого, стріча проходила 5-го мая 2016-го р. в просторах Уряду влады Словацькой републікы і їх діскузія была односно пріоріт влады Словацькой републікы в области позіції і прав членів народностных меншын у контекстї задач, котры выходять із Проґрамового выголошіня влады Словацькой републікы на рокы 2016 – 2019, як і можливостей взаємной сполупраці коло їх выповнёваня.

П. М.

Script logo