25. 11. 2020: Вышов русиньскый календарь. Владыка Мілан Лах апелує записати ся Русином

Як уж є в тых осїннїх днях звыком, і тот рік вышов з друку Ґрекокатолицькый русиньскый календарь на 2021-ім рік. Календарь є вєдно із часописом Артос реґуларнов выдавательскым діятельством Общества святого Йоана Крестителя.

Публікація знова приносить церьковный календарь за юліяньскым і ґриґоріяньскым штілом, много інтересных статей на церьковны і історічны темы, котры суть традічно писаны будь кіріліков або латиніков у русиньскім языку. В книжковім календарї суть і статї на актуалну тему – списованя жытелїв, котре одбуде ся у 2021-ім роцї.

Новый завіт по русиньскы є приготовленый

У вступнім слові выдавателя, котре приготовив председа Общества святого Йоана Крестителя, отець Ярослав Поповець, можеме ся дочітати радостну вість про Русинів. Докінчіли ся роботы над русиньскым перекладом цїлого Нового завіту, котрый общество приготовлює на выданя.

„Єм міцно пересвідченый, же про тото дїло выпрошаючу поміч од Господа Бога нам вымолив наш русиньскый єпіскоп, блаженый священомученик Павел Петро Ґойдіч,“ пише Попоповець, котрый вірить, же переклад буде про Русинів вызвов вывідовати Боже слово, денно-денно го чітати і ёго понаучіня запроваджати до жывота.

Коли буде точно выданый Новый завіт общество не авізує. Треба припомянути, же переклады до русиньского языка ся зачали робити уж у 1984-ім роцї. Комплетне Тетраєвангеліє было офіціално выдане аж в роцї 2009. На комплетнім Новім завітї ся зачало робити в роцї 2015, є готовый Апостоларь, но дотеперь не дістав церьковне схвалїня. Маєме надію, же схвалїнём цїлого Нового завіту дістане ся офіціално до друку і Апостоларь.

Дотеперь были выданы і схвалены церьковныма авторітами: Тетраєвангеліє; Апостолы на неділі і свята; Малый требник І.; Погріб і Парастас; Недільня вечурня, Літурґія оперед посвяченых дарів, Чітаня на Літурґії оперед посвяченых дарів; Молебен, вечурня, утреня і акафіст ку священомученикови Павлови Петрови Ґойдічови; як і далшы акафісты, молебены.

Готовы і в робочій верзії надрукованы, но затля без церьковного схвалїня, суть Малый требник ІІ. i споминаный Апостоларь (Книга писем святых апостолів). Поступно перекладать ся Псалтырь – вже теперь суть протлумачены псалмы, котры ся найчастіше хоснують при богослужінях. Не треба забити ани на то, же на схвалїня чекать і русиньскый Молитвеник а переклад Літурґії святого Йоана Златоустого.

Владыка Мілан апелує записати ся за Русина

Слово архіпастыря приготовив до календаря владыка Мілан Лах, єпарха Пармской єпархії в Споєных штатах Америкы. Владыка у своїм пастырьскім слові апелує на актуалну тему – на списованя жытелїв.

Пармскый єпарха сам признавать, же є Русином, ґрекокатоликом, котрого ёго родічі одмаленька брали де церькви і чув од них „востурняньску гвару“, котру і кедь перешов світ а є теперь в далекій Америцї, ниґда не забуде.

„Теперь ся уж не ганблю за то, же єм Русином, бо хто мать в сердцї Господа Ісуса Хріста, тот знать, же вшыткы ся маме любити як братя і сестры, і зо Словаками, Мадярами ці Ромами, але свого ся не зречі. Мы сьме собі не выдумали, же сьме Русинами, мы сьме ся Русинами народили,“ пише владыка, котрый вызвав, жебы собі записати в списованю ґрекокатолицьку реліґію і русиньску народность. Владыка Мілан так само підпорив і кампань перед списованём, котру рихтує Округлый стіл Русинів Словеньска і далшы партнерскы орґанізації.

Хто бы мав інтерес о новый Ґрекокатолицькый русиньскый календарь на 2021-ім рік, може го жадати у своїй церькви, припадно контактовати редацкію календаря – Ґрекокатолицькый парохіалный уряд в Зубнім.

Петро МЕДВІДЬ, лем.фм, языкова управа: ред. АРК в СР.

Script logo