25. 1. 2021: Словацька лїкарьска унія шпеціалістів вызывать к поужываню безконтактных тестів із слин

K dnešnému dňu je už vo svete k dispozícii veľké množstvo rôznych testov na zisťovanie prítomnosti infekcie COVID-19, či už klasických PCR alebo antigénových testov. Najnepríjemnejšie a najviac invazívne sú tie testy, kde sa robí odber hlboko z nosohltana. Menej invazívne testy používajú kloktanie či plytký výter nosa z hĺbky len 1 až 2 cm, namiesto 10 cm. Existujú však aj kompletne neinvazívne a bezkontaktné testy, ktoré sa robia zo slín, kedy si stačí do kelímku jednoducho odpľuť.

Prečo sa na Slovensku doteraz používajú len tie najnepríjemnejšie testy?

Na Slovensku sa doposiaľ používa len skupina tých najnepríjemnejších testov, kedy sa palička s tampónom zasúva hlboko do nosa. Je priam nepochopiteľné, prečo vláda na týchto testoch tak tvrdošijne trvá.

Niekedy sa nám totiž zdá, akoby primárnym motívom za testovaním nebolo odhalenie nákazy vírusom SARS-CoV-2, ale snaha o ponižovanie ľudí a čo najväčšie znepríjemňovanie ich života.

No a aby vláda ľudí k takémuto nepríjemnému testovaniu prinútila, tak im bez „certifikátov o testovaní“ obmedzuje pohyb, znemožňuje chodiť do práce a vydáva množstvo ďalších zákazov.

Veríme tomu, že ak by testovanie nebolo nepríjemné, vláda by k nemu nemusela ľudí nijako nútiť.

Väčšina ľudí je totiž zodpovedná. Ak by nemuseli zvažovať odpor k invazívnemu testovaniu na jednej strane a následkov jeho nepodstúpenia na strane druhej, tak potom by ľudia nemali dôvod testovanie odmietať.

Dobrovoľná účasť na testovaní neinvazívnymi metódami by podľa nášho názoru bola dokonca vyššia, než je teraz tá vynútená na výterových testoch.

Výzva Slovenskej lekárskej únie špecialistov

Slovenská lekárska únia špecialistov v týchto dňoch vydala výzvu, aby sa na zisťovanie infekcie COVID-19 aj u nás začali používať neinvazívne testy.

Konkrétne sa prihovárajú za bezkontaktné antigénové testy zo slín, ktoré sú dokonca presnejšie ako klasické antigénové testy výterom z nosohltana používané pri plošnom testovaní. Sú teda vhodné aj na skríning, vrátane testovania detí v školách.

Ich výzvu uvádzame nižšie. Môžete si ju tiež stiahnuť vo Word formáte alebo v PDF formáte.

* * * * * *

Vážení starostovia, vážení primátori, vážení riadiaci pracovníci, riaditelia škôl, prevádzkovatelia športových, kultúrnych a duchovných podujatí,

Plne sa stotožňujeme s názorom vlády, že treba prijať razantné opatrenie na zvládnutie koronakrízy. Jednou z možností sú plošné testovania. Existuje možnosť, ktorá je široko využívaná v Rakúsku a v Nemecku.

Jedná sa o bezkontaktné antigénové testy zo slín. Pozor: nie sú to kloktacie testy! Senzitivita: 98,04%, špecificita: 99,33%. Tieto parametre sú podstatne lepšie ako pri bežných paličkových antigénových testoch. Bezkontaktné testy zo slín sú vhodné aj na vyšetrenie bezpríznakových nosičov.

Testy sú veľmi jednoduché na vykonanie. Stačí napľuť slinu, pridať roztok a do 15 minút je výsledok.

Uvedené antigénové testy zo sliny žiadnym spôsobom neohrozujú a nepoškodzujú vyšetrované osoby. Testy majú európsky certifikát – certifikát CE a cenovo sú porovnateľné s bežnými paličkovými antigénovými testami. Cena testu je cca 4,20 Euro bez DPH.

Výhodou testu je, že pri testovaní odpadá akákoľvek asistencia zdravotníckeho pracovníka a teda testy sú použiteľné pre širokú verejnosť vrátane závodov, verejných inštitúcií, školských zariadení, kostolov, hotelov, fitnes centier, športovísk, kín, divadiel atď.

Tieto bezkontaktné antigénové testy nestresujú deti a občanov! Preto doporučujeme tieto testy na celoplošné testovanie populácie.

Tieto testy majú potenciál znovuobnoviť medziľudské kontakty a ekonomické vzťahy spoločnosti. Človek nie je vlk samotár. Pre plnohodnotný život potrebuje nevyhnutne kontakt s inými ľuďmi! Doterajšia izolácia ľudí je zodpovedná za obrovský nárast psychických ochorení a samovrážd.

Ani najväčším pustovníkom a mystikom sa nie vždy darilo vydržať v samoizolácií dlhší čas. Psychický stav spoločnosti je extrémne kritický.

Vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č.14/2021 V. v. SR uverejnenej vo Vestníku vlády Slovenskej republiky čiastka 8/2021 je uvedený celý rad výnimiek, ktoré sú kontraindikáciou pre testovanie paličkovým antigénovým testom.

K týmto kontraindikáciám treba uviesť, že existuje početná skupina obyvateľstva, ktorá má morálnu výhradu vo svedomí používať tieto paličkové antigénne testy.

Vyššie uvedenými bezkontaktnými antigénovými testami zo slín je možné vyšetriť aj tú časť populácie, ktorá sa nemôže podrobiť paličkovému antigénovému testovaniu, z dôvodu kontraindikácie alebo výhrade vo svedomí podľa ustanovenia čl. 24 Ústavy Slovenskej republiky. A tým môžeme v maximálnej miere eliminovať riziko prenosu infekcie SARS-CoV-2 v celej populácii.

Žiadajte vládu a príslušné ministerstvá, aby popri paličkových antigénnych testov zabezpečili bezkontaktné antigénové testy zo slín!

V Košiciach 24. 01. 2020

Slovenská lekárska únia špecialistov
Cottbuská 13
04023 Košice

MUDr. Andrej Janco, v.r.
MUDr. Alena Jancová, v.r.
Mgr. Tomáš Janco, v.r.
MUDr. Miroslav Šnapko, v.r.

MUDr. Igor Hurta., v.r.
Ing. Miroslav Sagan, v.r.

 

Spracoval: Badatel.net

 

Script logo