23. 3. 2016: Петро Крайняк – новый штатный таёмник міністерства школства

Новоформуюча влада на Словакії вже обсадила міністерскы функції і так само приділила на окремы міністерства державных тайомників. На Міністерстві школства буде у функції державного тайомника довгорічный русиньскый актівіста, член партії Most-Híd, Петро Крайняк.

Петро Крайняк ся народив у 1981 році в Пряшові. Высокошкольску освіту закінчів на Ґрекокатолицькій теолоґічній факулті Пряшівской універзіты в Пряшові, де штудовав учітельство реліґії і етікы. Як педаґоґ основной школы робив із ромскыма школярями. Од 2010 року є депутатом в Містьскім заступительстві в Пряшові, і од 2013 року є і депутатом Пряшівского самосправного краю. В році 2014 ся став членом презідії партії Most-Híd. Почас влады Іветы Радічовой в рр. 2010 – 2012 робив на Уряді уповномоченого про народностны меншыны і людьскы права.

Крайняк быв од молодости русиньскым актівістом. Брав участь на подіях Русиньской оброды на Словеньску і так само быв єдным із ініціаторів першых стріч русиньской молодежі в Пряшові, із чого пізніше выникла молодежна орґанізація молоды.Русины.

Крайняк кандідовав і за депутата до Народной рады Словацькой републікы за партію Most-Híd в тогорічных парламентных выборах із 14-го місця на кандідачнім списку партії. До парламенту ся на основі преференчных голосів не дістав. Як писав на своїм кандідачнім профілі перед вольбами, кандідовати за депутата до парламенту вырішав, бо цілый жывот служыв жытелям і зрозумів, же наш край (северовыход Словакії, позн. ред.) потребує досправдового представителя і в Братіславі. Досправдогового Шарішана, опору учітелів і найслабшых ґруп, представителя Русинів, політіка, про котрого є служба жытелям почливостьов а не затяжов.

П. М.

Script logo