23. 10. 2016: Studium Carpato-Ruthenorum 2016: Новы іншпірації до будучности (4)

 • Iлья ЖИТОМИРЬСКЫЙ

  Iлья ЖИТОМИРЬСКЫЙ

 • Вероніка ШЕБЕСТОВА

  Вероніка ШЕБЕСТОВА

 • Боні КОБЕЦ БУРКЕ

  Боні КОБЕЦ БУРКЕ

 • Марія СІЛВЕСТРІ

  Марія СІЛВЕСТРІ

 • Йосеф ЧЕРВЕНЯК

  Йосеф ЧЕРВЕНЯК

 • Томаш БАДАНІЧ

  Томаш БАДАНІЧ

(АНКЕТА)

Зо згодов авторів – поступно публікуєме в Народных новинках їх одповідї на поставлены вопросы і зарівно ближе представлюєме участників семого річника лїтнёй школы, якы того року были з девятёх країн світа: зо Словакії, Україны, Польщі, Сербії, Булгарії, США, Канады, Арґентіны і Чіны.

1. Мено, призвіско, тітул. 2. Рік і місто народжіня. 3. Народность. 4. Професія / Освіта. 5. Походжіня: мате русиньске корїня? (Кідь нїт, то яке?) 6. Знали сьте передтым дашто о Русинах? 7. Чом сьте ся приголосили на Studium Carpato-Ruthenorum? 8. Є про Вас русиньскый язык тяжкый? 9. Як оцїнюєте цїлкову уровень семого річника Studium Carpato-Ruthenorum? (плусы, мінусы). 10. Пасовала Вам така форма навчаня? 11. Што, подля Вас, бы ся могло змінити при орґанізованю далшых річників? (Вашы пропозіції). 12. О котры дісціпліны з карпаторусиністікы бы сьте в будучности мали інтерес? 13. Як сьте были спокійны із супроводныма акціями проєкту? (Вашы далшы пропозіції). 14. Взяли бы сьте участь на такім проєктї і в будучности?

 

 

1.  Iлья ЖИТОМИРЬСКЫЙ

2. 1994, Москва.

3. Російска.

4. Штудент Мерілентьской універзіты.

5. Нїт, російске корїня.

6. Гей.

7. Жебы єм ся веце научів о Русинах.

8. Нїт. Теперь єм іщі абсолвовав два рівнї навчаня –  

    Б1 і Б2.

9. Плусы: велё інформацій. Мінусы: Хотїло бы ся

    веце вольного часу.

10. Гей.

11. Дати веце можностей дізнати ся о културнім

      жывотї в Пряшові.

12. О історію бы єм мав інтерес.

13. Я быв спокійный на –1.

14. Може быти.

 

 

1. Вероніка ШЕБЕСТОВА

2. 1993, Попрад.

3. Русиньска.

4. Штудентка.

5. Мам русиньске корїня. Мамка є Русинка.

6. Знала єм. Уж 4 рік штудую русиньскый язык.

7. Зато, же все ся дасть научіти дашто нове.

8.  Не є, лем ся тяжко одучіти навыкы з діалекту.

9. Думам сі, же уровень є достаточнї высока, што ся

    тыкать орґанізації, проґраму, але може бы ся

    могли роздїлити штуденты на веце уровней: напр.

    зачаточници загранічны, зачаточници зо Словакії і

    покрочілы нашы штуденты.

10. Гей, пасовала.

11. Любило ся мі вшытко, были заступлены

      приближно вшыткы хосенны дісціпліны про

      загранічных штудентів.

12. О вшыткы дісціпліны, што суть в планї, але найвеце ся    мі любили годины зо Зденков Цітряковов, годины были інтересны, новы, добра форма годин.

13.  Проґрам быв пестрый, інтересный, може, місто

       Старой Любовнї загранічны штуденты бы могли       

       навщівити Спішскый град.

14. Будучій рік кінчу штудіум на універзітї, так то іщі

      не знам на певно повісти.

 

 

1. Боні КОБЕЦ БУРКЕ

2. 11. октобра 1946, Огаё.

3. 100 % карпаторусиньска Америчанка.

4. Функціонарька многых орґанізацій.

5. 100-процентне.

6. Гей.

7. Хотїла єм ся веце научіти о русиньскім языку і

    културї од одборників, жебы мі то помогло навчати

    Русинів у Америцї.

8. Гей, про зачаточників, научіти ся азбуку і русиньску

    высловность.

9. Актівности і навчаня были добрї напланованы,

    были в рівновазї, што ся, наісто, подарило

    досягнути вдяка скушеностям із попереднїх років.

10. В класї, де сьме мали навчаня, не было добрї

      чути слова (озвена), главно на лекціях

      русиньского языка.

11. Веце уровнїв про зачаточників і мірно покрочіла

      уровень. Вшытко ішло барз швыдко і тяжко то

      было абсорбовати. Пропозіція: до прачовнї бы єм

      дала інштрукції в анґліцькім языку на тоты три

      тыжднї.

12. О далшы реґіоны, де жыють Русины.

13. Было то ужастне.

14. Гей.

 

 

1. Марія СІЛВЕСТРІ

2. 1985, Піттсбурґ.

3. Америцька.

4. Полопрофесіонална Русинка. Здобыла єм

    бакаларьскый тітул в одборї історія уменя –

    італїйскый язык і література.

5. Гей.

6. Гей.

7. Приголосила єм ся з цїлём злїпшыти сі свої

    языковы знаня русиньского языка, проглубити

    порозуміня ґраматікы того языка і вообще, відїти,

    як фунґує лїтня школа русиньского языка.

8. Є то вопрос, што ся тыкать „ы‟? Кідь гей, так без

    коментаря. Є мі до істой міры утїхов, же і в

    словацькім языку єм ся посилнила. Обсяг 

    навчалных годин не быв тяжкый, што є вызва на

    належній уровни.

9. Тото є серіозный проґрам, котрый давать высокый

    штандард навчаня, але про мене є то як

    софістіковане авто про піднесїня народной

    свідомости, будованя сїтей, надвязованя контактів.

10. Гей.

11. Даколи може быти інтензівность проґраму   

      вычерпаваюча, але тыж єм сі могла вольно

      выбрати, што бы єм рада, зато єм вдячна, же

      єствує така можность. Гармоноґрам другого

      тыждня, котрый набуряв контінуіту першого і

      третёго тыждня, мусить быти лїпше рїшеный.

12. ---

13. Гей. Роздумую над тым, жебы насмерованя

      штудентів ся одбыло іщі перед першым днём

      навчаня (в суботу, іщі перед святочным         

      церемоніалом отворїня лїтнёй школы). То бы

      могло послужыти штудентам, жебы час выужыли

      штонайефектівнїше.

14. Гей.

 

1. Йосеф ЧЕРВЕНЯК

2. 1939, Пенсілванія.

3. Америцька.

4. Букалар (позн. ред.: в чім?).

5. Гей.

6. Мало.

7. Научіти ся о Русинах і о історії Середнёй Европы.

8. Дакус.

9. Барз добрый проґрам. Др. Маґочій є наісто єдным

    із найлїпшых професорів, з котрым єм ся стрїтив

    почас своїх штудій. (Розумлю то цїложывотно.)

    Оцїнив бы єм даякы візуалны елементы або

    шыршу основу. Тімеа Верешова є барз добра

    проґрамова коордінаторка, планователька подїй і

    порадкыня.

    Привітали бы сьме, кібы сьме мали каждый

    тыждень пів дня вольно. Познати

    высокошкольскый ареал іщі скорше, значіть, перед

    приходом і лїпше спознати фінанцованя штудій і

    допроводных акцій. З погляду чуджінця – з

    практічного погляду было бы намного лїпше, кібы

    цїла універзіта была покрыта ві-фі сїтёв.

    Потребуєме друкарню. Была бы добра

    кліматізація, але дасть ся то вырїшыти, жебы окна

    і дверї зіставали отворены.

    На доповнїня той анкеты, зробте тыж анонімну

    анкету. Думам, жебы сьте дістали конкретнїшы і

    прямішы одповідї і погляды.

    Єм вдячный за проєкт! То є добрый проґрам і

    одпоручіня іншым дам із легкым сердцём.

10. Гей, главно штіл, уровень навчаня языка Мґр.

      Мареком Ґаём. Добрї сполупрацовали з Др. Еленов Будовсков.

11. ---

12. Етнолоґія Русинів і Середнёй Европы,

      антрополоґія, економіка.

13. Быв єм спокійный.

14. То залежить од понукы.

 

1. Томаш БАДАНІЧ

2. 1994, Пряшів.

3. Словацька.

4. Штудент.

5. Мам русиньске, бо мої стары родічі суть Русины.

6. Гей, од старых родічів і їх сородинцїв.

7. Зато, бо єм ся хотїв веце дізнати о културї і звыкох

    Русинів.

8. Не є.

9. Спознаня новых людей, новой културы,

    представителїв іншых народів оцїнюю барз

    позітівно.

10. Гей, навчалны годины были дуже інтересны і

      поучны.

11. Інтерактівнїшы годины бы были хосеннїшы і веце атрактівны.

12. Історію і літературу.

13. Вшытко было супер, главно спознаваня новых памяток, історії і звыків остатнїх людей.

14. Гей, наісто бы єм в будучности хотїв зась навщівити тот проєкт, главно про познаваня новых людей і лекції учітелїв.

Script logo