2. 11. 2020: Презідентка СР Зузана Чапутова: „Вікендове цїлоплошне тестованя ся подарило добрї звладнyти.‟

Оцїнила вшыткых, котры у приправі тестованя брали участь. Шпеціално высловила узнаня самосправам. Узнаня тыж высловила людём, котры без конфліктів звладли і дакількогодинове чеканя на тесты. Глава штату є рада, же ся не сповнили побоёваня, включно тых єй, „а же во выслїдку каждый, хто ся отестовати хотїв, ся на тест дістав‟.

„Uznanie patrí všetkým, ktorí sa na tom podieľali, predovšetkým vláde, armáde, polícii, hasičskému zboru, zdravotníkom, zdravotníčkam a všetkým ľuďom, ktorí dobrovoľnícky pomáhali,“ napísala Čaputová na socialnej sieti.

Prezidentka uviedla, že hoci samosprávy nie vždy dostávali spoľahlivé informácie a svoje obavy dávali aj najavo, venovali podľa nej obrovské úsilie tomu, aby testovacie miesta pripravili čo najlepšie. „Ich rola je nezastupiteľná. Videli sme, že práve komunity na miestnej a mestskej úrovni dokážu urobiť veľmi veľa a podržať aj taký veľký projekt, akým je celoštátne plošné testovanie,“ skonštatovala.

"Uznanie si zaslúži, že v tejto neľahkej a emóciami nabitej dobe ľudia ukázali príkladné správanie a zvládli aj niekoľkohodinové čakanie bez konfliktov, so vzájomnou podporou a úctou. Potvrdzuje to, že napriek názorovým rozdielom a kritickým výhradám sa vieme ako spoločenstvo zomknúť," podotkla. Treba to podľa nej brať ako ďalší z úspechov plošného testovania. „Stavajme na ňom v ďalších dňoch a týždňoch, ktoré sú pred nami. Budeme to potrebovať,“ vyhlásila.

Hlava štátu poprosila všetkých s pozitívnym testom o prísne dodržiavanie karantény a všetkých ostatných o dodržiavanie známych a účinných opatrení. „Plošné testovanie nebolo cieľom, ale prostriedkom. Cieľom je, aby sme ako spoločenstvo a krajina zvládli pandémiu, zachránili ľudské životy a zdravie ľudí. A to si vyžaduje aj naďalej zodpovednosť nás všetkých,“ uzavrela.

Zdroj: Pravda

Script logo