18. 4. 2019: Пряшівска універзіта (ПУ) оцїнила роботу педаґоґів

  • • На пропозіцію ректора ПУ Др. г. к. ПгДр. Петра Конї, ПгД., быв стрібернов медайлов оцїненый і Русин – доц. ПгДр. Василь Ябур, к. н., за цїложывотну роботу і вызначный вкад до наукы і освіты ПУ у Пряшові.

    • На пропозіцію ректора ПУ Др. г. к. ПгДр. Петра Конї, ПгД., быв стрібернов медайлов оцїненый і Русин – доц. ПгДр. Василь Ябур, к. н., за цїложывотну роботу і вызначный вкад до наукы і освіты ПУ у Пряшові.

  • • На пропозіцію ректора быв стрібернов медайлов оцїненый і Русин – проф. ПгДр. Осиф Сіпко, ПгД., за вызначный вклад до наукы і освіты ПУ в Пряшові.

    • На пропозіцію ректора быв стрібернов медайлов оцїненый і Русин – проф. ПгДр. Осиф Сіпко, ПгД., за вызначный вклад до наукы і освіты ПУ в Пряшові.

15. апріля 2019 на Пряшівскій універзітї у Пряшові одбыло ся святочне засїданя академічной громады, на котрім были презентованы інформації о діятельстві веджіня універзіты і єдночасно была оцїнена робота высокошкольскых педаґоґів. З нагоды Дня учітелїв передавали ся і медайлы.

Сучасне веджіня універзіты має за собов штирирочный функчный період. Уж по четвертыраз значіть предступило перед членів академічной громады з біланціёв свого діятельства за тот академічный рік і єдночасно представило новы візії до будучого періоду. При тій нагодї ректор ПУ проф. Петер Коня презентовав досягнуты выслїдкы в области наукы і акредітації, освіты, вонкашнїх односин, інформатізації, розвитку і інвестіцій.

На святочнім засїданю і тот рік єдночасно продовжовало ся в зачатій традіції оцїнїня педаґоґів. В сполупраці з окремыма факултами ректор передав робітникам і приятелям універзіты бронзовы, стріберны і золоты медайлы за довгорічне вызначне педаґоґічне, бадательске діятельство і вклад до розвитку універзіты. „На нашій універзітї діє веце як шісто творчіх робітників, з котрых многы робили в єй просторах дакілько десятьріч. Дали єй часть свого жывота і здоровя і немалов міров ся заслужыли на їх успіхах у сферї наукы і освіты. Зато їм належыть заслужена вдяка і належна почливость,‟ підкреслив ректор Коня, з рук котрого дістало медайлы веце як штири десяткы оцїненых.

По офіціалнім засїданю, на котрім взяло участь выше 250 робітників і гостїв уніварезіты, наслїдовав кототкый музичный проґрам універзітных умелецькых колектівів.

Anna POLAČKOVÁ, foto: Marcel MRAVEC, AVS CCKV PU, preklad: -aз-

Script logo