16. 6. 2020: Розенталь і Енді Варголь

Выставу «Жыти зо штуком», презентуючу порцеляну знаной компаніі Розенталь, одкрыли в суботу, 13. червця/юнія, в Вілли Каро, котра є сідибом Музею в Ґливицях. Вказує она кераміку, як обшыр штукы, котру управлали такы артисты як наш Енді Варголь ци Сальвадор Далі.

В роках 2017-2019 музей отримал подарок – 400 штук порцеляновых выробів фабрикы Розенталь. На експозициі вказуют як раз обєкты з той колекциі. Дарунок справил Вольфґанґ Домаґала, колекцийонер, якій вродил ся в 1940 р. в теперішніх Ґливицях, товди – в Gleiwitz, в хыжы недалеко Вілли Каро, сідибы Музею. Од близко 50 років жыє в Німцях.

«Вшыткы моі чысленны пасиі – театр, опера, музей, ґалериі штукы, а тіж література і подорожы до 40 держав світа, были в великій мірі подикутуваны несвідомым або свідомым гляданьом красы, што было тіж і втіканьом од вельох болячых, травматичных пережыть з дітячых років, першых років молодости, сильно звязаных з варварском ІІ світовом войном» – написал донатор в листі до музею з нагоды одкрытя выставы.

Істория порцеляны Розенталь сігат 1879 рока. Филип Розенталь основал фабрику, котра зачала продукувати артистичны выробы – люксусове прикрашане ґратя до сервуваня ідла і фіґуральну порцеляну. Продукували і меньше здоблене ґратя до штоденного хоснуваня ци процеляновы промислово-

технічны выробы.

Перед войном для Розенталя проєктували м.ін. Фердинанд Ліберман, Карль Гімрельштос ци Ґустав Оппель. По смерти Филипа Розенталя в 1937 році компанію перенял його сын, так само Филип. Продолжал він спілпрацу зо знаныма артистами та урухомил артистичну ленію продуктів «Studio-Line».

Такой вшыткы даруваны Музейови в Ґливицях выробы походят з леніі «Studio-Line». То фраґменты обідовых сервісів, сервісів до кавы або гарбаты ци приміры лімітуваных едиций – декоративны фляшочкы, таніры, свічникы, горнята ітп. Іх проєктантами были знаны артисты запрашаны Ф. Розентальом до спілпрацы, як Енді Варголь, Сальвадор Далі, Джанні Версаче ци Тапіо Вірккала.

Реалізациі «Studio-Line» были роблены як продолжыня ідеі основателя компаніі Филипа Розенталя сеньора о вчыніню рівноправным аристичне ремесло з інчыма обшырями штукы.

Выставу «Жыти зо штуком» в ґливицкым музею мож видіти до 25. жолтня/октобра 2020 року.

Наталія МАЛЕЦКА-НОВАК, ЛЕМ.фм

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo