14. 10. 2020: «Блищача альтернатива»

В Музею Модерной Штукы МУМОК в Відни проходит выстава єдного з найбарже знаных Русинів, вызначного артисты, короля поп-арту – Енді Варголя (третій справа), і його менше знаных прац. Выстава пн. «Блищача альтернатива» поділена єст на дві части. Єдна з них зосереджат ся на роботах Варголя з його молодости. Сут то головно рисункы, образы і творы з выстав з 1950 рока. Друга част выставы вказує короля поп-арту як выставового артисту і артисту од інсталяций. Музей презентує на єдным з поверхів одтворены інсталяциі Варголя з років 1960-1980. Єдныма з барже інтересуючых робіт, што мож видіти в Відни, сут «Срібны хмары» і «Тапета з коровом». То подвійна інсталяция, котру артиста створил в 1966 році в нюйоркскій ґалериі. Сут то дві протиставны працы, єдна з саль выполнена єст срібныма балонами, друга єст цілком порожня, а на стінах видно лем тапету з червеном коровом. Выставу мож обзерати до 31. січня/януара 2021 рока.

Ольга  ПЕЛЕХАЧ, лем.фм, публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.

Script logo