11. 12. 2018: Презентація вітязных творів у конкурзї о Літературну цїну М. Мальцовской

Сполок русиньскых писателїв Словеньска позывать вас на публічну презентацію вітязных робот 5. рочника конкурзу о Літературну цїну Марії Мальцовской, котра ся oдбуде 14. децембра 2018 од 11.00 год. у Бібліотецї карпаторусиністікы Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівскй універзіты в Пряшові (3. шток, ч. 404), ул. 17. новембра ч. 15, Пряшів. Акція є реалізована з фінанчнов помочов Фонду на підпору културы народностнyx меншын.

Script logo