11. 1. 2021: Епідеміолоґ Іґор Ґундаров: „Вірус SARS-CoV-2 не є новый, є з нами уж рокы.‟

Днесь приносиме розговор із вызначным російскым науковцём і епідеміолоґом Іґором Ґунаровом о тім, як він видьть пандемію COVID-19. Rozhovor podrobne hovorí o pôvode nového koronavírusu, rúškach, príčinách prichádzajúcich vĺn a ďalších dôležitých súvislostiach, ktoré predstavujú úplne iný pohľad na pandémiu, než s akým sme sa stretli doteraz.

 

Moderátor: Igor Alexejevič, ostatné dni sa spôsob boja s Covidom u nás veľmi zintenzívnil. Akoby sa objavila druhá vlna boja s Covidom (poznámka redakcie: rozhovor prebehol pred nejakým časom, na začiatku druhej vlny). Je to z vášho odborného hľadiska skutočne druhá vlna?

Igor Gundarov: No nie iba u nás, ale po celom svete. Priatelia mi volajú z celého sveta. Všade sa hovorí o objavení sa druhej vlny nebezpečnej infekcie.

Nedávno prebehla u nás veľká konferencia, na ktorej sa hovorilo o tom, že svet po Covide už nebude taký ako predtým. Niektorí hovoria, že obraz masky (rúška) sa musí dostať do nášho podvedomia.

Dieťa už od narodenia uvidí okolo seba tváre v maskách. Prezident dal tiež príkaz na utvorenie špeciálnej komisie, ktorá by sa zaoberala akoby novou infekciou, aby sme mali účinnú zbraň a boli pripravení voči nej, aby sme vedeli využiť nadobudnuté skúsenosti a vyhli sa do budúcna možným chybám v boji s ňou.

Okrem toho sa na tejto konferencii hovorilo o tom, že u tohto koronavírusu sa objavili zvláštnosti, že sa stane oveľa agresívnejším a príde ďalšia vlna a potom ešte ďalšie, ktorých sa nikdy nezbavíme a podobne.

Dnes som si napríklad kúpil v metre noviny a tam na prvej strane sa dočítame, že v Rusku boli prekonané dva rekordy, boli tam čísla o úmrtiach, o počtoch nových ochorení, s grafickými strmo stúpajúcimi krivkami novo nakazených týmto vírusom.

No a na základe týchto informácií sa prijímajú opatrenia. Napríklad na letisku Domodedovo sa prijali profylaktické opatrenia na zamedzenie tejto infekcie. Pracovníci tam boli oblečení do tých bielych protiepidemiologických oblekov.

Ďalej, hlavný urologický špecialista Ruskej federácie hovorí, že Covid infekcia napadá aj reprodukčné funkcie ľudí a čaká nás neplodnosť, ďalší hovoria o jeho postihovaní nervového systému, a teda vlastne prežitie tohto vírusu nebude možné, a že si teda máme zvyknúť na to, čo nás čaká.

Ťažko sa teda bude žiť v týchto podmienkach, no ešte Moskva v porovnaní s inými hlavnými mestami na svete na tom nie je najhoršie. Volajú mi z iných krajín a vravia, že u nich napríklad vôbec nie je možné vyjsť na ulicu bez rúška. Ak ťa polícia chytí, tak dostaneš pokutu 300 až 500 Eur.

Hovoria nám teda, že svet sa zmenil a my budem musieť žiť v tejto novej postkovidovej realite.

Ja by som sa vďaka vašej redakcii chcel podeliť s vami a s celou našou aj svetovou verejnosťou a nebojím sa povedať, že sa pokúsim o odhalenie tohto globálneho problému.

V čom je jeho podstata?

Mali by sme si vraj zvyknúť na život podľa nových noriem. Pokúsim sa teda vysvetliť podstatu a vy by ste si mali urobiť vlastný názor a vzniesť prípadne voči nemu svoju kritiku.

K tomuto odhaleniu som sa dostal v poslednej dobe postupne po fragmentoch. Myslím si, že je ovplyvnené sovietskou virologickou školou. Trochu, alebo možno i dosť, sa odlišuje od euroatlantickej virusologickej školy.

Rozdiel je v nasledovnom. Západ nás vždy predbiehal v technických otázkach v umení zaoberať sa detailami v ich vzájomnej kombinácii a vytváraní aplikácií.

U nás to bol naopak taký globálnejší pohľad na problém a snahu o pochopenie vzájomných súvislostí s okolitým svetom a s kozmom.

Terajšia západná virologická škola sa snaží pochopiť to, čo sa deje práve teraz. Je akoby založená na teórii troch N.

Prvé N, vírus je NOVÝ. Je veľmi nebezpečný a s takýmto vírusom sa ľudstvo nikdy nestretlo. Aj náš prezident hovorí, že svet sa stretol prvýkrát s touto hrozbou a „nebezpečenstvo smrti visí nad každým“ (t.j. citácia z prezidentovho prejavu).

Druhé N je teória tzv. NULOVÉHO pacienta. Údajne táto pandémia vznikla z toho, že jeden Číňan išiel na trh kde zjedol vírusom nakazeného netopiera, ochorel a od neho sa potom nakazilo celé ľudstvo. Epidémia ide bez prestávok po celom svete a keby sa urobilo zablokovanie na 14 dní čo je inkubačná doba vírusu, tak by epidémia vyhasla.

Mne je túto teóriu ako sovietskemu vedcovi a filozofovi ťažko prijať. Sotva si viem predstaviť, že je to celé náhoda, pretože potom, ak by Číňan šiel na trh a zjedol by tam zdravého netopiera, tak by k celosvetovej pandémii neprišlo.

Všetko teda závisí od náhody? To je teda pohľad západnej vedy na situáciu okolo koronavírusovej infekcie.

Tretím N je fakt, že epidémia sa šíri bez prerušenia – nepretržito.

Na spomínanej konferencii sme počuli, že táto vlna bude globálna a bude trvať najmenej 14 mesiacov a ako povedal náš minister zdravotníctva, bude treba zaočkovať zhruba 60% obyvateľstva. Iní vraveli, že bude trvať najmenej 4 roky a preto bude potrebné prejsť na úplne iný režim fungovania.

Sú tu nejasnosti. Nám prikázali chodiť v rúškach. V lete sme chodili v rúškach, nemohli ste sa stretávať a pozrite, ako ste zoslabli a teraz príde druhá vlna a ochoriete.

Takže toto je západná virologická škola. Avšak v rámci tejto školy sa nedozviete, čo je to vlastne tá vlna. Skúste si popozerať internet a zistiť, čo je to tá vlna. U nás hovorí Popová, že o vlnách je predčasné hovoriť. Počkáme až to prejde a potom to budeme analyzovať.

Čiže virológovia nevedia čo to vlastne tá vlna je. Musím sa usmievať, ako súčasní virológia neovládajú epidemiológiu.

 

Súčasná virológia sa zaoberá hlavne genetickou stránkou problému, no o epidemiológii nevie z hľadiska vĺn nič. Čiže, koľko ich bude, kedy sa objavia a koľko budú trvať. Odpovede na tieto otázky nenájdete.

Ako som už na iných komunikačných kanáloch vysvetľoval, začal som sa týmto pojmom vĺn zaoberať,  a koľko ich má byť. V priebehu 6 mesiacov sme s mojím synom preštudovali obrovské množstvo materiálov.

V prvom rade sme sa museli dohodnúť, na základe akého parametra budeme posudzovať nebezpečenstvo vírusu. V rámci neznalosti sociálnej psychológie, múdrymi slovami povedané neznalosťou kognitívnych mechanizmov, sme vás zasypali desiatkami ukazovateľov, v ktorých sme sa topili i my aj lekári.

Boli to dobre známe počty nakazených, počty ktorí ochoreli, počty hospitalizovaných, počty úmrtí, počty vyzdravených, no a v tomto chaose nie je možné zorientovať sa.

Dali sme si teda otázku, ktorý parameter je z nich najdôležitejší?

Ako som už u vás na kanále hovoril predtým, najdôležitejším parametrom je riziko umretia na koronavírus.

No a všetko ostatné vás ani veľmi nezaujíma. Pre nás vedcov to môže byť zaujímavé, no pre ostatných je podstatné ostať živým. Neumrieť na koronavírus.

Akú teda máme šancu zomrieť na zápal pľúc. Prečo práve na to? Pretože koronavírus pôsobí na organizmus predovšetkým tým, že vyvoláva zápal pľúc. Preto by sme sa nemali báť koronavírusu, ale smrti z pneumónie (zápalu pľúc).

Sú samozrejme aj iné komplikácie koronavírusovej infekcie, no z 99,9 % ide o pneumóniu ako o najvážnejšiu smrteľnú komplikáciu. Pozrime sa teda teraz na dynamiku pneumónií podľa jednotlivých mesiacov v roku aby sme sa dozvedeli niečo o tých vlnách.

Ako som už predtým spomínal, dôležité je hľadisko, z ktorého sledujeme tento problém. Logické by to bolo od januára čiže od začiatku roka. Toto je však subjektívne hľadisko, ktoré zaviedol Július Caesar. Odtiaľ Juliánsky kalendár. On však nemá nejaký objektívny základ. Caesar bol cisárom. Rozhodol a bolo.

No a opäť sa vraciam k nášmu akoby svetonázoru. Slovanské národy považovali za začiatok roka 21-22. jún. Neskoršie nato prišli Gréci, že vtedy je deň najdlhší. Je to deň, keď slnko stojí najvyššie.

Pozrime sa teda nato, čo sa stane, ak začneme považovať za prvý mesiac v roku jún. Zisťujeme zaujímavú periodicitu.  Znamená to, že v lete je úmrtnosť na pneumónie nízka, približne 22 septembra začína počet úmrtí na pneumóniu stúpať a vrchol dosahuje v októbri.

Potom v novembri sa úmrtia opäť znižujú (na grafike, ktorá je na obrazovke, je to demonštrované) a v decembri znova zvyšujú. Na konci decembra je úmrtnosť na pneumóniu ešte vyššia než v októbri. Potom to opäť poklesne s maximom v januári, vo februári to klesne a ďalší vrchol je v marci a potom to v priebehu apríla klesá až na letnú úroveň.

Takto sme si ukázali tri vlny. Prvá je október, druhá je január, tretia je marec.

Ak si pozrieme tento rok, tak je to presne tak. Ďalej sme sa rozhodli zhodnotiť situáciu za predošlých 10 rokov. Zistili sme, že každý rok sa situácia s vlnami opakuje v rovnakých mesiacoch.

Je to neuveriteľné, no je to akoby „železná“ pravidelnosť. Každý sa o tom môže presvedčiť, ak by si zobral verejne dostupnú štatistiku a usporiadal by si ju podľa mesačných údajov.

Je teda čas porozmýšľať, o aký mechanizmus tu ide. Som presvedčený o tom, že tieto vlny tu existujú stále, že sa dvíhajú a klesajú v rovnaký čas, ide o trojmesačný cyklus a posledné tri mesiace (cez leto)  vzniká akoby negatívna vlna, keď je smrtnosť najmenšia.

Ten prepad je v júni a my teda zisťujeme v priebehu roka 4 vlny. Čiže tri vlny plusové (ukazuje to na grafe na obrazovke) a jedna mínusová v júni.

Slovanské národy k tomuto dátumu 21-22. júna pripisovali mystický význam. Akoby nejaká mystická kozmická alebo božská sila – proste v tomto zmysle vplývala na ľudskú spoločnosť.

Ja osobne som ateista, no ako vedec, ktorý sa v nezávislosti od svojho ideologického presvedčenia orientuje iba na čísla a fakty, vidím, že čísla sú vierohodné, opakujú sa rok čo rok a vytvárajú každý rok tri pozitívne a jednu negatívnu vlnu.

Všetko čo vravím sa dá hocikedy v štatistikách overiť.

Moderátor: A kde sa to dá overiť a akým spôsobom ?

Igor Gundarov: Môžem dať odkaz: ROS stat – po mesačnej úmrtnosti na pneumónie.

Moderátor: No a čo, ak za týždeň ukryjú tieto informácie?

Igor Gundarov: To sa nedá zmeniť, oni sa sami o to zaujímajú. Nedávno bola relácia o sezónnej schizoidnej psychóze. Oni tiež chcú žiť aj ich deti. Chcú aby žili a im teraz hlava opuchla od týchto informácií a naopak, budú sa obracať na váš kanál.

Myslím, že toto je príliš závažné, aby tieto informácie niekto falšoval. Podobné čísla sú aj v iných krajinách sveta. V Európe, v Severnej Amerike. Čiže je to globálny fenomén týkajúci sa každej krajiny. Porozmýšľajme teda, čo môže byť za tým.

V prvom rade sa myslelo na teplotu. Lekári vedia, že existujú sezónne infekcie. Teplota sa znižuje objavujú sa nachladnutia na jeseň a v zime, no a v lete to nevidíme. Keď sme sa pokúšali nájsť súvislosť s teplotou, tak sa to presvedčivo nedokázalo.

Skúsme však použiť sovietsky prístup k vysvetleniu fungovania makro a mikrosveta.

Sovietska škola, ako som už spomínal na začiatku, sa líši od západnej školy, ktorá vychádza z genetického základu vysvetľovania súvislostí, ktorý my nezavrhujeme, no naša veda sa na celý problém vzájomného fungovania mikro a makrosveta díva zo širšieho pohľadu. Krátko povedané z ekologického hľadiska.

No a teraz porozmýšľajme. Naša škola je veľmi silná vo virológii z biologického hľadiska. Mikrosvet mikrobiológie sa skladá z množstva druhov mikroorganizmov. Sú tu napríklad vírusy chrípky typu A, typu B, tieto vírusy sa k sebe chovajú ako samostatné druhy.

Máme tiež koronavírusy rôznych druhov, ktoré sa rešpektujú.

Terajšia západná škola hovorí, že koronavírusy je potrebné zničiť, respektíve zbaviť sa ich. Robia sa nato opatrenia. Prebieha testovanie, izolácie ľudí a vírus nemizne. Naša škola hovorí, že on nikde nezmizne.

Západná škola hovorí, že on je nový. Naša škola tvrdí, že nikto nedokázal, že je nový. Na akom dôkaze je založené tvrdenie, že tento SARS-CoV-2 vírus je nový?

Ak sa na to pozrieme z nášho širšieho pohľadu, tak na dokázanie toho, že je nový, bolo potrebné vykonať dávno predtým systematické sledovanie v populácii kde sa vyskytuje celý ten mikrobiologický mikrokosmos, ktoré by dokázalo, že niečo také tu predtým nebolo.

Ak by sa dokázalo, že tu predtým nebol, tak máme právo hovoriť, že vírus SARS-CoV-2 je nový. Nikto však predtým toto neurobil. Test na koronavírus sa objavil iba v januári 2020, takže na akom základe sa hovorí, že tu predtým nebol?

Začal som sa teda pozerať do literatúry pred rokom 2020. V septembri sa v čínskom Wu-Chane, vo Francúzsku i v USA náhle objavila epidémia pneumónie. Vtedy sa nevedeli dopátrať príčiny, ktorá by tieto pneumónie spôsobovala.

Keďže nenašli spoločnú príčinu, predpokladalo sa, že je to spôsobené fajčením elektronických cigariet.

Keď však už v roku 2020 začali skúmať biologický materiál od ľudí, ktorí mali údajnú fajčiarsku pneumóniu, tak zistili, že už vtedy sa u nich nachádzal vírus SARS-CoV-2. Čiže nie je nový. Znamená to,  že ja prečiarkujem to prvé N ako „Nový“. On nie je nový, už tu bol pred rokom 2020.

Okrem toho začínam preskúmavať materiály z roku 2016, 2017, ktoré hovoria, že toto ochorenie sa už prejavovalo aj vtedy.

Teda nejde o nový koronavírus. Proste on existoval, existuje a nikdy nezmizne. Jednoducho žije s nami tak, ako s nami žijú vírusy chrípky, ktoré tiež nezmiznú. No a kde tieto koronavírusy žijú?  Prepáčte za tvrdšie vyjadrenie, no my sme pre nich ideálna pôda na ich rast, rozmnožovanie sa, a teda existenciu. Otázka je iba, kto je silnejší.

Poďme k ďalšiemu N – „Nulový pacient“.

Je smiešne predpokladať, že od jedného človeka sa úplne náhodou nakazí celá svetová populácia.

Skúsme sa teraz pozrieť na naše cykly. Vidíme, že tieto infekcie sa každoročne opakujú v troch pozitívnych a jednej negatívnej vlne. Znamená to, že za každým cyklom je na začiatku jeden nulový pacient?

Už z týchto grafov vidieť, že za tým nie je nový nulový pacient, ale nejaká iná príčina aktivizácie týchto vírusov.

Poďme ďalej. Na rozdiel od amerického vysvetľovania, že vírus sa rovnomerne rozprestiera po celej zemeguli a stačilo by sa izolovať na 14 dní a šírenie by sa zastavilo a od toho sa potom odvíjajú všetky profylaktické metódy izolovania sa a sociálnych dištancov, hovoríme, že vírus kašle na vašu sociálnu dištanciu.

Ako vidíme z grafov, on sa jednoducho 3x do roka aktivizuje a objavujú sa tieto ochorenia. Čo je toho príčinou si povieme neskoršie. Zdá sa, akoby existovali v tejto populácii vírusov nejaké biologické hodiny, ktoré sú spúšťačom ich aktivity v priebehu roka.

Aby ste to chápali. Je to, ako keď si uložíme zemiaky na zimu a ako na povel oni začínajú vyháňať výhonky v rovnaký čas. Po celom svete v rovnaký čas začne klíčiť zemiak. V Moskovskej oblasti v Tulskej oblasti, čo to je? Sú to biologické hodiny zakomponované do živej prírody.

Je to celá veda, ktorú západná civilizácia ignoruje. Je to chronometria, sú to zákony životných cyklov.

Aj u človeka to funguje v priebehu času. Cyklus, ktorý začína narodením, fázami vývoja aktivity, útlmu a smrti.

U koronavírusu sú to ako hodinky, ktoré zazvonia 22. septembra, 22. decembra a 22. marca. Akonáhle „budík zazvoní“, dochádza k aktivácii vírusov. Vyzerá to ako rozprávka, no ja jednoducho popisujem fakty, ktoré sa periodicky opakujú a snažím sa ich vysvetliť.

Čiže žiadny nulový pacient, žiadne súvislé rozširovanie sa po populácii. Videli sme, že na americkej lietadlovej lodi, ktorá bez prestávky pol roka križovala oceán, nikde sa v prístave nezastavila, tam zrazu ochorelo 700 námorníkov. Odkiaľ a ako ?

A u nás v Rusku vznikali ohniská nákazy značne vzdialených od seba, ktoré medzi sebou nekomunikovali. Ako sa tam v rovnaký čas dostala infekcia?

Darmo budete ľudí od seba oddeľovať. Aj zemiaky, ak od seba oddelíte na rôzne miesta, všetky vyklíčia v rovnaký čas. Čo iné za tým môže byť, ako prejavenie sa danej biologickej zákonitosti, ktorá spôsobí aktiváciu vírusových ochorení.

Čiže žiadny nulový pacient od ktorého to začína, žiadna izolácia nás od toho nezachráni.

A ešte jeden podstatný fakt. V čom spočíva nebezpečenstvo ochorenia? Ako som už spomínal, na začiatku je to riziko pneumónie. Pozrime sa teda na to, aké je riziko úmrtia na kovidovú pneumóniu.

Spomínali sme, čo nám vravia médiá. Vzniká schizoidná psychóza z údajov o vzrastajúcich počtoch nakazených, hospitalizovaných, zomrelých.

Čo nám však hovoria čísla o úmrtiach na pneumóniu obecne? Pneumónie nevznikajú iba z Covidu. Veľa rôznych príčin môže vyvolať zápal pľúc. Aký podiel na tom má Covid? Odpoveďou je 1%.

Pozrime sa napríklad na všetky úmrtia v populácii, nielen od Covidu. A následne potom podiel Covidu v rámci pneumónií, ktorý je 1%. Zistíme, že podiel pneumónie obecne na príčinách všetkých úmrtí je 1%.

To nám dáva obraz o riziku úmrtia na covidovú pneumóniu (1% x 1% = 0,01%, čiže 1 k 10000). Všetka tá panika, ktorá je živená médiami, ktorá hovorí, že svet už bude po tejto infekcii iný, je neadekvátna vzhľadom na číslo 0,01%, ktoré predstavuje reálne riziko úmrtia na covidovú pneumóniu v porovnaní so všetkými príčinami úmrtí.

Tak napríklad riziko, že zomrieme na infarkt je asi 30%. Všimnite si, ako v našich mozgoch prestávame logicky posudzovať riziko našej smrti. Na prvom mieste je covidová pneumónia.

JIS-ky a ÁRA sa menia na covidové oddelenia. Neprijímajú sa ochorenia, na ktoré boli určené a Covid pritom predstavuje iba stotinové riziko oproti ochoreniam, ktorým by sme mali poskytovať akútnu pomoc.

Na druhom mieste sú u nás mozgovo-cievne príhody. Ich percento je od 15 do 20%. Čiže spolu s infarktami srdca to predstavuje 45 až 55% riziko smrti na ochorenia obehového systému. A naši predstavitelia od prezidenta Putina cez gubernátorov až po predstaviteľov zdravotníctva akoby dali na druhú koľaj ochorenia, ktoré predstavujú až 50% príčinu úmrtí v našej populácii.

Na treťom mieste sú úmrtia z onkologických príčin. Predstavujú tiež 15%. Čiže 60 až 70% príčin úmrtí pripadá na infarkty, mozgovo-cievne príhody a onkologické ochorenia.

No a tu je hlavné nebezpečenstvo, ktoré hrozí populácii, nie od Covidu, kde je riziko úmrtia stotina percenta v porovnaní so všetkými príčinami smrti. Vidíte, ako sa nám mozgy pomútili?

A ako to vyzerá na grafoch?

Pozrite sa ešte raz na vlny, ktoré sú zobrazené kontinuálne od roku 2015 do roku 2020. Úplne vľavo vidíme rok 2015. V tomto roku je amplitúda úmrtí najvyššia. V tomto roku bola pandémia tzv. prasacej chrípky.

Ak potom pozeráme na ďalšie roky až do roku 2020, vidíme, že amplitúdy sa na grafoch postupne znižujú objektívne bez akejkoľvek fantázie. Ak sa pozriete na úmrtia na pneumónie v roku 2020, ktoré nepredstavujú úmrtia na covidové pneumónie, ale na všetky pneumónie, vidíme, že sú najnižšie od roku 2015.

Takýto prístup nám teraz na základe faktov a grafov umožňuje dávať vyjadrenia sa k celosvetovej pandémii. Keby som sa bol zúčastnil spomínanej konferencie na túto tému, ukázal by som tieto grafy a dal by som otázku.

Boli v roku 2015, kedy bola mortalita na pneumónie pri epidémii prasacej chrípky najvyššia, robené všelijaké tie lockdowny, ako to vidíme teraz?

A všetci by asi povedali nie, neboli. Všetko to prešlo bez toho, aby sme si to všimli. Potom by som sa musel spýtať, ako sa dá vysvetliť toto šialenstvo, ktoré sa teraz deje pri smrtnosti o polovicu nižšej, než v roku 2015?

Drahí kolegovia, tu vidíte vašu prvú metodologickú chybu na základe ktorej ste vyvolali občiansky a politický strach, spôsobili paniku, poškodili ekonomiku. V USA klesla ekonomická výkonnosť o 30%. Také niečo sa udialo v histórii iba v časoch veľkej svetovej hospodárskej krízy. V Ruskej federácii bol prepad HDP o 15%.

Na základe týchto grafov môžeme povedať, drahí moji, u vás došlo k schizoidnej psychóze a to je to, čo treba teraz liečiť.

Zdroj: Badatel.sk

 

Script logo