Studium Carpato-Ruthenorum 2016: Новы іншпірації до будучности (2)

 • Бк. Катарина ПЕТРУСОВА

  Бк. Катарина ПЕТРУСОВА

 • Костадин Тодоров КОСТАДИНОВ

  Костадин Тодоров КОСТАДИНОВ

 • Маріан ГАПАК

  Маріан ГАПАК

 • Мирон ДЖУНЯ

  Мирон ДЖУНЯ

(АНКЕТА)

Зо згодов авторів сьме вырїшыли поступно публіковати в Народных новинках їх одповідї на поставлены вопросы і зарівно ближе представити участників семого річника лїтнёй школы, якы того року были з девятёх країн світа: зо Словакії, Україны, Польщі, Сербії, Булгарії, США, Канады, Арґентіны і Чіны. Вопросы: 1. Мено, призвіско, тітул. 2. Рік і місто народжіня. 3. Народность. 4. Професія / Освіта. 5. Походжіня: мате русиньске корїня? (Кідь нїт, то яке?) 6. Знали сьте передтым дашто о Русинах? 7. Чом сьте ся приголосили на Studium Carpato-Ruthenorum? 8. Є про Вас русиньскый язык тяжкый? 9. Як оцїнюєте цїлкову уровень семого річника Studium Carpato-Ruthenorum? (плусы, мінусы). 10. Пасовала Вам така форма навчаня? 11. Што, подля Вас, бы ся могло змінити при орґанізованю далшых річників? (Вашы пропозіції). 12. О котры дісціпліны з карпаторусиністікы бы сьте в будучности мали інтерес? 13. Як сьте были спокійны із супроводныма акціями проєкту? (Вашы далшы пропозіції). 14. Взяли бы сьте участь на такім проєктї і в будучности?

 

1. Бк. Катарина ПЕТРУСОВА

2. 1991, Лученец, Словакія.

3. Словацька.

4. Штудентка  ІРЯК ПУ.

5. Нїт, мам словацькe і мадярьскe корїня

6. Як штудентка на Пряшівскій універзітї єм о них знала уж і передтым. Штудую русиньсый язык і културу.

7. Кідьже єм была на Ерасмус у Сербії, потребовала єм сі повторити русиньскый язык.

8. Русиньскый язык не є тяжкый на порозуміня, лем бісїдовати єм ся іщі фурт не одважила.

9. Найвекшый плус было роздїлїня языковой части штудія на три части – зачаточників, покрочілых і штудентів ІРЯК ПУ. Мінусом суть опакуючі ся екскурзії, котры суть єднакы уж веце років.

10. Гей, пасовала, лем бы-м увітала рознородїшы екскурзії.

11. Навщіва іншых частей выходной Словакії, де жыють Русины.

12. Все маю інтерес о языковы і о етноґрафічны дісціпліны, котры суть інтересны і потребны.

13. Як єм написала уж передтым, было бы добрї мати веце інакшых екскурзій.

14. Гей.

 

1. Костадин Тодоров КОСТАДИНОВ

2. 1979, Варна, Булгарія.

3. Булгар.

4. Директор історічного музея.

5. Нїт, булгарьске.

6. Гей.

7. Спознати русиньскый язык.

8. Нїт.

9. Лем плусы.

10. Гей.

11. Не маю пропозіції.

12. Історія.

13. Вшытко было перфектне.

14. Гей.

 

1. Маріан ГАПАК

2. 1995, Mихалївцї, Словакія.

3. Словацька.

4. Штудент.

5. Мам русиньске корїня.

6. Гей, знав єм, же таке етнікум екзістує, але много єм о нїм не знав.

7. Бо ня інтересує русиньска історія.

8. Гей і нїт, розумлю вшыткому, але кідь мам говорити по русиньскы, так мі то робить проблем

9. Мінусы: годины языка не суть адекватно роздїлены подля уровни штудентів. Плусы: добра атмосфера і барз добрый колектів, добрый і богатый проґрам. 

10. Так пів на пів, было то добре, лем даколи єм не стигав.

11. Наісто бы требало змінити штудійный план і проґрам, а тыж бы не было на шкоду змінити тяжкый учебный матеріал.

12. Єднозначно о історію і етноґрафію.

13. Быв єм барз спокійный.

14. Гей, наісто гей.

 

1. Мирон ДЖУНЯ

2. 1969, Кула, Сербія.

3. Руснак.

4. Філолоґ руського языка і літературы на Філозофічній факултї Універзіты у Новім Садї.

5. На 100%. Односно вшыткых доступных документів, не є доказ о жаднім моїм предкови, котрый бы не быв русиньского походжіня.

6. Перманентно здобывам інформації о Русинах од зачатку третёй етапы возроджіня Русинів (1989/90).

7. Понукли мі з Інштітуту взяти участь на такій вынятковій акції, яков є Studium Carpato-Ruthenorum.

8. Нїт, лем го на уровни мого знаня мішам із україньскым языком.

9. Ідеална комбінація чітаня лекцій у двох языках із орґанізованыма актівностями в теренї, в практіцї. Быв єм спокійный із компетенціов лекторів.

10. Цїлком, не мам припомінок.

11. В сучасности не мам ідеї на даякы пропозіції.

12. Історія нашой діаспоры.

13. Єм барз спокійный, одходжам із вынятковыма зажытками.

14. Годно быти, бо моя освіта выжадує, жебы єм перманетно доповнёвав актуалны знаня з карпаторусиністікы, котры бы мі дав компететный Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты у Пряшові.

 

1. Oля РУСКОВСКИ

2. 1985, Вербас, Сербія.

3. Русиньска.

4. Учітелька русиньского языка і літературы на Філозофічній факултї Універзіты в Новім Садї.

5. Мам русиньскы корїня.

6. Знала єм, бо і сама єм Русинка, але о Русинах, котры жыють на вашых просторах, єм не знала велё.

7. Приголосила єм ся зато, бо єм хотїла веце спознати жывот Русинів на вашій теріторії, їх історію, обычаї, културу і русиньскый язык.

8. Не є тяжкый, але ся дость одлишує од русиньского языка войводиньскых Русинів.

9. Цїла лїтня школа, цїлый єй проґрам і орґанізація подля мене были на найвысшій уровни. Также можу тому дати єден великый плус.

10. Пасовала мі така форма навчаня. Вшыткы лекції были продуктівны, научіли сьме ся велё нового, также о учітелях той школы мам лем найкрасшы слова.

11. Подля мене, не треба ніч міняти в орґанізації лїтнёй школы.

12. В будучности бы-м хотїла, жебы ся ту дакус занимало з порівнованём русиньского языка на вашій теріторії із языком войводиньскых Русинів. То, наісто, буде тема мого наслїдного штудійного баданя і роботы.

13. З акціями, екскурзіями єм спокійна. Навщівили сьме прекрасны місця, научіли сьме ся велё нового і вшытко мі зістане як  найкрасша памятка.

14. Наісто, же гей. Нажаль, же лїтня школа не тырвать довше. Натілько ся мі ту любило, жебы єм не была против ту зістати.

Script logo