9. 9. 2018: Молоды Русины ославують десятьріча свого діятельства

  • • Закладаючій і довгорічный председа орґанізації Молоды.Русины – Петро Штефаняк.

    • Закладаючій і довгорічный председа орґанізації Молоды.Русины – Петро Штефаняк.

Орґанізація Молоды Русины (molodŷ. rusynŷ.org) у тім роцї славить свій округлый юбілей 10-річа свого діятельства. Треба спомянути, же уж кінцём рока 2001 ся до возродного процесу залучіла і русиньска молодеж у Словакії. Ёго основателями были першы высокошкольскы штуденты русиньского языка і културы на Пряшівскій універзітї.

На їх челї стояв Марек Ґай, єден із спомянутых штудентів, котрый є днесь уж директором Основной і Матерьской школы Михала Сопіры в Радванї над Лабірцём і методік русиньского языка. Меджі основателями Союзу русиньской молодежи Словеньска з центром у Пряшові быв і Петро Крайняк, сучасный таёмник Міністерства школства, наукы, баданя і шпорту СР. Но, як штуденты покінчіли школы і розышли ся по реґіонї, орґанізація перестала єствовати.

На єй діятельство надвязала нова орґанізації – Молоды Русины, котра выникла перед десятьма роками в Братїславі, зареґістрована была 18-го новембра в 2008-ім роцї. Донедавна председом орґанізації быв выштудованый економ Петро Штефаняк, родак з Малого Люпника. В сучасности є председом Петро Ярінчік.  

Десятьрічну роботу молодых Русинів треба оцїнити высоко позітівно. Окрем орґанізованя різных културных, шпортовых, реліґійных ці іншых подій, орґанізація засновала фоклорный колектів Ретенія, котрый уж днесь мать за собов успішны выступлїня дома і за граніцями державы. Днесь є тот колектів уж  самостатный, на челї котрого стоїть Петро Штефаняк.

З ёго ініціатівы выникло при орґанізації і перше русиньске інтернетове высыланя – Радіо Русин.фм, котре є днес уж тыж самостатне і веде го ёго директор П. Штефаняк. Высыланя радія, окрем каждоденного справодайства, приносить многы релації різного характеру.

Найпопуларнїшов і наймасовішов подіёв орґанізації Молоды Русины є Русиньска ватра в Малім Липнику, котру уж девять років орґанізує П. Штефаняк і котра є досправды таков русиньсков подіёв, котра каждый рік приносить дашто нового із вшыткых областекн русиньского руху.

 

Сім років роботы над русиньскыма приповідками

Орґанізація Молоды Русины уж сім років выдавать на ЦД народны і авторьскы русиньскы приповідкы. Довєдна їх вышло вісем ЦД, а в тім роцї є приправлене далше выданя ЦД Русиньскых приповідок з чіслом 9 і 10. Орґанізація тым завершыть унікатну серію 84 приповідок, котры приносять народну словесность Русинів нелем меджі дїтьскогом слухача. На вшыткых ЦД знова ожывають незабытны пригоды з дїтинства, але і новы авторьскы пригоды сучасных молодых авторів, котры набісїдовали такы професіоналнын герцї, як Яна Трущіньска, Владїміра Брегова, Валерія Фірєшова, Іґор Латта, Ладїслав Ладомиряк і Светлана Шковранова.

Вытворінём того дїла орґанізація давать точку за 7-річным діятельством, котре зачало зберанём приповідок прямо в теренї. Ку баданю позбераных приповідок попереднїма ґенераціями поступно ся придавали авторьскы приповідкы сучасників, як, наприклад, новы приповідкы Зузаны Ковалчіковой, геречкы Тетру Александра Духновіча в Пряшові, ці Ерікы Костовой, днесь небогой молодой авторкы з Бардеёва. Юбілейне десяте ЦД є присвящене вызначному русиньскому етноґрафови Михайлови Гирякови, котрый, окрем іншого богатсва народной творчости Русинів, позберав і многы народны приповідкы з русиньскых сел на Словакії.

Подля слов ґаранта проєкту П. Штефаняка, Русиньскы приповідкы 9 – 10 бы мали выйти до кінця октобра т. р., їх святочне уведжіня до світа буде 17-го новембра, кедь Молоды Русины ославлять свій десятьрічный юбілей.

Анна КУЗМЯКОВА, жрідло: НН Інфо Русин, Народны новинкы Русинів Словакії.

Script logo