9. 8. 2018: Русиньска проблематіка у японьскім выданю

Недавно в Японії Центер славяньско-евразійскых бадань при Гокайдьскій універзітї вєдно з Тартусков універзітов (Естонія) быв выданый научный зборник „Славянская микрофилолоґия‟, яка буде за короткый час презентована в рамках акції Меджінародный зъязд славістів у Белеградї (20. – 27. авґуста 2018 р.)

450-сторінкве выданя під редакціём Алекасандра Дуліченка і Мотокі Монакі вміщать публікації выше двадцятёх вызначных науковцїв Европы, Азії і Северной Америкы. Інтересно, же карапаторусиньска проблематіка у зборнику представлена у великій мірї, што свідчіть нелем о єй актуалности, але і значнім інтересї науковцїв у світї о тоту тему. О тім розповів ужгородьскый науковець Валерій Падяк, кандідат наук.

Лем коротко представиме рефераты з карпаторусиньской проблематікы: „Тhe Rusyn Language: Recent Achievement ad Challenges“ Павла Роберта Маґочія з Канады, „Повышение статуса карпарорусинского языка до уровня литературного (писемного) стандарта в Украине (2004 – 2014)‟ Валерія Падяка із Україны, „Словообразование в карпаторусинских диялектах: образование наименованих лиц в говоре села Великие Лазы Ужгородского района‟ Михаіла Капраля з Мадярії, „Русински и српски еквиваленты енглеских модала‟ Михайла Фейсы із Сербії, „Дієприкметнїки презента у руским литературним язику (двацети-трицети роки ХХ вику‟ Юлія Рамача із Сербії , „Подоби Христа, апостолох и святих у апокрифох Руснацох у Южней Угорскей‟ Янка Рамача із Сербії, „Русины Молдавии: яркое прошлое и туманно будущее‟ Серґея Суляка з Росії, „Орієнтація на „масового читача‟ та наслїдки вивчення історії слов´янських мов – „О письменном языцh ‟ Авґустина Волошина (Ужгород, 1921) в осучасненому виданні‟ Михаела Мозера з Австрії, „Карпаторусинские соматические паремии на славянском фоне‟ Ольгы Ломакіны і Валерія Мокієнка з Росії. Часточно карпаторусиньска проблематіка тыж представлена у рефератах „Славянская микрофилология‟ Александра Дуліченка з Естонії і „Славянские языки и процессы языковой фраґментации в современной Европе‟ Джона Данна з Великой Брітанії.

Script logo