9. 6. 2021: Никыфор в Кєльцах

Од 17. червця/юнія 2021 р. в кєлецкым Музею Діалоґу Культур буде мож обзерати выставу творів выдатного лемківского маляря – Никыфора Креницкого (Епифана Дровняка).

На выставі, яка потырват до кінця серпня/авґуста презентувана буде лем невелика част з творчого доробку маляря. Музей рыхтує вказати сорока ріжного рода малярскых прац Епифана Дровняка. Будут то творы зо збірок єдиного во світі Музею Никыфора Креницкого – Округового Музею в Новым Санчы, Одділіня в Креници та малюнкы, якы находят ся в посіданю Нацийонального Музею в Кєльцах.

Дровняк в своій творчости увічнял ріжного рода портртеты, панораму Крениці і Лемковины, з єй церквами, хыжами і інчыма популярныма будівлями, головно креницкыма віллями. Никыфор записал свойом уявом і рускых святых. Зробил і своі автопортреты. Такы як раз малюнкы буде мож видіти в кєлецкым музею, якій о выставі аноснувал уж в марци. Сама выстава має і за ціль приближыти жытелям Кєльц тему Лемків і русиньской культуры на Лемковині.

Гоноровый патронат над подійом обнял Маршальок Свєнтокжыского Воєвідства. Партнером выставы є креницкій Музей Никыфора.

Севериян КОСОВСКЫЙ, ЛЕМ.фм

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo