9. 2. 2021: Метрополіта: „Треба забезпечіти повноцїнну роботу на Зепмлінї. Автострада поможе і реліґійным односинам.‟

Пряшівскый архієпіскоп, метрополіта Йоан Бабяк прияв у своїм урядї в пятніцю, 5-го фебруара 2021-го року, председу Обчаньского здружіня Автострада на Земплін (OZ Diaľnica na Zemplín) і єдночасно старосту села Башківцї, Собранецького окресу, Петра Баторі. Інформовав о тім Михал Павлишіновіч, говорця Пряшівской ґрекокатолицькой арцієпархії.

Метрополіта быв інформованый о основаню обчаньского здружіня, ёго замірах і планах підпорити штонайскорїше выбудованя автострады, котра буде спаяти Вышнє Нїмецьке – державна граніця з Українов, і послїдню збудовану часть коло Кошіць в селї Бідовцї.

Обговорили соціално-економічны вопросы

Староста Баторі подробно пописав владыкови сучасну складну економічно-соціалну сітуацію, котра є в селах близко україньской граніцї.

За ёго словами недостаток інфраштруктуры нелем не приносить інвесторів до того простору, але запричінює, же одходять і тоты, котры там дотеперь были, до лоґістічно выгоднїшых областей. Тота сітуація має вплив на велике чісло людей нелем коло граніць, але в цїлій области Земпліна.

Метрополіта сконштатовав, же треба прияти прородинну політіку з боку державы, а єдночасно треба забезпечіти такы економічны обставины на Земплінї, жебы жывителї родин не мусили подорожыти далеко за роботов, одходжати од своїх родин, што має непрязны наслїдкы на фунґованя родин.

Каждый обчан Словацькой републікы мусить мати штонайпростїшый приступ ку повноцїнній і єдночасно справедливо оцїненій роботї, конштатовав архієпіскоп. Но то подля нёго не є можливым, покля не є достаточно збудована інфраштруктура.

Поможе то і реліґійным односинам

Архієпіскоп Бабяк так само повів, же добудованя автострады по выходну граніцю з Українов поможе і реліґійным односинам в рамках штруктур Ґрекокатолицькой церькви, кедьже „Пряшівска метрополітна церьков вєдно з Мадярьсков ґрекокатолицьков церьквов суть дїтми єдной матерьской Мукачівской ґрекокатолицькой церькви, котра має центер в Ужгородї.“

За ёго словами в рамках тїсной сполупраці меджі тыма церьковныма штруктурами бы штонайскоріше добудованя автострады вызначно полегшало і роботу на реліґійнім полю. В тім контекстї спомянув і доста докінчены роботы на автостраді меджі Мішколцом і мадярьско-словацьков граніцёв.

Архієпіскоп на стрїчі повів, же тот проєкт має ёго підпору, што наслїдно было потверджене і переданём цертіфікату владыкови, як підпорёвателёви Обчаньского здружіня Автострада на Земплін.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм, языкова управа: ред. АСРК в СР

Script logo