9. 2. 2019: Позваня на выставку Енді Варгол – на стріберній дорозї од колыскы по ...

Музей модерного уменя Енді Варгола в Меджілабірцях у сполупраці з Музеём Мігая Мункачія у мадярьскім містї Бекешчаба орґанізує унікатну выставку з творчости Енді Варгола.

Музей Мігая Мункачія теперь вырїшыв приправити выставку жывотной творчости Енді Варгола про шыроку публіку. Верейны і пріватны збіркы творів Е. Варгола в Мадярьску мали мало творів ку діспозіції на приправу выставкы, зато споминаный музей запожычав вытварны роботы з Музея модерного уменя Енді Варгола і Сполочности Енді Варгола в Меджілабірцях на Словакії. Выставка ся реалізує в кураторьскій концепції Михала Бицка, ПгД., Мґр.Кармен Ціліповой і Мґр. Мартіна Цубяка.

Інтересна репрезентатівна выставка творів Е. Варгола буде в споминанім мадярьскім музею на ул. Сеченія ч. 9 од 19. фебруара до 26. мая 2019 під назвов Енді Варгол – на стріберній дорозї од колыскы по ... , на котру вас сердечно позываме.

-аз-

Script logo