9. 2. 2019: Вышов зборник Studium Carpato-Ruthenorum 2018

В тых днях Пряшівска універзіта в Пряшові – Центер языків і култур народностных меншын – Інштітут русиньского языка і културы выдав зборник Studium Carpato-Ruthenorum 2018. Штудії з карпаторусиністікы 10.

Юбілейный, 10-ый зборник, котрого зоставительков і одповіднов редакторков є Кветослава Копорова, робітнічка русиньского інштітуту, вышов на 208 сторінках і обсягує довєдна 10 науковых штудій.

 

Позваны рефераты і додатковы штудії

Зборникы Studium Carpato-Ruthenorum шторік приношають надрукованы рефераты, котры почас рока мож было выслухати на семінарах, котры орґанізує Інштітут русиньского языка і културы під єднаков назвов, але і додатковы штудії. Так є тому і в найновішым выданю. У зборнику найдеме надрукованых шість штудій, з котрыма на Пряшівскій універзіті в рамках семінарів выступали домашнї і загранічны науковцї.

Івана Сливкова, котра выступала у 2018-ім році як перша, занимать ся у своїй штудії смыслом про гумор як културнов себаідентіфікаціёв Русинів, причім выходить із книжкы Штефана Сухого під назвов Як Руснакы релаксують. Іван Міськов у публікації приходить із історічнов темов під назвов „Ruteni”, „Dux Ruizorum”, „Marchia Ruthenorum” у середньовічній Европі. У статї Михала Вашічка чітатель годен дізнати ся о шпефічных рисах діалекту села Пача в контекстї русиньскых діалектів на Словакії. Михал Павліч занимать ся русиньсков народнов ідентітов як літературнов проблемов в творчости Марії Мальцовской. Історік Петер Шворц має в зобрнику штудію під назвов Русины і выник Чехословакії (Країньска граніця меджі Підкарпатьсков Русёв і Словакіёв). Остатный із позваных рефератів є од Володиміра Фенича. Тот занимав ся темов під назвов Гердер проти Геґела: Михайло Лучкай і концептуалізація історії карпатьскых Русинів.

В рамках додатковых штудій суть надрукованы штири статі. Михайло Фейса занимать ся розвитком і резултатами высокошкольской русиністікы в Сербії. Анна Плїшкова має публіковану штудію під назвов Николай Бескид в процесї крішталізації русиньской народно-языковой ідеолоґії на переломі XIX. і XX. стороча. О высокошкольскій русиністіцї в дзеркалї їй першых двох деценій пише Йозеф Білскый. Ева Міхна пише о языковых ідеолоґіях лемківскых діятелїв.

 

10 років Studium Carpato-Ruthenorum

Як уж мож збачіти з назвы зборника, семінары Studium Carpato-Ruthenorum 2018-ым роком завершыли десять років свого єствованя.

За 10 років Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты зорґанізовав довєдна 50 семінарів карпаторусиністікы. На них выступало довєдна 36 гостїв, причім, як пише едіторка зборника Кветослава Копорова у вступнім слові, на дакотрых семінарах выступали по двоми шпеціалісты з даной области і дакотры одборници выступаии двараз. За цїлу історію семінарів брали участь із своїма рефератами, окрім домашнїх, і науковцї з далшых 8 держав, конкретно із Чеськой републікы, Польщі, Австрії, Україны, Сербії, Мадярьска, Споєных штатів Америкы і Канады.

Зборник Studium Carpato-Ruthenorum 2018. Штудії з карпаторусиністікы 10 вышов із фінанчнов підпоров Фонду на підпору културы народностных меншын.

Петро МЕДВІДЬ, лем.фм

Script logo