9. 12. 2020: Вышла нова книжка про дїти од Марії Шмайдовой

Перед роком дебутовала із своїма текстами в рамках 6-го річника Літературного конкурзу Марії Мальцовской авторка Марія Шмайдова. Были то повіданя про дїти. Выграла третє місце. В тых днях з друку вышла їй дебутова книжка під назвов У дїдка на дворї, котру выдав Сполок русиньскых писателїв Словеньска.

Марія Шмайдова (1964) своє цїле дїтинство пережыла у Свіднику. Выштудовала Середню педаґоґічну школу в Пряшові, пізнїше і Педаґоґічну факулту Конштантіна Філозофа в Нїтрї. 22 років учітелёвала на школах Свідницького і Стропківского окресу. Теперь вже 16-ый рік робить на Школьскім урядї в Стропкові.

Дебутова книжка Марії Шмайдовой є збірков 17-ёх куртых повідань про дїти, котры обогатила ілустраціями Славка Самчікова.

„Сполочнї пережыти найкрасшы моменты з тыма найменшыма з родины – із своїма внучатами, Марія Шмайдова пробовала зафікстовати до куртых повідань. Так ожывать мале русиньске селечко на кінцю світа – Потічкы. Ту ся одогравають чаровны пригоды бабкы Марінкы і єй внучат – Тімонка, Біанкы, Танїчкы і Ганїчкы,“ пише ся в анотації книжкы.

Книжка є так дакус і інтерактівна. По каждім повіданю найде малый чітатель, або тот, хто то дїтинї чітать, вопрос, на котрый треба одповісти. І так ся мож з дїтми забавити і по дочітатю короткого тексту.

Книжка Марії Шмайдовой є писана по русиньскы азбуков, но в заднїй части найдеме перепис оповідань і до латинікы в русиньскім языку.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм, языкова управа: ред. АРК в СР.

Script logo