9. 10. 2017: Ян Клёц – найлїпшый доктор

Оцїнїня за свої довгорічны професіоналны способности, одборный і людьскый приступ в одношіню ку паціентам собі перед пару днями перевзяв ортопед, довгорічный прімар і предноста Клінікы ортопедії Факултного шпыталю з поліклініков Яна Адама Раймана в Пряшові, доктор русиньского походжіня – Ян Клёц.

 

Інформовав о тім словацькый денник Korzár. О оцїнїню Топ доктор Словакії (Top lekár Slovenska) вырїшыли самы паціенты посередництвом вебовой сторінкы. Почас цїлого рока 2017 могли оцінёвати своїх доктрорів.

„Тото оцінїня про мене много значіть, бо іде о оцїнїня, о котрім вырїшыли паціенты і про доктора ніт векшого оцїнїня, як спокійный паціент. Єм радый, же моя професія помагать людям злїпшыти якость їх жывота і маю надію, же мі буде здоровя надалше служыти, жебы-м быв годен дале помагати паціентам,“ повів Клёц на марґо свого оцїнїня про денник.

 

Ян Клёц здобыв оцїнїня Топ доктор Словакії у фаху ортопедії вже у 2012-ім роцї. Під ёго веджінём ся пряшівска ортопедія зарадила міджі найлїпшы в ендопротетіцї, а то нелем на Словакії, но і в загранічу.

 

Хто є Ян Клёц

 

Народив ся Ян Клёц 22-го фебруара 1950-го року в русиньскім селї Тихый Потік (перед тым Штельбах) в окресї Сабінов. Ку свому русиньскому походжіню ся голосить доднесь. У 2009-ім роцї, коли перевзяв Ціну пряшівского самосправного краю, повів про словацьку державну пресову аґентуру TASR: „Іщі теперь маю жыво в памяти красу і традіції того села, прекрасну природу і неповторне чаро русиньской бісїды. Дуже радо ся там вертам. Із своїма родаками як і з паціентами з іншых реґіонів, де жыють Русины, бісїдую все по русиньскы. Люблю тот язык.“

 

Клёц є выглядаваный одборник і шпеціаліста главно про оператівны выміны клубів (тотална ендопротеза). По абсолвованю Медічной факулты в Мартінї в роцї 1974 пришов до пряшівского шпыталю, наперед робив як секундарьный доктор на хірурґії, і од 1976-го року аж доднесь робить на оддїлїню ортопедії. Од 1988-го до 2015-го року быв у функції прімара того оддїлїня. По выникнутю Клінікы ортопедії став ся єй 1-ый предноста.

 

Клёц є актівным в запроваджаню новых діаґностічных і лічебных поступів. В остатнїх роках є вдяка Янови Клёцови пряшівска ортопедія референчным робочім місцём далшых тіпів ендопротез, і то нелем про протезы бедровых клубів, але і клубів раменных, клубів коліновых і локтёвых.

 

Петро Медвідь, жрідло фотоґрафії: www.osteologickecentrum.sk

Script logo