9. 10. 2016: Studium Carpato-Ruthenorum 2016: Новы іншпірації до будучности (3)

 • Крісті АНДРУЧУК

  Крісті АНДРУЧУК

 • Ненсі Едіт РУТИНА

  Ненсі Едіт РУТИНА

 • Сандра КОЛЛІНС

  Сандра КОЛЛІНС

 • Ксінге (Вацлав) ЖЕНҐ

  Ксінге (Вацлав) ЖЕНҐ

 • Барбара ЛАМОРО

  Барбара ЛАМОРО

(АНКЕТА)

Зо згодов авторів – поступно публіковати в Народных новинках їх одповідї на поставлены вопросы і зарівно ближе представити участників семого річника лїтнёй школы, якы того року были з девятёх країн світа: зо Словакії, Україны, Польщі, Сербії, Булгарії, США, Канады, Арґентіны і Чіны.

1. Мено, призвіско, тітул. 2. Рік і місто народжіня. 3. Народность. 4. Професія / Освіта. 5. Походжіня: мате русиньске корїня? (Кідь нїт, то яке?) 6. Знали сьте передтым дашто о Русинах? 7. Чом сьте ся приголосили на Studium Carpato-Ruthenorum? 8. Є про Вас русиньскый язык тяжкый? 9. Як оцїнюєте цїлкову уровень семого річника Studium Carpato-Ruthenorum? (плусы, мінусы). 10. Пасовала Вам така форма навчаня? 11. Што, подля Вас, бы ся могло змінити при орґанізованю далшых річників? (Вашы пропозіції). 12. О котры дісціпліны з карпаторусиністікы бы сьте в будучности мали інтерес? 13. Як сьте были спокійны із супроводныма акціями проєкту? (Вашы далшы пропозіції). 14. Взяли бы сьте участь на такім проєктї і в будучности?

 1. Крісті АНДРУЧУК
 2. 1975, Канада.
 3. Канадьска.
 4. Маґістер із французького языка і педаґоґікы.
 5. Гей.
 6. Мало єм знала о Русинах.
 7. Научіти ся русиньскый язык.
 8. Гей.
 9. Вообще было добре. Штандард быв на добрій уровни.
 10. Гей.
 11. Рада бы єм запропоновала, жебы ся мож было учіти і на середнїй уровни.
 12. О русиньскый язык.
 13. Єм спокійна.
 14. Можно.

 

 1. Ненсі Едіт РУТИНА
 2. 2. децембра 1972.
 3. Арґентиньска.
 4. Aнтрополоґ.
 5. Мам русиньске корїня з отцёвого боку.
 6. Гей, інтересую ся о Русинів, што жыють в Южній Америцї.
 7. Научіти ся веце о русиньскій етноґрафії.
 8. Кідьже єм іспаньскы говорячов, так русиньскый язык быв про мене тяжкый.
 9. Не знам ся высловити.
 10. Вооще гей.
 11. Веце годин языка, веце русиньскых учітелїв.
 12. О етноґрафію і язык.
 13. Наісто гей.
 14. Можно

 

 1. Сандра КОЛЛІНС
 2. Пеорія, Іллінойс, США.
 3. Aмерицька.
 4. Універзіта.
 5. З отцёвой стороны.
 6. Як ся указало, так барз мало.
 7. Хотїла єм веце порозуміти історії і языку.
 8. Кус.
 9. Была то добра комбінація навчаня, екскурзій і вольного часу.
 10. Гей, главно лекції Маґочія, но і Ґая, котрый мав добрый приступ ід людём, якы ся зачінають учіти русиньскый язык. Але не любила єм роботу в малых ґрупах.
 11. Добрї бы было мати єден вольный день до тыждня, але не в недїлю. В недїлю є вшытко позаперано. Жаданы бы были інформації о поужаню інтернатных електрічных райбачок, а зышли бы ся і знаня о сістемі железнічного і автобусового транспорту.
 12. О шпеціфічнїшы навчалны годины етноґрафії і антрополоґії, як і дізнати ся о дінаміцї жывота тутешнїх людей, як жыють ітд.
 13. Гей. Привітала бы єм відїти іщі єдну културну памятку, главно таку, котра є споєна зо совєтьсков еров, але і зо змінов жывота по 1989 роцї.
 14. Наісто.

 

 1. Ксінге (Вацлав) ЖЕНҐ
 2. 1993.
 3. Чіньска.
 4. Штудії на універзітї, історія Европы, славяньскы штудії.
 5. Нїт, чіньске.
 6. Перед лїтом досправды ніч, але потім єм быв у Піттсґбурґу, де є центер Русинів США.
 7. Хотїв єм спознати і дашто ся научіти о карпаторусиньскых центрах в Европі.
 8. В дачім гей, але ґраматіка є легка.
 9. Три тыжднї є барз мало, штири тыжднї бы было лїпше. Стрітив єм ся ту з барз мілыма людми, буду мати барз добрї спомины на вшыткых. Оцїнити треба добру орґанізацію події.
 10. Гей.
 11. Годины літературы? Веце історії културы, інтелектуалной історії, менше політічной історії.Веце ся заміряти на сернёвіча і жебы были і годины археолоґії?
 12. О передісторію або старовічя, історію културы, як і славяньску філолоґію.
 13. Жадало ся мі веце тіпічных русиньскых їдел у рамках екскурзій.
 14. Гей, кідь мі то мій гармоноґрам доволить. 

 

 

 1. Барбара ЛАМОРО
 2. 1960, Баффало, Ню Йорк.
 3. Aмерицька , нїмецька, русиньска.
 4. Бакалар, діетолоґ.
 5. Гей, по быбцї з матетиной стороны, котра походила з Еґреша в Чехословакії, скады  еміґровала до США у 1921 роцї.
 6. Гей.
 7. Росшырити свої знаня, учіти ся русиньскый язык і проглубити сі знаня з історії австро-угорьской імперії і змінах, котры настали.
 8. З адекватным часом на то было то в нормі. На серенїй школї єм ся два семестры учіла російскый язык. 
 9. Думам, же была добрї напланована і вывыжена, лем перерва бы ся мі жадали по каждій годинї, не по двох. Екскурзії добрї оцїнюю, любили ся мі філмы, мам на них добры спомины. Любило ся мі быти главно на годинах проферора Маґочія.
 10. Лекції історії гей. Лекції языка – было то тяжке учіти ся фразы без знаня ґраматікы і словной засобы. Але розумлю, бо на вшытко было лем три тыжднї.
 11. Вылїпшіня: квартель на інтернатї, купелка. Їдло: жадало бы ся веце зеленины і овоцины.
 12. О далшы лекції з языка.
 13. Гей, любило ся мі на Дунацю, на Дукляньскім перевалї і у Воєньскім музею у Свіднику.
 14. Гей.
Script logo