8. 8. 2018: Ґойдіч став покровителём міста Пряшів

17. юла 2018 припомянули сьме собі 130 років од народжіня ґрекокатолицького єпіскопа, русиньского родолюба, священомученика Павла Петра Ґойдіча. Із той нагоды 21. юла 2018 одбыв ся в Катедралнім соборї св. Іоана Хрестителя в Пряшові архієпархіалный одпуст. Іде о єдну з річніць Юбілейного рока Пряшівской архієпархії, котрый є присвяченый 200-му юбілею заснованя Пряшівской ґрекокатолицькой єпархії, котра ся оддїлила од Мукачова.

Одпуст зачав Акафістом ку благореченому священомученикови П. П. Ґойдічов, по котрім была архієрейска служба, яку служыв Преосвященый владыка Іоан (Бабяк), пряшівскый архієпіскоп і метрополіта Словакії. Із той нагоды выголосив священомученика П. П. Ґойдіча за покровителя міста Пряшів. Є то велика честь, котра была дана єдній із найвызнамнїшых особностей в історії Русинів на Словакії. До того часу є то єдиный русиньскый благореченый, котрый є покровителём якогось міста у світї вообще!

Script logo