8. 6. 2020: Капличка над Лабовом оцінена і доцінена

Знимка авторства Яцка Полякєвича з капличком на Лабівскій Поляні нашла ся серед пятьох, котрым признали головну нагороду в конкурсі «Капличка за меджом», орґанізуваным Малопольскым Центром Культуры Сокіл в Новым Санчы. До участи в конкурсі зголошено аж 446 фотоґрафій.

На західній Лемковині, медже Лабовом а Верхомльом, в гірскым пасмі Креницкой Яворины є альпійска лука, значыт поляна, а точнійше – Лабівска Поляна. Давнійше жытелі сусідніх сел, польскых і лемківскых, выпасали гын уці. Названя взяли од лемківского села Лабова. По выселінях Державны Лісы переняли поляну. Част то майно Польского Туристично-Краєзнавчого Товариства. Тепер поляна є уж на вельо менша, бо заросла деревами, але перед цілковитым залесіньом хоронит єй статус еколоґічного хосну. То єдна з форм захороніня природы. Находит ся она в Попрадскым Ландшафтным Парку.

На поляні находила ся колиси хыжка до полюваня ґрафа Адама Стадницкого. Вчас ІІ світовой войны спалили ю партизанты. Тепер находит ся там туристична колиба, камінный памятник та капличка. Вырізблена фіґура Христа в темници поміщена є в деревяній скринці за шыбом на великым конари. Знимка авторства Яцка Полякєвича вказуюча стопову капличку в ошади, зимовом пором, на тілько захопила жырі конкурсу, што не лем закваліфікували єй до дальшого етапу, але і признали єдну з головных нагорід.

До конкурсу, якій Малопольскій Центр Культуры Сокіл орґанізувал в маю тр., мож было прислати знимкы капличок, якы находят ся на обшыри малопольского воєвідства. Разом зголошено аж 446 фотоґрафій. До участи в другым етапі конкурсу жырі закваліфікувало 116 знимок, а остаточні рішыло признати, окрем трьох реґуляміновых нагорід, додатково іщы дві головны та пятнадцет выріжнінь.

Серед выріжненых нашли ся дві з Лемковины. То знимка капличкы в Андриівці авторства Юлиі Рысь та креста з околиц Высовой авторства Анны Сєчкы.

Капличкы сут сталом частю краєвиду не лем Лемковины, і свідоцтвом віры жытелів даного реґіону. Кресты, капличкы, фіґуры святых самітні стоят при дорогах, скрижуванях, коло дерев, хыж. Вельо має веце як сто років. Сут выразом подякы за вымолены ласкы, упамятнінь важных, часом драматичных подій – смерти близкых, епідемій, пожарів, воєн ітп. Фундаторы рахували, што поставліньом капличкы захоронят ся перед нещестями, выпросят божественну ласку.

Наталія МАЛЕЦКА-НОВАК, ЛЕМ.фм, фото горі: капличка на Лабівскій Поляні авторства Яцка Полякєвича

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo