8. 6. 2017: Ославлять 10 років Музею русиньской културы у Пряшові

SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove Vás srdečne pozýva na Slávnostnú akadémiu, ktorá sa organizuje pri príležitosti 10. výročia založenia nášho múzea a zároveň je aj prvou akciou bohatého programu celonárodných osláv DŇA RUSÍNOV NA SLOVENSKU.

Prikladám nasledovné pozvánky:

·         Pozvánku na Celonárodné oslavy DŇA RUSÍNOV NA SLOVENSKU

·         Pozvánku na slávnostný galaprogram celonárodných osláv DŇA RUSÍNOV NA SLOVENSKU

  

СНM – Mузей русиньской културы в Пряшові Вас сердечно позывать на Святочну академію, котра ся oрґанізує з нагоды 10-ой річніці заснованя нашого музею і вєдно з тым є і першов акційов богатого проґраму цілонародных ослав ДНЯ РУСИНІВ НA СЛОВЕНЬСКУ.

      Прикладам слідуючі позванкы:

·         Позванку на Цілонародны ославы ДНЯ РУСИНІВ НA СЛОВЕНЬСКУ

·         Позванку на святочный ґалапроґрам цілонародных ослав ДНЯ РУСИНІВ НA СЛОВЕНЬСКУ.

 

PhDr. Oľga Glosíková, DrSc.,

riaditeľka

SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove

Masarykova 20

080 01 Prešov

tel.: +421 51 2453 315 / mobil 0905 926 291

mail: olga.glosikova@snm.sk

www.snm.sk

Script logo