8. 5. 2020: Гіґіенічны правила платны почас 2. і 3. фазы змірнёваня рештрікцій

Prevádzky, obchody a služby

 • vstup a pobytdo prevádzky len s prekrytím horných dýchacích ciest (napríklad rúško, šál, šatka, atď.), táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný pre konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania,  
 • dezinfekcia rúk alebo poskytnutie jednorázových rukavíc pri vstupe do prevádzky,  
 • minimálne 2m odstupy medzi osobami v prevádzke,  
 •   vstup max. 1 zákazník na 25m2 z rozlohy prevádzky, táto povinnosť sa nevzťahuje na deti,      
 • viditeľné umiestnenie oznamu o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu na všetky vstupy do prevádzky,  
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky,  
 • vykonávať dezinfekciu dotykových plôch ako napr. kľučiek, nákupných vozíkov či košíkov atď., na dezinfekciu použiť prostriedky účinné proti vírusom,   
 • každý deň umývať podlahy prevádzky na vlhko,  
 • každú nedeľu až do odvolania mať zavreté a vykonať dezinfekciu priestorov (tzv. sanitárny deň) – okrem prevádzok, ktoré môžu byť otvorené v nedeľu.

Obchody s textilom

 • Skúšanie odevov je možné po predchádzajúcej dezinfekcii rúk. Opätovné skúšanie toho istého odevu v predajni je možné najskôr po 24 hodinách.

Verejné stravovanie (v hoteloch, reštauráciach, penziónoch a iných zariadení a ich vonkajších terás)

 • konzumácia jedál a nápojov je povolená len vonkajší terasách, v prípade ubytovacieho zariadenia aj priamo na izbe hosťa,  
 • stoly na terasách musia byť od seba vzdialené minimálne 2 metre (od okraja stola po okraj),     
 • pri 1 stole max. 2 hostia; rodičia s deťmi môžu sedieť pri 1 stole,
 • verejnosť nemá vstup do prevádzky povolený; jedinou výnimkou je návšteva toaliet,  
 • otváracie hodiny týchto prevádzok sa obmedzujú na čas 6:00-20:00 hod.,   
 • stoly a dotykové plochy (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel) je nevyhnutné dezinfikovať po každom zákazníkovi
 • obsluhujúci personál musí používať tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonávať dezinfekciu rúk,   
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,  
 • aerosólové prístroje (napr. sušiče rúksa nesmú používať a musia byť znefunkčnené,  
 • dezinfekcia hygienických zariadení každú hodinu,  
 • je možné používať kuchynský riad (taniere, príbory, poháre), ak sa zabezpečí strojové umývanie pri teplote  80°C za použitia vhodného umývacieho prostriedku (podľa § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z.Z. a prípadne aj za použitia vhodného dezinfekčného prostriedku. Ak prevádzky nevedia zabezpečiť strojové umývanie, odporúča sa používanie nevratých obalov.  
 • umytý riad neutierať textilným utierkami, ale uložiť do zariadenia na odkvapkanie riadu (na prípadné dosušenie/leštenie používať jednorazové papierové utierky),
 • ručné umývanie kuchynského riadu odporúčané nevykonávať,
 • príbor by nemal byť voľne dostupný na stoloch, k dispozícii len prinesením od obsluhy a zabalený do papierovej vreckovky,

Vonkajšie športoviská

 • medzi všetkými osobami na športovisku (vrátane aktívnych športovcov) vzdialenosť min. 2 m,  
 • nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,
 • dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok po skončení tréningu,  
 • športovci do 18 rokov sú povinní mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,  
 • pri striedaní skupín športovcov na rovnakom športovisku tréneri zabezpečia čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa športovcov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,  
 • uchovávať záznam o účasti osôb na športovej činnosti (meno, priezvisko, dátum a čas účasti); zodpovednou je osoba, ktorá vedie športovú činnosť,  
 • všetky osoby (okrem aktívnych športovcov) sú povinné mať rúška,  
 • 5 aktívnych športovcov na 1 športovisku, prípadne viacero skupín športovcov na 1 športovisku (1 skupina = min. plocha 30x30m),
 • aktívni športovci môžu trénovať bez rúška.

Vonkajšie trhoviská

 • jednosmerný pohyb zákazníkov s dodržaním 2m rozostupov,
 • zabezpečený a regulovaný samostatný vstup a samostatný výstup,  
 • stánky vzdialené 2m od seba,  
 • reštaurácie v rámci trhovísk môžu predávať jedlo a nápoje  len cez výdajné okienko,  
 • konzumácia je povolená až mimo priestoru trhoviska.
Script logo