8. 5. 2018: Родаци із затопленых сел святковали одпуст

  • В центрї владыка Мілан (Хаутур), кошіцькый ґрекокатолицьскый єпарха.

    В центрї владыка Мілан (Хаутур), кошіцькый ґрекокатолицьскый єпарха.

Як інформовав Пресовый центер Кошіцькой єпархії, 6-го мая 2018-го року, в Недїлю слїпого од народжіня за новым календарём, на теріторії бывшого села Велика Поляна коло водного резервоару Старина одслужыв владыка Мілан (Хаутур), кошыцькый ґрекокатолицькый єпарха, торжественну aрхієрейску літурґію з нагоды одпустового свята бывшой церькви і стрїчі родаків зо затопленых сел.

На святочній події брало участь дакілько священиків з цїлой околіцї. Літурґія была єдночасно і першов Божественнов літурґіёв новоєрея Юрая Мощака, котрого родічі, єднако як і владыка Мілан, походять із Великой Поляны. Кошіыцькый єпарха приговорив ся участным проповідёв по русиньскы. Родаци зо затопленых сел тот рік на традічній стїрчі не мали лем мірованя і аґапе, но і благословлїня од новосвященика.

Велика Поляна была село в окресї Снина, котре выселили в 1980-ім роцї з причіны будованя водного резервоару Старина. Жертвами будованя были і далшы русиньскы села – Дара, Остружніця, Руське, Смолник, Старина і Звала. Першый писемный документ о заникнутїм селї походить із 1493-го року.

Із цїлого села сохранив ся лем цінтерь, єдна хыжа і памятник павшым воякам 1. світовой войны на воєньскім цінтерї. Всокотили ся і розвалины церькви із 1784-го року. Під селом коло Лукового потічка стоїть хрест із 1853-го року. Воєньскый цінтерь вояків із 1-ой світовой войны, котрый находить ся на Заднім Годошіку, є найвысше положеным воєньскым цінтерём на Словакії (825 м н. м.). В селї ся народив і вызначный русиньскый малярь Орест Дубай.

П. М.

Script logo