8. 4. 2020: Словацькы науковцї споїли силы...

...і приправують діаґностіку PCR тесту на детекцію коронавірусу SARS-Cov-2, жрідло хвороты COVID-19. Надація ESET підпорила ёго вывой і фінанцує першых 100 тісяч фалатків.

Науковцї зо словацькой сполочности MultiplexDX, Lambda Life a ProScience Tech споїли силы з віролоґами з Біомедиціньского центра Словацькой академії наук (BMC SAV) і комплет реаґенцій подля протоколу Світовой здравотницькой орґанізації (WHO) про сполягливу детекцію вірусу SARS-CoV-2. В петршій фазї планують выробити і дати до діспозіції 100 тісяч PCR тестів. Надація ESET підпорила вывой тесту і фінанцує першых 100 тісяч фалатків, котры будуть понукнуты як дарунок Словацькій републіцї.
Главны компоненты были вывинуты і выробены фірмов MultiplexDX, котра ся занимать вывоём і выробов іноватівных реаґенцій про різны методы  молекуларной діаґностікы. В сучасности проходить валідація словацького PCR тесту в сполупраці з колектівом науковцїв із Біомедиціньского центра Словацькой академії наук. Першы выслїдкы укзують нелем фукчность, але і добру чутливость нового тесту, порівновательну з актуално вжыванов діаґностіков. „Значіть то, же наш тест є сполягливый і точный, і знає помочі при діаґностіцї пацьєнтів в ранній штадії похворїня. Ключовы компоненты про 100 тісяч PCR тестів знаме выробити в ходї двох тыжднїв,‟ высвітлює Павол Чекан, закладатель сполочности MultiplexDX.

На процесї валідації і наслїдной реґістрації выслїдной колекції сполупрацуєме з незісковов орґанізаціёв CCCT SK. Одгадом буде трывати можно три тыжднї,‟ повів Адам Андрашко із сполочности Science Tech. Детекція вірусу складать ся з одберу взоркы, ізолації RNA і самой PCR діаґностікы, причім наше сполочне снажіня є заміряне на послїднїй крок,‟ повів Іван Юраш із сполочности Lambda Life. „Віриме, же снажіня нашых науковцїв буде коруноване успіхом і так про ключовы дїла, як є детекція коронавірусу, будеме мати достаток  PCR тестів із властных здоїв. Поможе то Словакії нелем у плинулім тестованю, але вытвориме собі ай резерву про припад, же тестів буде у світї недостаток,‟ підкреслив Роберт Містрік з перманетного крізового штабу.

Надація ESET підпорила вывой тесту і дала фінанції на першых 100 тісяч фалатків з Фонду на підпору діючой діаґностікы і превенції хвороты

COVID-19. Тоты тесты будуть понукнуты як дарунок словацькым штатным інштітуціям. „При створёваню Фонду было про нас важне забезпечіти  діючу діаґностіку в масовім розмірї, што ся дасть досягнути лем посередництвом наукы. І в тій крітічній сітуації ся так указує важность підпоры наукы на Словакії, з котров ся занимаме довгодобо,‟ говорить Ріхард Марко, ґенералный директор сполочности ESET.
Выробны капаціты будуть прімарно ку діспозіції діаґностічным лабораторіям на Словакії ай по скорыстаню першых 100 тісяч тестів. „Сьме приправены сполупрацовати із штатныма лабораторіями, флексібілно реаґовати на їх потребы і ефектівно їх засоблёвати. Потім, як успокоїме потребы словацькых лабораторій, можеме нашы капаціты напрямовати і к іншым країнам, котры бы нашы продукты потребовали,‟ пояснюють авторы тесту.

Портал Уряду влады СР, із словацького языка перетлумачів і звыразнив дакотры речіня, доповнив фотоґрафію: А. З. 

Script logo