8. 4. 2016: Розглас наш каждоденный

Або лїпше повіджено – наше русиньске высыланя... Доколи будеме мовчати і звыкати собі на то, як нам хтось перед пару роками міцно уближыв  тым, же з „гнїзда‟ Русинів у Пряшові нам взяв  найпопуларнїше і найвекше медіум – розглас і переселив го до Кошіць, далеко од русиньскых реґіонів і їх жытелїв. Што ся з тым вшыткым доказало? Наробили ся акурат великы шкоды:

• Без того, жебы ся позерало на інтересы і погляды пряшівского краю і цїлой северовыходной части Словеньска , де жыють Русины, перервали прямы контакты розгласовых робітників із русиньскым жытельством. Теперь редакторы барз мало, або нияк не ходять по селах. Мають мало матеріалів на новы інтересны релації, і та часто мусять репрізовати і высылати стары архівны матеріалы. Ай то аж вночі. Tым ся ослабила пестрость, свіжость і актуалности розгласовых релацій, в котрых мали можность выступати і самы жытелї многых сел і міст і давати так знати о вшыткім, што ся в данім селї або місті діє. Ці то уж важным, гуморным або і літературным способом.

Многы подобны релації были зрушены, наприлклад Шіры слова, Сміх через слызы, Бісїда клумів і іншы. Є то велика шкода. Люде банують за такыма релаціями, бо їх притяговали до слуханя розгласу.

• Найгірше чім нам могли уближыти і „затяти ножык до жывого‟, є начасованя цїлого теперїшнёго розгласового высыланя про Русинів, векшынов на піздны  вечерны  або ночны годины. І така сітуація міцно одрадила людей од слуханя розгласу. Уж цалком  не знаме о собі нич.

• Сполупрацовників розгласу, писателїв і многых актівных приспівателїв до творчости інтересных релацій одрадили од актівной роботы тым, же їм перестали выплачати гонорар за їх дїло. Якым правом з нами хтось таке робить? Хоче нас хтось як народностну меншыну умовчати, або не дай Боже цалком знищіти і зліквідовати? Тадь з такым ставом не можеме і не смієме быти спокійны! Робме конечнї дашто..!

Розгласове высыланя про Русинів треба дословно привернути назад слухачам!!!

Марія ВАСЬКО ҐІРОВА, русиньска писателька і актівістка, Снина

Script logo