8. 4. 2016: На Пряшівскій універзітї передавали мадайлы

Перша сполочна стрїча Академічной громады і Академічного сенату Пряшівской універзіты в Пряшові ся одбыла 6. апріля 2016 в просторах штудентьского інтернату ПУ. Веджіня універзіты, робітници, педаґоґічны, научно-бадательскы робітници і штуденты ся сполочно стрїтьли при презентації новых подій зо жывота універзіты. Ректор і веджіня ПУ з нагоды тогорічного Дня учітелїв  вырїшыв оцїнити творчу і довгорічну роботу высокошкольскых педаґоґів. Докопы было передано 36 медайл, во вшыткых трёх ступенях – бронзовій, стріберній і золотій. Оцїненых пропоновали деканы факулт, на котрых роблять, а пятёма медайлами оцїнив особности сам ректор універзіты проф. ПгДр. Петер Коня, ПгД. Золоту медайлу дістала і проф. ПгДр. Юлія Дудашова, др. н. із Інштітуту русиньского языка і културы ПУ у Пряшові.

Ґратулуєме вшыткым оцїненым за їх довгорічну хосенну роботу.

Script logo