8. 2. 2021: Швайвцарї будуть мати референдум о одобратю правомочности владї заводжовати локдавны

Vo Švajčiarsku sa bude čoskoro konať referendum o tom, či majú byť vláde odobraté právomoci na zavádzanie pandemických lockdownov.

Stalo sa tak po tom, čo sa v krajine začali vo zvýšenej miere šíriť debaty o individuálnych právach občanov.

Petícia je už hotová

Podľa The Tinancial Times sa organinizácii Priatelia ústavy podarilo v rámci petície vyzbierať vyše 86 000 podpisov, ktorú v polovici januára 2021 odovzdali úradom.

Petícia volá po zrušení zákona s názvom „Zákon 2020 o COVID-19“, ktorý dáva vláde široké právomoci pri zavádzaní pandemických reštrikcií.

Referendum sa pravdepodobne nebude konať skôr ako v júni 2021, pričom neustále silnejú debaty o vplyve koronavírusovej legislatívy na individuálne práva ľudí.

Je všeobecne známe, že Švajčiarsko je krajina s najdlhšou históriou demokracie a silným dôrazom na osobné práva jednotlivcov. Ich ústava sa zaväzuje chrániť „slobodu a práva ľudí“.

K snahám o zbavenie vlády právomocí pri zavádzaní lockdownov dochádza aj napriek tomu, že Švajčiarsko doteraz, na rozdiel mnohých iných európskych krajín, nezaviedlo príliš tvrdé lockdowny.

Namiesto zákazov sa snažili dávať do popredia skôr osobnú zodpovednosť.

Poslednú dobu pritvrdzuje aj švajčiarska vláda

Mierne pandemické obmedzenia panovali v krajine po väčšinu roka 2020. Avšak v poslednej dobe, pre obavu zo šírenia nových variantov vírusu, vláda začala opatrenia sprísňovať.

Pozatvárali „nie nevyhnutné“ obchody, pracovníkom bolo nariadené zostať doma a boli tiež obmedzené zhromaždenia na maximálne 5 ľudí.

Christopher Pflunger, člen organizácie Priatelia ústavy, povedal pre The Financial Times o svojom presvedčení, že vláda zneužíva pandémiu na zavádzanie zvýšenej kontroly nad ľuďmi a odstraňuje demokraciu.

Vo švajčiarskom modeli priamej demokracie občania môžu iniciovať referendum za zrušenie zákonov parlamentu, ak sa im podarí v priebehu 100 dní vyzbierať viac ako 50 000 podpisov.

V krajine sa tak každoročne konajú viaceré referendá na rôzne témy. V minulosti to bolo napríklad zavedenie základného bezpodmienečného príjmu, manželstvá párov rovnakého pohlavia či lovenie vlkov.

Záver

V máji minulého roku krajina zrušila jedno referendum plánované na máj a prerušila kampane na ďalšie referendá, aby spomalila šírenie koronavírusu. Tomu sa však zdá byť koniec, nakoľko vláda so svojimi obmedzeniami zašla priďaleko.

Švajčiarsko by takto mohlo slúžiť ako príklad pre ostatné krajiny, vrátane Slovenska.

Aj nám by pravdepodobne iba prospelo, ak by vláde boli odobraté právomoci riadenia pandémie, nakoľko svojou činnosťou viac škôd pácha ako im zabraňuje.

Zdroj: businessinsider.com, Spracoval: Badatel.net

Script logo