8. 10. 2021: Одбыла ся конференція на тему інформованя в меншыновых языках

Конференція в онлайн просторї мала понад 70 участників.

6-го октобра 2021-го року одбыла ся в Сербії онлайн конференція на тему Публічне інформованя в языках народностных меншын з погляду запродваджаня Медіалной стратеґії. Інформовала о тім аґентура Рутенпрес.

Конференцію орґанізовало выдавництво Руске слово з підтримков Місії Орґанізації про безпечность і сполупрацу в Европі (ОБСЕ) в Сербскій републіцї, Незалежного здружіня новинарів Сербії і Незалежного дружства новинарів Войводины.

На конференції бісїдовало ся о значіню інформованя в языках народностных меншын. Резултаты з нёй будуть значучі при дефінованю Медіалной стратеґії, як і при леґіслатівнім паклику в области інформованя в меншыновых языках.

В другій части бісїдовало ся о Інтернім етічнім кодексі, котрый ініціовав і реалізовав директор выдавництва Руске слово Борис Варґа.

Кодекс є піонїрьсков ініціатівов русиньской меншыны в медіалній сістемі Сербії, і є частёв Акчного плану Стратеґії розвитку сістемы публічного інформованя у Сербскій републіцї на період років 2020 аж 2025.

Меджі участниками конференції быв і шеф Місії ОБСЕ Ян Брату, державный секретарь Міністерства про людьскы права, права меншын і соціалный діалоґ Олена Папуґа, окрема радкыня Міністерства културы і інформованя Ґордана Предіч, председа Націоналного совіту Русинів Борислав Сакач, як і далшы представителї русиньской меншыны, націоналных совітів ці меншыновых медій.

В заключінях конференції ся пише, же треба глядати можности про стімулацію інформованя в мешныновых языках ці запровадити моніторінґ медіалной продукції. В рамках Інтерного етічного кодексу заключіня были в напрямі дефініції ясных граніць і односин меджі меншыновыма медіями і націоналныма совітами ці дефініції санкцій в припадї недотримованя кодексу.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕЁМ.фм. Ґрафічна і языкова управа: ред. АРК в СР. Жрідло фотоґрафії: Рутенпрес.

Script logo