8. 1. 2017: 1. Репрезентатзівный плес Русинів у Пряшові

Organizácia molodŷ.Rusynŷ Vás pozýva na 1. REPREZENTAČNÝ PLES RUSÍNOV, ktorý sa uskutoční dňa 27.1. 2017 o 19.00 hod. v kongresovej hale hotela Lineas, Budovateľská 14 v Prešove.
Vstupné: 35 € (V cene je zahrnuté: welcome drink, prípitok, polievka, hl. jedlo, káva, dezert, minerálka, bufetové stoly). Do tanca bude hrať skupina PROBLEM. Predaj lístkov prostredníictvom portálu http://www.rezervovane.sk/plesrusinovpresov

1. РЕПРЕЗЕНТАЧНЫЙ БАЛ РУСИНІВ, 27. 1. 2017 о 19.00 год., КОНҐРЕСОВА САЛА ГОТЕЛА ЛІНЕАС, Будовательска 14, Пряшів. ДО ТАНЦЯ БУДЕ ГРАТИ ҐРУПА ПРОБЛЕМ. Цїна листка: 35 € (В цїнї є загорнуте: погарик алкоголу на привітаня, аперітів, поливка, головне їдло, кава, дезерт, мінералка, буфетовы столы, проґрам). Продаж листків посередництвом порталу http://www.rezervovane.sk/plesrusinovpresov

Script logo