7. 9. 2020: Епідеміолоґічна сітуація в реґіонах

На основі епідеміолоґічной сітуації в данім реґіонї можуть в припадї потребы выдати містны окремы реґіоналны уряды верейного здравотництва додаточны рештрікції.

Общі гіґіенічны правила про вшыткы фірмы, обходы і службы

Platnosť nariadenia od: 1. septembra 2020, 00:00 hod.
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 31. augusta 2020

Všetkým maloobchodným prevádzkam prevádzkam služieb sa odporúča zabezpečiť:

  • aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 10 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti
  • dodržiavanie odstupu medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre.

Tieto odporúčania sa nevzťahujú na deti v prevádzkach, ani na prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení so sediacim obecenstvom.

Prevádzkam verejného stravovania sa odporúča dodržiavať vyššie uvedené pravidlá, pokiaľ sú schopné zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v priestoroch určených pre zákazníkov. Chcem vedieť viac.

Aj naďalej však prevádzkovatelia musia zabezpečiť: 

  • vstup a pobyt v prevádzke (vo vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania,
  • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
  • zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m (ako odporúčanie),
  • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestneniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,
  • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s  virucídnym účinkom,
  • potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia klásť dôraz na zabezpečenie pravidelného čistenia a dezinfekcie, ktoré sa musí vykonávať v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.

 

Prečítajte si plné znenie Opatrenia OLP/6849/2020 platného od 1.9.2020 (PDF, 170 kB), ktoré nahrádza Opatrenia OLP/5274/2020 (PDF, 140 kB) platného od 1. júla 2020, ktoré nahrádza Opatrenia OLP/5091/2020 (PDF 134 kB) zo dňa 20. júna 2020.

Zdroj: korona.gov.sk

Script logo