7. 9. 2017: Вышов зборник афорізмів із кресленым гумором. Автором обох є М. Жолобаніч

  • ПгДр. Мірослав Жолобаніч, походжінём Русин із Пчолиного, представив ся самобытнов книжков у сучасній русиньскій літературї.

    ПгДр. Мірослав Жолобаніч, походжінём Русин із Пчолиного, представив ся самобытнов книжков у сучасній русиньскій літературї.

ПгДр. МІРОСЛАВ ЖОЛОБАНІЧ

 

Ласкавый гумор, емпатія і порозумлїня людь­ксых слабостей. Так бы сьме могли курто характерізовати афорізмы Міра Жолобаніча, доповнены кресленым гумором із властным, єднозначным рукописом. Міджі русиньского чітателя приходить із своёв першов публікаціов кресленого гумору, доповненого ай властныма афорізмами. Є сімаптічне, же першы книжно выданы афорізмы ся автор рїшыв выдати по русиньскы. Попри Федорови Віцови так на сцену русиньской літературы куртых жанрів наступлять другый автор кресленого гумору – походжінём Русин із села Пчолине, окр. Снина.

Мірослав Жолобаніч ся народив 13. 06. 1956 в Снинї, але цїле дїтинство прожыв у Пчолинім, де выростав із своїма родічами – мамов Маріов родженов Фечіковов, отцём Василём, братом Юрком і сестров Наташов. У Пчолинім скінчів ай Основну девятьрічну школу, наслїдно поступив на Ґімназію до Снины, а одты ёго крокы вели на Філозофічну факулту у Пряшові, де выштудовав учітельскый напрям обчаньска наука – філозофія – научный атеізм. Десь ту были зачаткы ёго умелецькой карьєры. Ту взникали першы іншпірації, ту ся творили першы образкы кресленого гумору. Дакотры без слов, іншы з призначным доповнюючім текстом. По скінчіню штудій куртый час робив як середнёшкольскый выхователь в Гуменнім, наслїдно свій жывот на довгых десять років споїв з армадов. По десятёх роках службу в армадї закінчів, але ёго робота педаґоґа і здатного орґанізатора продовжовала. Понукли му місто педаґоґа про арештантів у Кошіцях. Ту Міро одробив 19 років у розлічных функціях, а в тій соцієтї пришли знову новы іншпірації і новы темы.

В сучасности є Міро Жолобаніч на выслуговій пензії і занимать ся своёв найвекшов залюбов – кресленым гумором. Перша книжка кресленого гумору з назвов „Bavme sa hokejom‟ му вышла в роцї 2013, такой за рік узрїла світло світа друга – знову із шпортовов тематіков: „Basketbal nás baví‟ (2014). В роцї 2015 пришла третя тема і третя книжка – присвячена інформачным технолоґіям: „IT vtipy a iné‟. Так ся Міро дістав до шыршой увагы. Мав дакілько сaмостатных выстав креслного гумору в Кошіцях, поступно выставлёвав ай в іншых словацькых містах, такых як Глоговець, Пряшів, Брезно, Нїтра, Левоча...

Хто ся сміє, є одважный – то є Мірова перша книжка кресленого гумору, доповнена афорізмами в русиньскім языку. Віриме, же Вас побавить, а може доведе ай к задуманю і далшому філозофованю над смыслом людьского бытя.

Кветослава КОПОРОВА, редакторка

Script logo