7. 7. 2020: Радіо Дєвін: Вечур на тему Подкарпатьска Русь, в середу, 8. 7. 2020, о 20:00 – 21:30 год.

Бывша Підкарпатьска Русь, днесь Закарпатьска область Україны, є теріторіёв, із котров сьме перед 100 роками зачали творити сполочный штат – Чехословакію. Републіка взникла уж в октобрї 1918, але Підкарпатьска Русь ся до нёй зачленила аж в роцї 1920.

Модератор релації Радослав Пассія привітать у штудію двох гостей, публіцісту Владіміра Куштека, автора книжок Československý svet v Karpatoch і літературознателя, бывшого лектора словацького языка на Ужгородьскій універзітї Матєя Масарика. Темов їх розговору буде історія, култура і люде на Підкарпатю. Окрем меджівойного „золотого періоду‟, приближыме сі і сучасность на тій теріторії безпосереднё за словацькыма выходныма граніцями.

Ян ЛИПИНЬСКЫЙ, www.rusyn.sk, переклад зо словацького языка: ред. АРК в СР.

Script logo