7. 7. 2017: Франтїшек Данцак одпрезентовав книжку о Кружлёві

5-го юлія 2017-го року, на свято Кіріла і Мефодія, у селї Кружлёв в окресї Бардеёв, увели до жывота нову публікацію, котра вышла під назвов Кружлёв і ёго переміны (оріґ.: Kružlov a jeho premeny).

 

Про село і ёго жытелів то было велике свято, на котрім окрем автора книжкы о. Франтїшка Данцака (на фотцї другый справа), представителїв Сільского уряду, быв участный і Петро Крайняк, штатный таёмник Міністерства школства, наукы, баданя і шпорту Словацькой републікы, котрый на своїм фейсбуковім профілї написав: „Дякую за позваня авторови публікації, ґрекокатолицькому священикови о. Франтїшкови Данцакови, і старостови села Йозефови Кмецови за миле увітаня. Тото село з 1 041 жытелями собі заслужыло мати книжкове спрацованя історії свого села. До 1950-го року ту быв душпастырём як ґрекокатолицькый священик o. Войтєх Молчан, котрого жена Ґабрієла была сестров моёй бабкы.“

При тій нагодї село Кружлёв удїлило авторови книжкы Франтїшкови Данцакови честне жытельство (на фотцї цертіфікáт о тім тримле в руках) за вклад в области духовного і културного розвитку села, шырїня і пропаґацію доброго мена, як і за історічне обогачіня села писанём кронікы і многых одборных статей о селї Кружлёв.

 

Кружлёв і ёго переміны

 

Публікація Кружлёв і ёго переміны понукать чітателёви коротку історію централного села Кружлёв і ёго містной части Кружлёвска Гута в окресї Бардеёв. Село лежыть на граніцї Ондавской верховины і Черґовскых гор, в долинї рікы Солотвинець, котра вливать ся до рікы Топля.

 

Дотеперь найстаршый знамый писемный документ о селї є з 1460-го року. У 18-ім столїтю ту фунґовав высокый пец. Желізарня знама як Маріантал фунґовала до року 1878. В роцї 1903 в містній части Кружлёвска Гута збудовали модерну склaрню, котра діяла до 1950-го року. Вырабляла ужыткове скло, технічне і брушене скло. В 1950-ім роцї намісто склaрьской выробы завели металовыробу. В роцї 1926 ту збудовали фабрику на дерево, на вырабляня дїтячіх грачок, паркет і домашнёго серсану.

 

В роцї 2015 чіньскый інвестор одкрыв нову фабрику на выробу плажового о оддыхового обутя. Іде о першу выробну інвестіцію Чіны на Словакії. В 2013-ім роцї ту выникнув модерный центер про сеніорів Липовый дім, котрый їм окрем штандартной старостливости давать пріватный характер бываня і сільске оточіня родинной комуніты. Село має вызначне положіня, лежыть в беспосередній близкости головной драгы в напрямі Бардеёв – Попрад.

Франтїшек Данцак

 

ПаедДр. Франтїшек Данцак (нар. 9-го фебруара 1929-го року у Варганівцях в окресї Пряшів), ставрофорный протєрей, почас свого авторьскы вынятково творчого жывота од молодости аж дотеперь выдав коло 90 публікацій, 9 высокошкольскых учебників, коло 60 одборных статей, десяткы вступных слов і дав дві десяткы розговорів. Далше написав коло 450 популарізачных статей в часописах, десяткы  статей о історії і юбілеях, писав проповідї, думкы на слова зо Святого Писма. Є автором дакілько перекладів із російского і україньского языків, має статї на інтернетовых сторінках і приправлёвав і одборны лекції. Єднако є і едітором одборных публікацій і цензором.

 

В рр. 1984 – 1991 быв шефредактором ґрекокатолицькых часописів „Slovo“ і “Благовѣстникъ“ і членом редакчной рады новинок „Katolícke noviny“. В рр. 1996 – 2007 быв членом выбору общества „Spolok svätého Vojtecha“ в Тырнаві, де заступав Ґрекокатолицьку церьков. В рр. 1997 – 2007 быв членом редакчной рады часопису „Prešovská  univerzita“, в роках 1999 – 2005 членом редакчной рады часопису „Theologos“, і в роках 2004 – 2006 быв цензором часопису „Cesta“. Так само быв педаґоґом на Ґрекокатолицькій богословскій факултї Пряшіской універзіты в Пряшові. Моментално є председом Редакчной рады часопису „Slovo“, председом Комісії про путницькы місця коло Пряшівской ґрекокатолицькой архієпархії і председом комісії Архієпархіялного згромаджіня про шпеціалне душпастырьство молодежи, Ромів і родин.

 

Франтішек Данцак є довгорічным членом Реґіоналного клубу Русиньской оброды в Бардеёві і членом Сполку русиньскых пистелїв Словеньска.Написав вже дакілько публікацій о русиньскых селах або русиньскых путницькых місцях. В Кружлёві, о котрім теперь презентовав свою нову книжку, быв о. Франтїшек Данцак в роках 1977 – 2003 адміністратором парохії.

 

П. М.

Script logo